m2 m1

Chyby ve spirálách smrti

Za nesplněný prvek se považuje v následujících případech:

 • pád kteréhokoliv z partnerů v kterékoliv fázi spirály smrti;
 • skluz partnera do pozice « loďky »;
 • provedení spirály smrti s méně jak 1 otočením;
 • pomoc partnera druhou rukou při zvedu partnerky ze spirály smrti;
 • ztráta partnerčiny rovnováhy v samotné spirále smrti;

Za hrubou chybu se považuje:

 • ztráta rovnováhy (výjezd partnerky na obou nohách);
 • přechod partnera z pozice kružítka do « loďky » po 1 otočení;
 • poloha partnera ve finálové části spirály smrti v půlkruhu;
 • opora partnerky hlavou, nebo volnou rukou o led;
 • silně zrychlení hranou, nebo zoubkem při skluzu partnerky;
 • zvednutí partnerky ohnutými rukami, která byly v držení;
 • otáčení v kružítku při výjezdu ze spirály smrtí o 1, nebo více otočení;

Za významnou chybu se považuje:

 • brzdění zoubky brusle, nebo oškrabování ledu na vjezdu do spirály smrti;
 • v lokti ohnuta ruka partnera v držení při otáčení;
 • prudké snížení rychlosti otáčení (brzdění hranou brusle, botou, apod.);
 • nedostatečně zafixovaná pozice bruslí partnera zoubky v pozici kružitka;
 • poloha partnera v půlkruhu, nebo « loďka » při zvedu partnerky;
 • výjez ze spirály smrti (od okamžiku zvedu partnerky) dotaženo víc 2 otočení ;

Za nepatrnou chybu se považuje:

 • neestetická pozice těla, nebo volné ruky v průběhu spirály smrti;
 • nepatrná ztráta rovnováhy při výjezdu partnerky ze spirály smrtí;

Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.


Podobná témata

Spirála smrti obecně
Spirála smrti
Chyby ve spirálách smrti

Související témata

Společné piruety
Samostatné piruety
Spirály a kružitka
Spirály smrti
Odhazované skoky
Twistované skoky
Nošené figury a zvedačky