m2 m1

Čtrnácti krok (Fourteenstep)

 

Hudba Tempo Držení: Vzor. stop: Předepsaný  
Pochod 6/8, 2/4,4/4 56t/2d/min, 28t/4d/min, 112d/min Viz. kroky v poznámce    
         
Držení Krok Partner Doby Partnerka
Closed 1 LFO 1 RBO
  2 RFI - Pr 1 LBI - Pr
  3 LFO 2 RBO
  4 RFO - SR 4 LBO - SR
  5 LFO 1 RBO
  6 RFI - Pr 1 LBI - Pr
  7 LFO 2 RBO
  8 RFI 1 LFO
    op Mo    
  9 LBI 1 XB - RFI
  10 RBO 1 LFO
  11 LBI - Pr 1 RFI - Pr
  12 RBO 1 LFO
        op Mo
  13 XF-LBI 1 RBO
  14 RFI 2 LBI
 
KROKOVÝ DIAGRAM PARTNERA
d_ctrnactikrok_s 
titul_kratky_tanec_1_foto 
První krokova sekvence test verze (Video ukázka)
titul_kratky_tanec_1_foto 
Druhá krokova sekvence test verze (Video ukázka)
KROKOVÝ DIAGRAM PARTNERKY
d_ctrnactikrok_s 
POZNÁMKA
kroky 1 - 7 jedou partneři v uzavřeném držení. Tanec začíná klusovou sekvencí tří kroků, které tvoří oblouk směřující k dlouhé straně kluziště a pak ke středu kluziště. Krok 4 je oblouk s kmihem na 4 doby, který se jede opačným směrem.
Je důležité,aby kmihy volnou nohou byly sladěny. Po tomto kroku následuje další klusová sekvence obou partnerů v krocích 5 - 7. krok 7 má být o něco méně hluboký než krok 3, po něm se partnerka otočí dopředu v kroku 8 a jede těsně vedle partnera v otevřeném držení.
Kroky 1 - 7 se mají jet podél dlouhé osy kluziště a kroky 8 - 14 podél krátké strany kluziště. Po měsícovém překroku v kroku 9 musí partner poněkud zadržet otáčivý pohyb lehkou prací ramen v protisměru.
Ramenní osy obou partnerů zůstávají pak při zbývajících krocích kolem krátké strany přibližně rovnoběžně se stopou. V krocích 8 - 12 jedou partneři ve vnějším uzavřeném držení, přičemž pravý bok partnerky je vedle levého boku partnera. Krok 9 partnerky je vzadu překřížený přísun a krok 11 je klus.
Při kroku 10 přisune muž volnou nohu těsně k jedoucí. Kroky 11 a 12 jsou klusy a krok 13 je překřížený vpředu. Partnerka se postupně přesune před partnera a provádí otevřený mohawk v krocích 12 a 13. Na konci kroku 13 se partner obrátí dopředu k nasazení kroku 14. V kroku 14 se oba partneři vrací do původního uzavřeného držení.
Zvláště důležitá je měkká práce kolenou v rytmu hudby a lehký a ladný skluz, aby čtrnácti krok byl tancem a nepřipomínal spíše chůzi, nebo běh. Je třeba se silně pokládat do hran, aby se dosáhl požadovaný náklon v dobrém tempu.
Při zkouškách a soutěžích se musí tanec provádět tak jak je uvedeno v pravidlech, ale při trénincích, když je na ledě současně více párů, se doporučuje provádět dle možností dva oblouky s kmihem podél dlouhé strany kluziště.
Fourteen Step SOV points
Sequence Steps Code +3 +2 +1 0 -1 -2 -3
1 st Sequence 1 - 14 2.0 1.3 0.6 3.2 -0.6 -1.3 -2.0
2 nd Sequence 1 - 14 2.5 1.6 0.8 3.7 -0.8 -1.6 -2.5
3 rd Sequence 1 - 14 3.0 2.0 1.0 4.2 -1.0 -2.0 -3.0
4 th Sequence 1 - 14 3.5 2.5 1.5 4.9 -1.5 -2.5 -3.5