m2 m1

Základní taneční držení

 

Držení ruku v ruce

Držení, při kterém mají oba partneři paže volně propnuté a drží se za ruce. Partnerka je obvykle v postavení po pravé straně od svého partnera.

215

Držení ruku v ruce

 


 

Valčíkové držení

Partneři stojí přesně proti sobě, jeden směřuje vpřed a druhý vzad. Partnerova pravá ruka leží pevně na lopatce partnerky, paže je ohnutá a loket zvednut tak, aby partneři byli těsně u sebe. Levou ruku partnerka pohodlně položí na partnerovu pravou paži, loktem na jeho loket. Partnerova levá a partnerčina pravá paže je volně napjatá přibližně ve výši ramen. Osy ramen obou partnerů by měly být rovnoběžné.

216
Valčíkové držení na místě a za pohybu

 


 

Foxtrotové držení

Držení rukou a paží je podobné jako u valčíkového držení, pouze s tím rozdílem, že se oba partneři mírně pootočí, a to takovým způsobem, aby směřovali obličejem do stejného směru.

 

214
Foxtrotové držení

 

121
Foxtrotové držení

 


 

Základní Kiliánové držení

Partneři jsou obráceni stejným směrem, přičemž partnerka je po pravé straně od partnera. Při klasickém kiliánovém držení je partnerovo pravé rameno za levým ramenem partnerky. Levou paži má partnerka napjatou před partnerem a drží se za jeho levou ruku. Partner uchopí svou pravou rukou rovněž pravou ruku partnerky a obě ruce položí na její bok nad kyčlí.


 

200
Kiliánové držení

 

85
81
Kiliánové držení - bok partnerky Kiliánové držení - spojení rukou


Obrácené (Reversed Kilian) kiliánové držení

Základní kiliánové držení je stejné. Postavení partnerů je však obrácené: Partnerka stojí na levé straně, partner na pravé straně. S tím se samozřejmě promítá i držení rukou.

Kiliánové reverzní držení


Otevřené (Open Kilian) kiliánové držení

Základní kiliánové postavení - postavení partnerů je stejné. Partnerova levá ruka drží partnerku za její levou ruku. Partnerova pravá ruka spočívá na levém boku (nad kyčlí) partnerky. Partnerčina pravá ruka je od jejího těla ve výši jejího pravého boku (nad kyčlí). Toto otevřené kiliánové postavené může být provedeno obrácené (Reversed) kiliánové držení

Otevřené Kiliánové držení


Křížené (Crossed Kilian) kiliánové držení

Základní kiliánové postavení - postavení partnerů je stejné. Levou paži má partnerka napjatou před partnerem a drží se za jeho levou ruku. Pravá paže partnera je napjatá před partnerkou a drží se za její pravou ruku. Toto spojení pak spočívá na pravém boku partnerky (nad kyčlí). Toto křížové kiliánové postavené může být provedeno i jako obrácené (Revessed) kiliánové držení

211
Křížené kiliánové držení


 

Nepřípustné je vedení ruky z partnerovy pravé ruky. V případě obrácené (reserved) kiliánové pozice kdy vede levá ruka je toto dovoleno.


Promenáda:

Je typ progresivního bruslení v otevřeném držení spojí se stejnými nebo protějšími nohami, odvozený z podobného pohybu chůze vpřed z některého tanečního sálu tance.


Tangové držení

Při tangovém držení stojí oba partneři (podobně jako u valčíkového držení) proti sobě, jeden směrem vpřed a druhý vzad. Na rozdíl od valčíkového držení však stojí oba partneři mírně stranou, a to tak, aby přední část boku partnera byla v jedné linii s přední částí příslušného boku partnerky. Držení boku těsně na boku druhého partnera je nežádoucí, neboť brání skluzu.

Kiliánové reverzní držení

 


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.


Související témata

Tance obecně
Pravidla pro taneční páry
Taneční držení
Povinné taneční prvky
Tance na ledě
Povinný tanec (před změnani ISU)
Krátký tanec (před změnani ISU)
Originální tanec (před změnani ISU)
Krátký tanec (po změnách ISU)
Volný tanec (po změnách ISU)
Tance a krokové diagramy Evropský kontinent / Tance a krokové diagramy Severoamerický kontinent
Časové částí tanců