menu2 menu

Trojka vpřed - ven

Celou první polovinu této figury již umíme. Start (1), držení i pohyby jsou totiž stejné jako u měsícových trojek. Nasadíme přední vnější kruh na pravou nohu (2), v polovině kruhu provedeme obrat trojkou (6), z trojky vyjedeme obloukem vzad - dovnitř (volná noha je zanožena a jsme otočeni přední částí trupu) do kruhu (8). Až sem je postup tentýž. Do druhého kruhu však tentokrát nenasadíme oblouk vpřed ven, nýbrž oblouk vzad - dovnitř na levé noze. Těsně před ukončením prvého kruhu si připravíme levou nohu tak, abychom mohli po přenesení váhy těla na tuto nohu nasadit oblouk vzad - dovnitř přesně v bodě průsečíku podélné a příčné osy osmy. Odrazíme se pravou nohou vyjetím do malého obloučku směrem ke středu následujícího kruhu (10). Paže, které se těsně před odrazem poněkud přesunuly z původního držení (levá vzad, pravá vpřed) do frontální polohy, zaujmou nyní po odrazu opět dřívější polohu (levá vzad) pravá vpřed) (11)rovněž tak ramena. Pravou volnou nohu přednožíme, a abychom se po odrazu nepřetáčeli ven z kruhu, zadržíme ji v přednožení (posunutou mírně se stopy dovnitř kruhu) (11). Jedoucí levou nohu pokrčíme v koleně a jedeme po vnitřní hraně, a to po její střední části. Když se v této poloze blížíme polovině kruhu (12), zatlačíme levé rameno a paži ještě více vzad, pravou paži předpažíme poněkud ven z kruhu, volnou nohu překřížíme rovněž směrem ven z kruhu (13). Dbejme, aby obě ramena i paže byla ve stejné výši a paže rozloženy od těla. Přesně v polovině kruhu provedeme obrat trojkou přechodem s vnitřní hrany na vnější. K obratu nám pomohlo dřívější zatlačení vnějšího ramene vzad a překřížená noha. Současně s obratem vrátíme okamžitě pravé rameno i paži vzad levou paži necháme vpředu, pravá noha je přednožena, pravý bok však tlačíme vzad (14). Špička volné nohy je vytočena těsně nad stopou. V první polovině kruhu, před trojkou, jsme se dívali za sebe na stopu přes levé rameno, nyní se díváme vpřed. Paže i ramena zůstávají až do konce kruhu ve stejné poloze, jakou zaujaly po obratu trojkou. Tak dokončíme kruh (16), ve středu provedeme normální odraz s nasazením oblouku vpřed ven a postup se opakuje. Stejně jako u měsícových trojek musí být obraty provedeny v polovině - na hlavní ose - a špičky trojek nesmějí být od tohoto směru odchýleny. Obdobným způsobem je ovšem nutné trénovat i trojku na levou nohu vpřed ven - vzad - dovnitř.

Schéma dvojtrojka vpřed - ven

Provedení trojky vpřed - ven (Video)


Nejčastější chyby

Většinu chyb při těchto a všech následujících figurách, které obsahují trojky, je nutno považovat do jisté míry za společné, a proto je také nutné spoledně je promýšlet. Stejné chyby v první polovině figury, které jsme si vyjmenovali u měsícových trojek; odraz dozadu dovnitř provedený příliš dlouhým obloučkem a tažením volné nohy po lede ještě dlouho po odrazu; po odrazu přetáčení ven z kruhu, způsobené překlížením volné nohy; vysoko přednožená volná noha a záklon před trojkou vzad - dovnitř; bezprostředně před trojkou ramena nestejně vysoko (obyčejně zadní,vnější, níže); šikmé špičky trojek (chyby při předních trojkách jsme si vyjmenovali při nácviku měsícových trojek); Chyby při zadních trojkách; Špička kresby stočená proti směru jízdy - příliš intenzivně zatlačené vnější rameno před trojkou zpět a překlížená noha; Špička stočená ve směru jízdy - nedostatečně připravené vnější rameno, to je zpět zatlačené, případně příliš intenzivní zpětný pohyb druhým ramenem po trojce; uvolnění v bocích (tak zvané puštění boku) v obratech (bruslař má mít pocit, že v místě obratu zpevňuje celou pánev a že tlačí boky směrem dolu)přílišné nadlehčování (přeskakování trojek) v obrajtech; překlížená stopa při nasazení kruhu (jak vpřed, tak vzad).


Podobná témata

Trojka obecně
Trojka vpřed - ven
Trojka vpřed - dovnitř
Trojka vzad - ven
Trojka vzad - dovnitř
Trojka chyby


Související témata

Prvky dle ISU Oblouk
Vlnovka Kruh
Trojka Dvojtrojka
Protitrojka Zvrat
Protizvrat Klička
Osma Měsíc
Spojovací prvky Kroky
Přechody Obraty
Poskoky, vyskoky Skoky
Piruety Paragraf
Různé příspěvky Kombinace