m2 m1

Tance obecně ve znění starých pravidel

Povinných tanců je v pravidlech celkem 18. Taneční pár tvoří muž a žena.

Taneční páry prochází v soutěžích následujícími disciplínami:

a) povinné tance - (3 tance určené rozpisem závodu; dána je hudba, pravidly je předepsána kresba tance, kroky, délka jejich trvání a držení.

b) Originální (vlastní povinný) tanec (předepsán pouze charakter, rytmus, takt, skladba se 3x opakuje po obvodu kluziště;

c) volný tanec (skladba, která tanečním a bruslařským pohybem vyjadřuje zvolenou hudbu po stanovenou dobu, v nejvyšších soutěžích 4 minuty). Vyžaduje se dokonalý soulad partnerů, taneční i bruslařská vyspělost, originalita skladby. Na rozdíl od sportovních dvojic je zakázáno oddělování partnerů, skoky a piruety a velké zdvihané figury.

Hodnocení tanců

Rozhodčí hodnotí každý pár v každém povinném tanci jednou známkou v rozsahu 0-6 bodů s použitím desetin a dbá při tom těchto hledisek: zda je provádění kroků v taktu hudby, zda je dodržován rytmus a přesnost kroků podle pravidel co do čistoty hran, umístění na ploše, předepsaného držení, souladu pohybů obou partnerů* Dále se hodnotí držení, švih, plynulé bruslení a hloubka oblouků, vystihnutí charakteru hudby«

Povinný tanec se hodnotí dvěma známkami.

První známka postihuje skladbu, její původnost, obtížnost, rozmanitost, rozmístění po ploše a správný výběr hudby k předepsanému rytmu.

Druhou známkou se hodnotí předvedení této skladby v trojnásobném opakování s přesností souladu s hudbou i souladu pohybů obou partnerů, styl a estetická vystižení charakteru hudby bruslařským a tanečním pohybem.

Volný tanec se hodnotí také dvěma známkami:

První známka vystihuje technickou hodnotu, tj. obtížnost, rozmanitost, čistotu a jistotu.

Druhou známkou se hodnotí umělecký dojem. To znamená harmonii skladby jako celku, soulad se zvolenou hudbou, využití plochy, lehkost a jistotu pohybu v rytmu hudby, držení, originalitu a vyjádření charakteru hudby.

Známky se snižují za prvky, které nejsou dovoleny (viz pravidla), jako například přílišné oddělování partnerů, skoky, zdvihané a nošené figury, piruety, což nejsou typické prvky tanců na ledě.

 

 


Podobná témata

Tance obecně
Pravidla pro taneční páry
Taneční držení
Povinné taneční prvky
Povinný tanec (před změnani ISU)
Krátký tanec (před změnani ISU)
Originální tanec (před změnani ISU)
Krátký tanec (po změnách ISU)
Volný tanec (po změnách ISU)
Tance a krokové diagramy Evropský kontinent / Tance a krokové diagramy Severoamerický kontinent
Časové částí tanců