m2 m1

Povinný tanec (před změnani ISU)

Povinné tance představují bruslení předepsaných vzorců stop v souladu s jejich splněním na předepsanou hudbu, rytmus a tempo. Každý povinný tanec má danou přesnou sestavu kroků a je určen jeho vztah k hudbě a k osám tance. Nákresy sestav kroků včetně jejich popisů vytvořených pro každý povinný tanec znázorňují možný směr zakřivení každého oblouku sestavy i jeho relativní délku. V tomto směru však nemusí být dodržovány s naprostou přesností a skutečné provedení tance se může od zakresleného diagramu mírně lišit. Pro snadné pochopení nákresu a popisu jsou jednotlivé kroky tance očíslovány. Vztah hudby ke krokům každého tance je uveden číslem na vnitřní straně diagramu vedle každého kroku. Diagramy uvádějí rovněž rytmus tance, a to např. čísly 1- 4 pro čtyřdobé rytmy (foxtroty a pochody) či čísly 1-3 pro třídobé rytmy valčíků.

Přehled párových a sólových povinných tanců v rámci mezinárodních a mistrovských soutěží.

P Á R O V É       T A N C E

Čtrnácti krok Yankee polka
Foxtrot Quickstep
Zvratový foxtrot Paso doble
Evropský valčík Rumba
Americký valčík Cha Cha Congelado
Westminsterský valčík Stříbrná samba
Vídeňský valčík Tango
Rakouský valčík Argentinské tango
Valčík světla hvězd Romantické tango
Ravensburgský valčík Blues
Zlatý valčík Půlnoční Blues
Kilián

 


Podobná témata

Tance obecně
Pravidla pro taneční páry
Taneční držení
Povinné taneční prvky
Povinný tanec (před změnani ISU)
Krátký tanec (před změnani ISU)
Originální tanec (před změnani ISU)
Krátký tanec (po změnách ISU)
Volný tanec (po změnách ISU)
Tance a krokové diagramy Evropský kontinent / Tance a krokové diagramy Severoamerický kontinent
Časové částí tanců