m2 m1

Volný tanec

 

Volný tanec je program tvůrčím způsobem sestavený program z tanečních prvků, pohybů vyjadřujících charakter hudby, který si taneční pár zvolil. Povolena je rovněž vokální hudba, musí však mít zřetelné doby rytmu a melodii nebo samotné rytmické doby, ne však samotnou melodii.

Délka seniorského volného tance je čtyři minuty včetně povolené časové odchylky plus, nebo minus deset sekund. Do programu volného tance je dovoleno zařadit nejrůznější kroky a obraty, zvedané figury, taneční piruety a další prvky a pohyby, ovšem za předpokladu, že jsou v souladu s definicemi pravidel ISU a vydanými komuniké pro závodní sezonu, které detailněji upřesňují požadavky na volný tanec.

titul_volny_tanec_1_foto
Provedení volného tance (Video ukázka)

Podobná témata

Tance obecně
Pravidla pro taneční páry
Taneční držení
Povinné taneční prvky
Povinný tanec (před změnani ISU)
Krátký tanec (před změnani ISU)
Originální tanec (před změnani ISU)
Krátký tanec (po změnách ISU)
Volný tanec (po změnách ISU)
Tance a krokové diagramy Evropský kontinent / Tance a krokové diagramy Severoamerický kontinent
Časové částí tanců