menu2 menu

Trojka vzad - ven

Jak už je z názvu patrno, začíná tato figura obloukem před dovnitř. Tedy normální start jako při kruzích vpřed dovnitř, ramena a paže budou však více ve frontální poloze. Odrazíme se vnitřní hranou levé brusle a vyjedeme na pravé noze obloukem vpřed dovnitř (1). Po,zvolna přetáčíme trup pravým vnějším ramenem a paží vpřed , levým ramenem a paží vzad, tak že jsme natočeni přední částí hrudníku do kruhu (3). Volnou levou nohu zanožíme, vytáčíme do kruhu (špičkou těsně nad stopou co nejdále od jedoucí nohy). Natáčením celého trupu, ramen i paží se připravujeme na obrat trojkou, který uděláme v polovině kruhu, když jsme těsně předtím přiblížili valnou levou nohu špičkou těsně k patě jedoucí nohy a současně se ještě více natočili vnějším ramenem vpřed, až téměř směrem do kruhu (4). O kresbě trojky (v tomto případě přecházíme s vnitřní hrany na vnější - změna musí být provedena přesně ve špičce trojky) platí tytéž zásady jako u trojky vpřed ven. Ihned po obratu, kdy se levá noha opět zanožuje, zabráníme další rotaci tím, že vysuneme levé rameno a paži vpřed, pravé rameno a paži vzad (5). Hlava je otočena obličejem dovnitř kruhu, abychom viděli přes pravé rameno za sebou stopu. Ke konci kruhu vracíme postupně levé rameno a paži vzad, pravé rameno a paži vpřed, přetáčíme hlavu obličejem ven z kruhu, což odpovídá držení ke konci kruhu vzad - ven (7). Rovněž dojezd (8), odraz a nasazení (9) je normální jako při kruhu vzad - ven. Pouze držení ramen a paží několik okamžiků po nasazení je opačné. Nejedeme totiž s držením opačným, nýbrž s normálním. Postupně (10) zatlačujeme pravé ramena a paži vzad (11). Pravou nohu přednožíme, překřížíme (špička těsně nad stopou) a díváme se ven z kruhu vzad přes pravé rameno na stopu (11). V této poloze se blížíme k polovině kruhu, kde dalším intenzivnějším zatlačením pravého ramene a paže vzad a přiblížením volné pravé nohy k noze jedoucí (12) provedeme obrat (13). Zvláště v této fázi dbejme, abychom stáli zpříma měli obě ramena a paže stejně vysoko a abychom vlastní trojku neprovedli vytržením (to je prudkým vytažením) Volné nohy ven z kruhu se současným přílišným nadlehčením celého těla. Musíme mít pocit, že těsně před trojkou zpevňujeme pánev, hlavně, pak boky (pravý vnější bok před trojkou tlačíme vzad - i když je pravá noha přednožena - po obratu jej tlačíme rovně vzad). Vzápětí po obratu, vlastně téměř současně s ním, vysuneme pravé rameno a paži vpřed, levé rameno a paži vzad, pravou nohu přednožíme (pravý bok musí být tlačen vzad) a díváme se před sebe na stopu (14). Postupně ke konci kruhu přecházíme záklonem na zadní část vnitřní hrany levé brusle, pravá paže a rameno jsou mírně vpředu, levá paže a rameno vzadu (16). Ve středu osmy provedeme normální odraz, jako při kruzích vpřed dovnitř a dále se celý postup opakuje. Tuto figuru můžeme též začít na levé noze vpřed dovnitř, potom ovšem druhý kruh začínáme na pravé noze vzad - ven. trénovat ji musíme, stejně jako všechny ostatní obdobné figury, na obě strany, jedna z nich je totiž při závodě vylosována.

Schéma trojka vzad - ven

Provedení trojky vzad - ven (Video)

Nejčastější chyby

Toporný odraz a nasazení na napjatou nohu (máme se odrážet z mírného. podřepu); příliš brzká příprava na obrat zatlačením vnějšího ramene vpřed, což vede k labilnímu postoji a pocitu přetáčení; šikmá trojka vpřed dovnitř [špička trojky stočená proti původnímu směru jízdy předčasné přetočení nebo příliš intenzivní zatlačení vnějšího ramene a paže vpřed se současným vytlačením vnitřního boku (u trojky na pravou nohu vpřed dovnitř je to levý bok) ven z kruhu], (špička trojky stočená do směru. jízdy: málo energická :příprava zatlačením vnějšího boku a paže vpřed); šikmá trojka vzad - ven (špička trojky stočená proti směru jízdy: předčasná příprava na obrat přetočením vnějšího ramene a paže za sebe do kruhu, takže bruslař má pocit, že by se mu udělala trojka lépe dlouho před polovinou kruhu), (špička stočená ve směru jízdy: špatná příprava ramen a p3AŽípřetočením vnějšího ramene za sebe do kruhu); změna hrany, to je přechod z vnitřní na vnější ti trojek vpřed nebo s vnější na vnitřní u trojek

vzad, neprovedená ve špičce (výměna hrany má být provedena přesně ve špičce trojky); přisazená hrana (zdvojení hrany viditelné na kresbě bývá způsobeno nedodržením přesně vyhraněných poloh paží a trupu, případně boku, nebo povolením kotníku jedoucí nohy); nestejně vysoko ramena a paže v obratech u trojky vzad bývá obyčejně zadní vnější rameno níže); příliš veliké nadlehčování v obratu, takže se stopa v určitém místě dokonce stává neznatelnou; volná noha před zadní trojkou příliš vysoko nad ledem; puštěné boky (uvolnění boku těsně před obratem nebo po obratu) ; špatně držená hrana (bruslař musí mít pocit a být si vědom toho, kdy jede po vnější a kdy po vnitřní hraně) ;


Podobná témata

Trojka obecně
Trojka vpřed - ven
Trojka vpřed - dovnitř
Trojka vzad - ven
Trojka vzad - dovnitř
Trojka chyby


Související témata

Prvky dle ISU Oblouk
Vlnovka Kruh
Trojka Dvojtrojka
Protitrojka Zvrat
Protizvrat Klička
Osma Měsíc
Spojovací prvky Kroky
Přechody Obraty
Poskoky, vyskoky Skoky
Piruety Paragraf
Různé příspěvky Kombinace