m2 m1

Zvrat dovnitř

 

Zvrat dovnitř svou kresbou silně připomíná zvrat ven. Skládá se tedy opět ze tří kruhů, mezi nimiž jsou obraty.

s_zvrat_dovnitr
Grafické schéma zvratu dovnitř

Začínáme nasazením oblouku vpřed dovnitř na pravou nohu, přičemž start je stejný jako u kruhu vpřed dovnitř (1). Brzy po odrazu však dochází k přetočení ramen, paží i trupu, abychom už před polovinou kruhu (3), to je před vlastním obratem, byli zcela otočeni hrudníkem do kruhu. Pravá paže a pravé rameno jsou zatlačeny hodně vpřed nad stopu, levá paže a levé rameno naopak vzad. Volná levá noha je opřena špičkou o patu pravé boty, přičemž koleno levé nohy vytáčíme a tlačíme hodně vlevo, tedy proti směru jízdy (4). Přitom musímeýer neustále na vnitřní hraně pravé brusle. Přesně v polovině kruhu provedeme obrat. Bezprostředně před ním zatlačíme ještě více ramena do popsané polohy.

Obrat provedeme tak, že velmi rychle vyměníme ramena, to znamená, že pravou paží švihneme ven ze středního kruhu, spíše ve směru jízdy do dalšího kruhu po obratu. Současně švihneme levou paží vpřed a volnou levou nohu rychle přednožíme (5). Obratu pomohl rázný pohyb boku jedoucí nohy ve směru další kresby.

Váha těla v obratu spočívá na přední části vnitřní hrany pravé brusle (stejně jako před i po obratu). Vnější hrana se nesmí ani rtu okamžik dotknout ledu. Vlastní zvrat vypadá tak, že kolem vrcholu, který směřuje ke středu středního kruhu, se otáčí pata obloučkem za pravým ramenem, jako kdybychom chtěli udělat trojku vpřed dovnitř, ovšem stále na vnitřní hraně s výjezdem do vedle přisazeného kruhu. Při vlastním obratu je velmi důležitý pohyb boků. V okamžiku před obratem jsme tlačili levý bok hodně vzad; v tomto tlaku nasmíme polevit ani v okamžiku obratu, ani bezprostředně po něm, kdy současně rychle vysuneme levou nohu vpřed nad stopu, což nám pomáhá zabrzdit přebytečnou rotaci z obratu.

Brzy po obratu, kdy jedeme kruh vzad dovnitř, musíme ramena a paže, které napomáhají otočení, vrátit zpět. To znamená, že levé rameno a levou paži přesuneme vzad, pravé rameno a pravou paži vpřed, takže již asi ve třetině kruhu jsme otočení hrudníkem do kruhu jako při kruhu vzad dovnitř (7). Souhlasně s trupem se pohybuje i hlava. Celý kruh dokončíme známým způsobem (8 - 10) a po dojezdu zvratu vpřed nasadíme oblouk dovnitř (11), čímž uzavřeme střední kruh (dosud vyjetý jen z poloviny). Po nasazení oblouku vzad dovnitř se neotáčíme hrudníkem do kruhu, jak jsme zvyklí u kruhu vzad dovnitř, nýbrž zatlačíme ihned levé rameno a paži vzad (12) (díváme se na stopu směrem ven z kruhu vzad pod levou paží), pravé rameno a paže je vpředu nad stopou (13). Pravou nohu vedeme z přednožení do zanožení vzad dovnitř (překřížíme ji za jedoucí levou) těsně nad stopou. Levý bok tlačíme vzad ve směru jízdy. V této pozici přijedeme do poloviny kruhu, k místu, kde jsme figuru začínali. Následuje ještě intenzivnější zatlačení levého ramene a levé paže vzad (váha těla spočívá na zadní části vnitřní hrany levé nohy (14). K provedení zvratu si pomáháme rychlým pohybem levého boku, levého ramene a levé paže vpřed — směrem do dalšího kruhu. Pravou paži a pravou (volnou) nohu vysuneme současně vzad nad stopu (špička volné nohy se oddálí od paty nohy jedoucí). Při zvratu se otáčíme kolem levé paty (vrchol směřuje dovnitř středního kruhu), špička brusle se pohybuje po myšleném obloučku vedeném do dalšího kruhu ve směru celkového pohybu. Stejně jako u zvratu vpřed nesmíme přejít ani na okamžik na vnější hranu. Výjezd ze zadního zvratu je poněkud nezvyklý. Jedeme kruh vpřed dovnitř, přičemž hned od počátku máme levé rameno a paži vpředu, pravé rameno a paži vzadu, volnou pravou nohu zanožíme a vedeme nízko nad stopou (16). Teprve asi v polovině kruhu volnou nohu přednožíme, držení ramen a paží však neměníme (18). Dokončení kruhu je už obvyklé (19).

 

priprava
Provedení zvratu dovnitř (Video ukázka)

Nejčastější chyby

chyby v kresbě jsou obdobné jako u zvratu ven; změny hrany během figury (celá figura se musí jet na vnitřní hraně); “padání“ do obratu, to je např. před zvratem vpřed na pravou nohu vyklánění přes pravý bok (ramena musí být v obratu ve stejné výši); vyklánění přes bok po zvratu vpřed ven z kruhu (ihned po obratu stlačíme vnitřní rameno dolů — proto se snažíme po zvratu vpřed rychle přetočit ramena a paže do držení obvyklého při kruhu vzad dovnitř); málo důrazný pohyb rameny v zadním zvratu s malým zatlačením vnější paže vpřed po obratu (snažíme se vnější paži spíše na okamžik překřížit nad stopou); projíždění obratu na napjaté noze, což často vede k vypadnutí ze zvratu (případné nesrovnalosti v pohybu musíme vyrovnat pérováním v koleně).


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.


Podobná témata

Zvrat obecně
Zvrat ven
Zvrat dovnitř
Zvrat chyby

Související témata

Prvky dle ISU Oblouk
Vlnovka Kruh
Trojka Dvojtrojka
Protitrojka Zvrat
Protizvrat Klička
Osma Měsíc
Spojovací prvky Kroky
Přechody Obraty
Poskoky, vyskoky Skoky
Piruety Paragraf
Různé příspěvky Kombinace