m2 m1

Zvrat ven

 

Zvrat ven je jedním z nejobtížnějších prvků. Kresbou částečně připomíná protizvrat, ale obraty mezi jednotlivými kruhy jsou prováděny v opačném směru.

s_zvrat_ven
Grafické schéma zvratu ven

Nasadíme na vnější hranu pravé brusle do oblouku vpřed s držením ramen a paží jako u kruhu vpřed ven, které se však vzápětí změní ve frontální držení (3). Volná levá noha je zanožená nad stopou. Asi v polovině polokruhu, to je v jedné čtvrtině budoucího celého středního kruhu, přesunujeme pomalu volnou nohu podél nohy jedoucí do přednožení, přičemž ramena stále ještě držíme ve frontální poloze. Následuje další vytažení volné nohy vpřed nad stopu současně s posunutím levého ramene a levé paže vpřed nad stopu a s natočením trupu zády ven z kruhu (4). Bezprostředně před vlastním přechodem do dalšího kruhu (v našem případě v místě obratu)je trup již přetočen zády ven z kruhu, levá paže je vpředu nad stopou. Volná levá noha je v přednožení dovnitř (překřížená) a je tlačena špičkou k ledu. Pravá paže je vzadu nad stopou. Levý bok držíme vzhůru a pánev zpevníme smrštěním hýžďového a břišního svalstva (5).

Tak se přiblížíme k polovině kruhu, ještě naposledy intenzívně zatlačíme levé rameno směrem do původního kruhu a bokem příslušným jedoucí noze provedeme obrat. Váha těla spočívá na přední a střední části vnější hrany pravé brusle. Obrat provádíme vpravo, to znamená, že pata pravé brusle opíše oblouček směrem do dalšího kruhu nasazeného na střední kruh. Nejtěžší při tom je jet stále na vnější hraně. Na vnitřní hranu nesmíme přejít ani na okamžik. Mohutným a prudkým zatlačením levého ramene a paže (i levého boku) vzad, tedy do směru následujícího oblouku, a přednože-ním levé nohy jsme provedli obrat a přešli do kruhu vzad ven (6) (hlava je otočena čelem do směru jízdy). Neobvyklé pro nás je při tom snad jen to, že celý kruh projedeme s držením ramen a paží, jak jsme zvyklí projíždět kruh vzad až v jeho druhé fázi, to je tedy do kruhu. Asi v jedné třetině kruhu přesuneme volnou nohu z přednožení do zanožení a v tomto postoji kruh dojíždíme (8 - 11). Na konci kruhu nasadíme v místě zvratu vpřed oblouk vzad ven na levou nohu (12). Ihned po nasazení (13) začínáme přetáčet ramena i trup tak, abychom k místu dalšího obratu (zvratu vzad) dojeli na obrat náležitě připraveni, to znamená, byli zády do středního kruhu. Volná noha je za nohou jedoucí a je opřena špičkou boty o patu jedoucí nohy (jsme ve stejném postoji jako před vnější protitrojkou vpřed na levou nohu). Pravá paže je zatlačena hodně vzad nad stopu, levá je vpředu rovněž nad stopou (15). Jedeme na vnější hraně, tentokrát spíše na její zadní části. Stojíme zpříma, oči sledují kresbu před sebou. Poslední intenzívní zatlačení pravého boku, ramene i paže vzad (16) a již provedeme obrat rychlým pohybem pravého ramene i paže v opačném směru, to je směrem do dalšího kruhu, který pojedeme celý na vnější hraně vpřed. Levou paži zapažíme, volnou pravou nohu vysuneme rychlým pohybem vzad nad stopu. Celý obrat (16) jsme dělali za pravým ramenem, to znamená, že špička brusle opsala oblouček směrem do dalšího, třetího kruhu. Stejně jako u zvratu vpřed musíme dbát, aby jak před obratem, tak i po něm byla obě ramena ve stejné výši a abychom se ani na okamžik nedotkli ledu vnitřní hranou brusle. Zbývající třetí kruh jedeme s držením jako při posledním kruhu po vnitřním přechodu vlnovkou vpřed. Opačné držení (18), pravá paže vpředu, levá vzadu a pohyb volné nohy ze zanožení do přednožení jsou stejné jako při kruhu vpřed ven (19 - 21). Nasazením oblouku vpřed ven na pravou nohu se celá figura opakuje.

priprava
Provedení protizvratu ven (Video ukázka)

 


Nejčastější chyby

porušení pravidelnosti kresby, hlavně nesprávné položení obratu do hlavní osy; různě velké kruhy, střední bývá obyčejně největší; změna hrany nejčastěji těsně před obraty, kde vzniká nebezpečí přechodu na vnitřní hranu (pro bruslaře je nezvyklé jet celou figuru na vnější hraně) obvykle proto, že bruslař nestojí zpříma, zvláště u zadního zvratu se velmi často předklání — změna hrany způsobí i puštění boků; příliš vyrytá stopa v obratech (na vrcholech nasazené “čepičky“), způsobená provedením zvratu vpřed příliš na přední části brusle; pomalé pohyby ramen a boků v obratech (pohyb musí být rázný, intenzívní a musí přesně vymezovat následující polohu po obratu); pomalé přetáčení ven z kruhu po nasazení vnějšího oblouku vzad, takže se bruslař jen velmi těžko orientuje a obvykle udělá prvý zvrat vzad o kus dále, než kde byl start (lépe je oblouk vzad ven rychle zatáčet).


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.


Podobná témata

Zvrat obecně
Zvrat ven
Zvrat dovnitř
Zvrat chyby

Související témata

Prvky dle ISU Oblouk
Vlnovka Kruh
Trojka Dvojtrojka
Protitrojka Zvrat
Protizvrat Klička
Osma Měsíc
Spojovací prvky Kroky
Přechody Obraty
Poskoky, vyskoky Skoky
Piruety Paragraf
Různé příspěvky Kombinace