m2 m1

Vlnovka vpřed

 

Další figurou povinné jízdy skládající se ze tří kruhů je vlnovka vpřed. Start je stejný jako u kruhu vpřed - ven. Kruh nasazujeme na pravou nohu. Poloha ramen a paží není tak vyhraněná převládá spíše frontální poloha (1). Volnou levou nohu zanožíme a vytočíme zevnitř, levý bok je vzadu (2). V této pozici jedeme asi do jedné třetiny kruhu, pak levou nohu přednožíme a současně zatlačíme levé rameno a levou paži vzad, pravé rameno a paži vpřed (3-4). V této pozici dojedeme polovinu prvního kruhu. Dále již nepokračujeme po kruhu, nýbrž odbočíme vlnovkou vlevo do dalšího kruhu. V tomto okamžiku musíme také změnit hranu z vnější na vnitřní. V okamžiku změny hrany dosáhne volná noha krajní polohy v přednožení. Od této chvíle začínáme levou nohu zanožovat a současně velmi intenzivně tlačíme levé rameno a paži vpřed, pravé rameno a paži vzad (5). V okamžiku změny hrany je velmi důležité, abychom nesnižovali levý bok (máme mít pocit zpevnění v bocích a hýždích). Před přechodem do druhého kruhu přejdeme do podřepu na pravé, při přechodu nohu napneme a po přechodu při nasazení vnitřního kruhu vpřed přejdeme opět do podřepu na pravé noze. Od tohoto okamžiku až do dokončení kruhu (5-10) jedeme s obvyklým držením jako u kruhu vpřed - dovnitř(i s výměnou polohy ramen, paží a nohy přibližně v polovině kruhu). Když se přiblížíme, ke konci kruhu, tj. k přechodu, odrazíme se stejně jako při kruzích vpřed - dovnitřa stejně nasadíme oblouk vpřed - dovnitřna levé noze (11).

V první třetině kruhu je držení normální (12), jakmile se však blížíme k polovině, to znamená k místu, kde jsme začali první vlnovku, přednožíme pravou nohu (těsně nad ledem a plynule), pravý bok však zadržíme vzadu (14) , ramena i paže přejdou do frontální polohy. Měníme hranu (přechod), z vnitřní na vnější, pravá noha přechází do zanožení. Na rozdíl od vnějších kruhů vpřed - venjedeme s opačným držením hned od počátku kruhu (15). Současně se zanožením pravé nohy jde pravé rameno i paže vpřed, levé rameno a paže vzad. Stejně jako při přechodu z vnější hrany na vnitřní, jedeme před přechodem v podřepu, s pozvolným napínáním nohy a mírným záklonem ke konci kruhu (19).

S pravou nohou v zanožení a v opačném držení dojedeme do poloviny kruhu, kde přednožíme, ramena i paže však necháme ve stejné poloze. Dojeli jsme opět do místa přechodu, to znamená k místu původního odrazu (20). Nasazením vnějšího kruhu na pravou nohu celý cyklus opakujeme.

vlnovka_vpred_ven

 


Nejčastější chyby

 

Všechny chyby v držení paží, ramen i volné nohy obvyklé při kruzích vpřed - veni dovnitř; špatné pérování jedoucí nohy v místě přechodu; příliš vysoké přednožení a nevytočení volné nohy v přechodu; zvedání rukou nad úroveň pasu; příliš dlouhý úsek jetý na dvou hranách (změna hrany má být prováděna v úseku kratším, než je délka brusle; příliš rychlé zanožení volné nohy po přechodu, (má za následek porušení plynulosti stopy) příliš prudké zanožení volné nohy v přechodu, a to nikoliv vpřed po topě, nýbrž stranou (má za následek porušení stopy, vyjetím do "boulí"; bývá to způsobeno také tím, že bok volné nohy pustíme vpřed) ; nestejně velké kruhy (obvykle střední největší)

 


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.


Podobná témata

Vlnovka obecně
Vlnovka vpřed
Vlnovka vzad
Chyby ve vlnovkách

Související témata

Prvky dle ISU Oblouk
Vlnovka Kruh
Trojka Dvojtrojka
Protitrojka Zvrat
Protizvrat Klička
Osma Měsíc
Spojovací prvky Kroky
Přechody Obraty
Poskoky, vyskoky Skoky
Piruety Paragraf
Různé příspěvky Kombinace