m2 m1

Vlnovka obecně

 

VLNOVKA VPŘED (5ab) Složená kombinace prvků: z polokruhu ven a z celého kruhu dovnitř, jetého na noze jedné, polokruhu dovnitř a z celého kruhu ven, jetého na noze druhé.

 

vlnovka_1

 

Vlnovka je jediný cvik, který nekončí zcela na každé noze

Vlnovku začínáme půlobloukem, potom přecházíme do vlnovky a zakončujeme plným kruhem na druhé hraně brusle. Po dokončení kruhu následuje jednoduchý přechod na druhou nohu a totéž se opakuje. Cvik se skládá ze tři kruhů připomínající znak paragrafu §. Tento cvik svým průběhem projíždění je nesymetrickým » obrazcem: Pokud první polovinu začínáme např. na I1 , tak druhou polovinu začneme na II2

Obě vlnovky musejí být blízko podélně osy a všechny tři kruhy stejně veliké.Kromě toho, každý krajní kruh musí odpovídat všem požadavkům na správný holandský krok. Vlnovku je nutno projíždět tak, aby bylo možné naplnit krásu této figury (viz. náročné paragrafy a osmy). Je třeba vést v patrnosti, že pohyb volné nohy značně zesílí průběh.

Vlnovka vpřed - ven– vpřed - dovnitř( V1 - 2 ). Během prvního půlkruhu ihned volnou nohu zanožíme za jedoucí nohu nad stopu. Při přiblíženi se k podélné ose, napřímíme volnou nohu, s natažením špičky odnáší vpřed předběžná poloha) a okamžitě širokým a agilním pohybem jde zpět, to napomáhá přenesení střediska váhy těla na druhou stranu a tím i ke změně hrany brusle z venkovní na vnitřní (povolení)

Moment změny hrany brusle stojné nohy provedeme napnutím v koleně, a poté stojnou nohu mírně pokrčíme. Ramena a tělo se po vlnovce okamžitě otáčí stranou do nového oblouku (obr.24b) a celé tělo, přechází do nového pohybu, a zaujímá - polohu odpovídající holandskému kroku (obr.25) Všechny pohyby musí být provedeny plynule a jemně, bez trhání a nárazově i otřesu. Potom i stopa na ledě bude plynulá, bez úhlové i proláklina.

 

Vlnovky s opačnými pohyby. než zde uvedenými jsou analogicky stejné pouze vlnovky S2 - 1 a S4 - 3 je pohyb volné nohy prováděn opačným směrem (vzad a vpřed). U vlnovky 4-3 je dost obtížné její provedení, protože volná noha musí udělat pohyb vpřed, v době, kdy už je v předu bez předběžného rozmachu zpět. Běžně to udělat není možné, to je nutno před vlnovkou odvést volnou nohu mírně zpět, a okamžitě udělat nový pohyb vpřed. Všechny tyto pohyby se musí provést skoro okamžitě za odrazu, což je  velmi nevhodné. Volná noha musí jít mimo stojnou co možná nejblíže.

211

Velmi prospěšně je napřed si procvičit přenesení těžiště pomocí pohybu volné nohy na suchém podkladě a pak na ledě. Po osvojení pohybu volné nohy, lze začít trénovat vlnovku na ledě. Doporučuje se cvičit zpočátku jeden průběh, popisovaného cviku, tak jak ukazuje obrázek a až potom přecházet k celému paragrafu.

 


Nejčastější chyby

 


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.


Podobná témata

Vlnovka obecně
Vlnovka vpřed
Vlnovka vzad
Chyby ve vlnovkách

Související témata

Prvky dle ISU Oblouk
Vlnovka Kruh
Trojka Dvojtrojka
Protitrojka Zvrat
Protizvrat Klička
Osma Měsíc
Spojovací prvky Kroky
Přechody Obraty
Poskoky, vyskoky Skoky
Piruety Paragraf
Různé příspěvky Kombinace