m2 m1

Taneční zvedaná figura po přímce

 

Zvedající partner se pohybuje po přímce na obou, nebo jedné noze.

Jedná se o figuru v jízdě po přímce, při níž je jeden zpartnerů vyzvednut do výšky a následně postaven naled.

Během zvedané figury jsou povoleny jakékoli rotační pohyby, polohy nebo jejich změny, přičemž ruce zvedajícího partnera nesmějí být výš, než je jeho hlava. Zvedané figury by měly zvýraznit vybranou hudbu a vyjádřit její charakter, avšak neměly by působit příliš akrobaticky, či nedůstojně. Povoleny nejsou figury, přinichž zvedaný partner sedí nebo leží na hlavě zvedajícího partnera, dále je zakázáno sezení nebo stání na partnerových ramenou, zádech, nebo botách. Jako akrobatické zvedané figury jsou definovány i pohyby, při nichž je jeden z partnerů držen za jednu, či obě brusle, paže, nebo nohy a je otáčen kolem osy. Délka trvání jednotlivé zvedané figury nesmí přesáhnout šest sekund. U figur spirálových, rotačních se změnou otáčení a figur kombinovaných je délka trvání prodloužena na deset sekund.

 

zvedana_figura_po_primce_1_foto
Provedení taneční zvedané figury po přímce (Video ukázka)

zvedana_figura_po_primce_2_foto
Provedení taneční zvedané figury po přímce (Video ukázka)

zvedana_figura_po_primce_3_foto
Provedení taneční zvedané figury po přímce (Video ukázka)

 


Nejčastější chyby


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.


Podobná témata

Tance obecně
Pravidla pro taneční páry
Taneční držení
Povinné taneční prvky
Povinný tanec (před změnani ISU)
Krátký tanec (před změnani ISU)
Originální tanec (před změnani ISU)
Krátký tanec (po změnách ISU)
Volný tanec (po změnách ISU)
Tance a krokové diagramy Evropský kontinent / Tance a krokové diagramy Severoamerický kontinent
Časové částí tanců

 


Související témata

Tance obecně
Pravidla pro taneční páry
Taneční držení
Povinné taneční prvky
Tance na ledě
Povinný tanec (před změnani ISU)
Krátký tanec (před změnani ISU)
Originální tanec (před změnani ISU)
Krátký tanec (po změnách ISU)
Volný tanec (po změnách ISU)
Časové částí tanců