m2 m1

Taneční prvky - sestava synchronizovaných otoček (twizzlů)

 

Sestava synchronizovaných otoček (twizzlů)

V sestavě synchronizovaných otoček musejí oba taneční partneři provést dvě sady twizzlů s nejméně jednou otočkou, přičemž mezi jednotlivými sadami mohou provést maximálně tři kroky ve volné jízdě a jeden krok v originálním programu. Otočka musí být uskutečněna za jízdy, na jedné noze. A uskutečněna oběma partnery současně včetně stejného počtu otoček. Taneční pár může tuto sestavu synchronizovaných otoček provést souběžně (bok po boku), zrcadlově (bok po boku v opačném směru) nebo v jízdě za sebou. Rozlišujeme čtyři typy vjezdů do twizzlů – vpřed - ven, vpřed - dovnitř, vzad - ven a vzad - dovnitř.

Možnosti pro sadu sekvenčních / synchronizovaných twizzlů

 • sada sekvenčních / synchronizovaných twizzlů, možnost 1: se změnou nohy, nebo krokem / kroky mezi twizzly;
 • sada sekvenčních/synchronizovaných twizzlů, možnost 2: provedené na jedné noze, beze změny nohy.

Další charakteristiky (skupiny příkladů)

Skupina A (tělo a paže):

 • loket / lokty nejméně v úrovni ramen nebo výš než ramena (ruce mohou být nad hlavou, v úrovni hlavy nebo níže než hlava);
 • signifikantní souvislý pohyb paží;
 • trup je vychýlen z vertikální osy;
 • ruce spojeny za tělem a nataženy od těla;
 • napjaté paže spojené před tělem a natažené od těla (ve výšce mezi pasem a hrudníkem a pod úrovní ramen);
 • twizzly provedené se zakloněnou hlavou, obličejem směrem ke stropu.

Skupina B (stojná a volná noha):

 • volná noha překřížená vzadu nad kolenem;
 • volná noha natažená stranou, nebo vzad v úhlu alespoň 45° od vertikály;
 • v nízké pozici (úhel nejméně 90° mezi holení a stehnem jedoucí nohy);
 • změna polohy jedoucí nohy (kolene) směrem nahoru a dolů s plynulým pohybem;
 • coupée vpředu, nebo vzadu, volná noha alespoň ve výši kolene a boku, v plně otevřené pozici;
 • attitude vpředu, vzadu, nebo do strany v úrovni alespoň 45°, volná noha pokrčená, nebo napjatá;
 • držení za brusli, nebo botu volné nohy.

Skupina C:

 • oba partneři provádějí třetí twizzle s nejméně třemi otočkami, správně provedený, na jiné hraně než předchozí dva a předcházejí mu maximálně jeden krok v případě sekvenčních twizzlů, nebo maximálně tři malé kroky v případě synchronizovaných twizzlů;
 • jasná změna stran: partneři si v průběhu otoček překříží cestu;
 • sada sekvenčních / synchronizovaných twizzlů provedená zrcadlově;
 • sada sekvenčních / synchronizovaných twizzlů provedená čelem k sobě;
 • sada sekvenčních/synchronizovaných twizzlů provedená zády ksobě;
 • nástup do twizzlu z tanečního skoku (hrana twizzlu bude určena podle dopadové hrany tanečního skoku).

Poznámky:

 • Vybraná další charakteristika je uvažována pro úroveň obtížnosti, pokud je provedena oběma partnery zároveň.
 • Vybraná další charakteristika ze skupin A a B je uvažována pro úroveň obtížnosti, pokud je zcela dosažena:
 • a zaujata během první půlrotace twizzlu;
 • je držena až do výše počtu otoček, nutných pro úroveň obtížnosti (2 otočky pro úroveň 2, 3 otočky pro úroveň 3, 4 otočky pro úroveň 4).
 • V možnosti 2 není omezen počet obratů ani pohybů na jedné noze mezi twizzly.
 • V možnosti 1 není omezen počet obratů ani pohybů provedených při změně nohy, nebo při krocích mezi twizzly.
 • Pokud dojde k doteku ledu, nebo odrazu volnou nohou mezi twizzly v sadě sekvenčních / synchronizovaných twizzlů možnosti 2, prvek bude nazván sada sekvenčních / synchronizovaných twizzlů možnosti 1.

Úrovně obtížnosti

 • Sada sekvenčních / synchronizovaných twizzlů, která by byla hodnocena různými úrovněmi obtížnosti pro každého partnera, bude hodnocena nižší u obou úrovní, nebo nulou, pokud ani jeden z partnerů nesplní požadavky pro úroveň 1.
 • Pokud dojde ke ztrátě kontroly s další podporou (dotek ledu volnou nohou, nebo rukou / rukama) po zahájení, nebo v průběhu twizzlu a twizzle pokračuje po doteku (bez přerušení), budou pro stanovení úrovně obtížnosti uvažovány pouze čisté rotace před dotekem.
 • Pokud závodník provede trojku, zastaví rotaci a pak zahájí twizzle, bude za hranu, v níž je twizzle proveden, považována hrana po zastavení rotace po trojce.

Charakteristika úrovní obtížnosti:

 • úroveň 1(každý z partnerů)
 • alespoň jedna otočka v každém ze dvou twizzlů;
 • úroveň 4(každý z partnerů)
 • jiná vstupní hrana a jiný směr otočení v každém ze dvou twizzlů, nejméně 4otočky v každém twizzlu a možnost 1(tři různé další charakteristiky ze tří různých skupin) nebo možnost 2(dvě různé další charakteristiky z různých skupin).

Další poznámky k úrovním obtížnosti:

Pokud se z kterékoli části twizzlů stane pirueta, nebo trojka, úroveň obtížnosti bude snížena:

 • o jednu úroveň, pokud se stane pirueta, nebo trojky z jednoho, nebo dvou twizzlů;
 • o dvě úrovně, pokud se stane pirueta, nebo trojky ze tří, nebo čtyř twizzlů;
 • Pokud jeden, nebo oba partneři, se před prvním twizzlem zastaví, úroveň sady sekvenčních / synchronizovaných twizzlů se sníží o jednu.
 • Pokud jeden, nebo oba partneři, se zastaví před druhým twizzlem, úroveň sady sekvenčních / synchronizovaných twizzlů se sníží ojednu.
 • Pokud je v sadě sekvenčních twizzlů více než jeden krok, nebo v sadě synchronizovaných twizzlů více než tři kroky, bude úroveň snížena o jednu, pokud se chyby dopustí jeden z partnerů; pokud se chyby dopustí oba, bude úroveň snížena o dva stupně.

 

Nejčastější chyby


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.


Podobná témata

Synchronizované otočky (Twizzle) obecně
Synchronizované otočky (Twizzle)
Sekvenční otočky (Twizzle)

Související témata

Tance obecně
Pravidla pro taneční páry
Taneční držení
Povinné taneční prvky
Povinný tanec (před změnani ISU)
Krátký tanec (před změnani ISU)
Originální tanec (před změnani ISU)
Krátký tanec (po změnách ISU)
Volný tanec (po změnách ISU)
Tance a krokové diagramy Evropský kontinent / Tance a krokové diagramy Severoamerický kontinent
Časové částí tanců