m2 m1

Povinné taneční prvky

 

Taneční zvedaná figura

Jedná se o figuru, při níž je jeden zpartnerů vyzvednut do výšky a následně postaven naled.

Během zvedané figury jsou povoleny jakékoli rotační pohyby, polohy nebo jejich změny, přičemž ruce zvedajícího partnera nesmějí být výš, než je jeho hlava. Zvedané figury by měly zvýraznit vybranou hudbu a vyjádřit její charakter, avšak neměly by působit příliš akrobaticky, či nedůstojně. Povoleny nejsou figury, přinichž zvedaný partner sedí nebo leží na hlavě zvedajícího partnera, dále je zakázáno sezení nebo stání na partnerových ramenou, zádech, nebo botách. Jako akrobatické zvedané figury jsou definovány i pohyby, při nichž je jeden z partnerů držen za jednu, či obě brusle, paže, nebo nohy a je otáčen kolem osy. Délka trvání jednotlivé zvedané figury nesmí přesáhnout šest sekund. U figur spirálových, rotačních se změnou otáčení a figur kombinovaných je délka trvání prodloužena na deset sekund.


Taneční pirueta

Taneční piruetu provádějí společně oba partneři v libovolné variantě držení, přičemž pirueta by měla být provedena na místě kolem společné osy a každý z partnerů by se měl otáčet pouze na jedné noze spočívající na ledě. Oba partneři musejí současně provést minimálně jednu celou otočku, aby byl prvek považován za taneční piruetu.

K často zařazovaným prvkům patří rovněž kombinované piruety, při nichž oba partneři rotují nejprve na jedné noze, poté ji oba ve stejný moment vymění a rotují na noze druhé. Obtížnost piruet je dána především počtem současně provedených otoček u obou partnerů a náročností zaujatých poloh během rotování včetně jejich změn.


Sestava synchronizovaných otoček (twizzlů)

V sestavě synchronizovaných otoček musejí oba taneční partneři provést dvě sady twizzlů s nejméně jednou otočkou, přičemž mezi jednotlivými sadami mohou provést maximálně tři kroky ve volné jízdě a jeden krok v originálním programu. Otočka musí být uskutečněna za jízdy, na jedné noze. A uskutečněna oběma partnery současně včetně stejného počtu otoček. Taneční pár může tuto sestavu synchronizovaných otoček provést souběžně (bok po boku), zrcadlově (bok po boku v opačném směru) nebo v jízdě za sebou. Rozlišujeme čtyři typy v jezdů do twizzlů – vpřed - ven, vpřed - dovnitř, vzad - ven a vzad - dovnitř.


Krokové sekvence

Kroková sekvence je souborem nejrůznějších krokových prvků, které provádějí oba partneři buď ve vybraném tanečním držení, nebo odděleně.

Sekvence může být provedena v následujících kresebných typech – po přímce středem kluziště, po diagonále, po kruhu nebo po serpentině (vlnovka). K zařazovaným krokovým prvkům patří zejména trojkové a protitrojkové obraty, zvraty, protizvraty, twizzly, mohawky a chochtaw.

 


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.


Podobná témata

Taneční krokové sekvence
Taneční piruety
Taneční zvedaná figura
Taneční twizzle

Související témata

Tance obecně
Pravidla pro taneční páry
Taneční držení
Povinné taneční prvky
Povinný tanec (před změnani ISU)
Krátký tanec (před změnani ISU)
Originální tanec (před změnani ISU)
Krátký tanec (po změnách ISU)
Volný tanec (po změnách ISU)
Tance a krokové diagramy Evropský kontinent / Tance a krokové diagramy Severoamerický kontinent
Časové částí tanců