m2 m1

Taneční pirueta obecně

 

Taneční pirueta

Taneční piruetu provádějí společně oba partneři v libovolné variantě držení, přičemž pirueta by měla být provedena na místě kolem společné osy a každý z partnerů by se měl otáčet pouze na jedné noze spočívající na ledě. Oba partneři musejí současně provést minimálně jednu celou otočku, aby byl prvek považován za taneční piruetu.

K často zařazovaným prvkům patří rovněž kombinované piruety, při nichž oba partneři rotují nejprve na jedné noze, poté ji oba ve stejný moment vymění a rotují na noze druhé. Obtížnost piruet je dána především počtem současně provedených otoček u obou partnerů a náročností zaujatých poloh během rotování včetně jejich změn.

 

Základní polohy v taneční piruetě:

 • Vzpřímená

V případě, že úhel mezi holení a stehnem je menší než 120°, je poloha považována za nízkou.

 • Nízká

V případě, že úhel mezi holení a stehnem je vetší než 120°, je poloha považována za vzpřímenou, nebo ve váze, a to vzávislosti na dalších kritériích definujících polohy.

 • Ve váze

V případě, že břicho není horizontálně a nebo trup je více než 45° nad horizontální linií, je poloha považována za vzpřímenou. V případě, že úhel mezi holení a stehnem je menší než 120°, je poloha považována za nízkou.

Ve vzpřímené pozici

 • pozice Biellmann – tělo vzpřímené, pata volné nohy je tažena rukou za tělem a nahoru nad úroveň hlavy;
 • úplná zakloněná poloha, tělo propnuté vzad směrem k ledu, nebo ukloněné směrem k ledu;
 • provaz s oběma napnutýma nohama a bota / noha je držena výše než hlava (partner může dopomoci);
 • tělo propnuté vzad, nebo stranou, volná noha se téměř dotýká hlavy v úplném kroužku (maximální vzdálenost brusle od hlavy je polovina délky brusle;

V nízké pozici

 • volná noha ohnutá, nebo propnutá směrem vpřed, stehno jedoucí nohy alespoň rovnoběžně s ledem;
 • volná noha ohnutá, nebo propnutá směrem vzad, stehno jedoucí nohy alespoň rovnoběžně s ledem;
 • volná noha ohnutá, nebo propnutá směrem stranou, mezi stehnem a holení jedoucí nohy nesmí být úhel větší než 90°
 • volná noha překřížená propnutá vzad, mírně do strany, mezi s tehnem a holení jedoucí nohy nesmí být úhel větší než 90°;
 • volná noha překřížená vzadu, dotýká se nohy jedoucí, stehno jedoucí nohy alespoň rovnoběžně s ledem;
 • volná noha směřuje vpřed, úhel mezi stehnem a holení jedoucí nohy nesmí být větší než 90° a záda rovnoběžně s ledem;

Poznámka:
Příklady b) a e) provedené ihned po sobě budou považovány za stejnou obtížnou polohu.

Ve váze

 • tělo (hlava a ramena) otočeny vzhůru – osa ramen musí být alespoň 45° přes vertikální linii;
 • tělo téměř horizontálně, nebo ohnuté směrem do strany tak, že hlava a volná noha se téměř dotýkají (maximální vzdálenost brusle odhlavy je polovina délky brusle);
 • tělo téměř horizontálně, pata volné nohy je rukou tažena nad úroveň hlavy;
 • tělo předkloněné směrem k noze stojné a volná noha propnutá směrem vzad a nahoru do téměř úplného provazu (úhel mezi stehny okolo 180°);
 • jednoduchá poloha ve váze, kdy muž má volnou nohu horizontálně, nebo výše.

Poznámka:
Jednoduchá poloha ve váze provedená ženou není považována za obtížnou variantu piruety ve váze.

Poznámky:

 • Příklad d) vzpřímené piruety a příklad b) piruety ve váze jsou považovány za stejnou obtížnou variantu.
 • Příklad a) vzpřímené pozice (Biellmann) a c) piruety ve váze jsou považovány za stejnou obtížnou variantu v případě, že jsou provedeny stejným partnerem; v případě, že jsou pokaždé provedeny jiným z partnerů, jsou považovány za dvě různé varianty.
 • Do celkového počtu otoček se počítají jen otočky celé, plynulé, najedné noze a simultánně provedené oběma partnery.
 • Do počtu otoček pro přisouzení obtížnosti se počítají jen otáčky plynulé v koncové (plně provedené) poloze.

Možnosti tanečních piruet (Options)

 • Možnost 1: beze změny směru otáčení.
 • Možnost 2: simultánní změna směru otáčení oběma partnery.
 • Možnost 3: otáčení obou partnerů v jednom směru.
 • Možnost 4: různé směry otáčení v každé části.

Úrovně obtížnosti

Charakteristika úrovní obtížnosti:

Pirueta

 • a) úroveň 1 - rotační pohyb zahájen najedné noze oběma partnery,nejméně 3 otočky;
 • b) úroveň 4
 • možnost 1: 4 různé obtížné varianty ve třech základních polohách (dvě provedené každým partnerem, alespoň jedna obtížná varianta provedená oběma partnery současně); v každé obtížné variantě nejméně 2 otočky;
 • možnost 2: nejméně 2 otáčky v každém směru, 3 různé obtížné varianty ve třech různých základních polohách (3 provedené jedním partnerem nebo 2 jedním a 1 druhý); v každé obtížné variantě nejméně 2 otočky.

Kombinovaná pirueta

 • a) úroveň 1 - rotační pohyb zahájen najedné noze oběma partnery, nejméně 3otáčky v každé části;
 • b) úroveň 4
 • možnost 1: 4 různé obtížné varianty ve třech základních polohách (dvě provedené každým partnerem nebo 3 jedním a 1 druhým partnerem); v každé obtížné variantě nejméně 3 otočky;
 • možnost 2: 3 různé obtížné varianty ve třech základních polohách (3 provedené jedním partnerem nebo 2 jedním a 1 druhým); v každé obtížné variantě nejméně 3 otočky.

 


Nejčastější chyby


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.


Podobná témata

Taneční pirueta obecně
Taneční pirueta nízká
Taneční pirueta vzpřímená
Taneční pirueta ve váze
Taneční pirueta kombinovaná

Související témata

Tance obecně
Pravidla pro taneční páry
Taneční držení
Povinné taneční prvky
Povinný tanec (před změnani ISU)
Krátký tanec (před změnani ISU)
Originální tanec (před změnani ISU)
Krátký tanec (po změnách ISU)
Volný tanec (po změnách ISU)
Tance a krokové diagramy Evropský kontinent / Tance a krokové diagramy Severoamerický kontinent
Časové částí tanců