menu2 menu1

Základní skupinová formace - Kruh

 

V kruhových formacích jsou bruslaři vyrovnáni do tvaru jednoho uzavřeného kruhu, případně několika kruhu. K udržení svých pozic ve formaci mohou bruslaři využít nejrůznějších způsobů držení - za ruce, rameno na rameno, nebo z  pás jako vláček, včetně jejich kombinací. Kruh je možné vytvořit i bez držení mezi jednotlivými bruslaři. Pohyb uvnitř kruhu může být kývavý, pochodový, s tanečními prvky apod.  Rotování kruhových formací je možné buď po směru nebo proti směru hodinových ručiček, případně u formací tvořených více kruhy kombinací směru. K nejobtížnějším variantám patří rotování jednoho velkého kruhu s maximálním povoleným počtem bruslařů. Obtížnost formace zvyšují kombinace směru, zařazení prvku volné jízdy a různých krokových pasáží, způsoby držení, rychlost pohybu, sunutí formace či přechody z formace do formace.

 

Jeden kruh

 

kruh_1 kruh_2
Otáčení kruhu ve směru hodinových ručiček Otáčení kruhu proti směru hodinových ručiček

Dva kruhy

- Tato formace vyžaduje dvě skupiny bruslařů kruhů zformovaných do dvou vzájemně oddělených kruhů. K jejich vytvoření lze použít tyto působy

kruh_3 kruh_4
kruh_6a
Dva soustředné kruhy se stejným smyslem, nebo opačným smyslem otáčení a pohybu

Dva soustředné kruhy

- Tato formace vyžaduje skupiny bruslařů zformovaných do dvou vzájemně oddělených kruhů. Uvnitř těchto kruhů je další soustředný kruh. Pohyb těchto kruhů může být následující:

a) Formace obou kruhů jako celku - tedy i soustředného kruhu mají společný smysl otáčení.

b) U obou formací kruhů má soustředný kruh opačný směr otáčení o proti venkovnímu.

c) Obě formace kruhů mají jak vůči sobě opačný směr otáčení, tak i vůči venkovnímu.

kruh_5a
Dva soustředné kruhy se stejným smyslem, nebo opačným smyslem otáčení a ohybu

 


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.


Podobná témata

Základní skupinová formace - Držení
Základní skupinová formace - Formace
Základní skupinová formace - Kroky
Základní skupinová formace - Kruh
Základní skupinová formace - Přechody
Základní skupinová formace - Prolínání
Základní skupinová formace - Řada
Základní skupinová formace - Spojování
Základní skupinová formace - Transformace
Základní skupinová formace - Větrník

Související témata

Základy bruslení
Krasobruslařské prvky
Jednotlivci
Sportovní dvojice
Taneční páry
Synchronizované bruslení
Rozhodčí a způsob rozhodování