m2 m1

Americká polka (American polka)

 

Hudba Tempo Držení: Vzor. stop: Předepsaný  
Polka 2/4 60t/2d/min, 120d/min Viz. kroky v poznámce    
         
Držení Krok Partner Doby Partnerka
Open 1 LFO - by very short RFI- Ch 1 RFI - followe by very short LFO - Ch
  2 LFO - tollowe by very short RFI - Ch 1 RFI - followe by very short LFO - Ch
  3 LFI 3   RFI 3
  4 RFI - followe by very short LFO - Ch 1 + 1 LFI
  5 RFI followed by 1 RFI followed by
    op Mo   op Mo
    LBI very short   LBI very short
  6 RBO - sw 2 RBO - sw
  7 LFI followed by 1 LFI followed by
    op Mo   op Mo
    RBI very short   RBI very short
  8 LBI 1 LBI
  9 RBI 1 RBI
  10 LBO - followe by very short RBI - Ch 1 LBO - followe by very short RBI - Ch
  11 LFI followed by 1 LFI followed by
    op Mo   op Mo
    RBI very short   RBI very short
  12 LBI 1 LBI
  13 RBO 3 *see text 1 + 1      /   2 RFI 3 *see text
  14 LFO - followe by very short RFI - Ch 1 LFO - followe by very short RFI - Ch
  15 LFO 1 LFO
  16 CR - RFO 3 to RBIO 1+1/2+1/2 CR - RFO 3 to RBIO
  17 XF - LBI - followe by very short XB - RBO 1 XF - LBI - followe by very short XB - RBO
  18 XF¨- LBI 1 XF¨- LBI
  19 RBO - sw 2 RBO - sw
  20 XB - LBO 1 XB - LBO
  21 XF - RBI 1 XF - RBI
  22 LFI 2 LFI
    cl Cho   cl Cho
  23 XB -RBO 2 XB -RBO
  24 XF - LBI 1 XF - LBI - followe by very short RBO - Ch
  25 RFI 1 LBI
 
KROKOVÝ DIAGRAM PARTNERA
d_yankee_polka_m_s
titul_kratky_tanec_1_foto
První krokova sekvence test verze (Video ukázka)
titul_kratky_tanec_1_foto
Druhá krokova sekvence test verze (Video ukázka)
KROKOVÝ DIAGRAM PARTNERKY
d_yankee_polka_l_s.png
POZNÁMKA
Ačkoliv je polka živý tanec, je třeba dbát základních zásad odrazu, skluzu i hladkého a plynulého bruslení. Partneři musí být co nejvíce u sebe, aby nevznikl dojem, že se neustále oddělují, což vyvolává provedení rychlých kroků a otáčení jednoho partnera kolem druhého.
Kroky 1 a 2 se jedou v otevřeném držení a tvoří je sekvence přísunů, které se provádějí téměř na přímce. Krok 3 je otevřený vnitřní trojkový obrat, prováděný oběma partnery s dostatečně hlubokými oblouky, aby si partneři mohli vyměnit strany /muž jede ihned po obratu před ženou/. Nesmí však jet příliš v hraně, aby se od sebe neoddálí, neboť krok 4 muže tomuto oddálení napomáhá, než se partneři opět spojí. V krocích 3 a 4 dochází ke změně držení na kiliánové, takže levá paže ženy je vedená před hrudníkem muže a pak jí muž uchopí levou rukou a propne stranou vzhůru. Pravá paže muže je za zády partnerky, kde muž uchopí její pravou ruku a rovněž jí stranou vzhůru, takže paže obou partnerů jsou zdviženy mírně nad ramena a mírně pokrčeny v loktech. Toto držení se zachovává až do kroku 12.
Krok 6 je oblouk s kmihem na dvě doby u obou partnerů, přičemž na druhou dobu se volné nohy obou partnerů skrčí zánožmo, bérce jsou nad vodorovnou rovinou. Je třeba dbát na to, aby kroky 7 - 12 se jely ve velmi hlubokých hranách. Krok 13 muže je trojka pravá vzad - ven, u žey otevřený oblouk pravou vpřed - dovnitř přitom na dobu 2 oba zdvihnou volnou nohu těsně podél jedoucí nohy až k jejímu kolenu. Při těchto krocích se partneři drží za ruku tak, že pravá paže muže je zavěšena za levou paži ženy a obě jsou pokrčeny v lokti. Volné ruce jsou na bocích.
V kroku 16 objede muž ženu vpřed a oba partneři jedou vlnovku ihned po obratech, takže vlnovka se provede mezi dobami 2 a 3. Při těchto krocích se musí zachovat držení za paže a trojky nesmí být zaměněny za zvraty. Krok 19 se provádí stejně jako krok 6. Kroky 22 a 23 jsou pro oba partnery uzavřené špičkové zvratové překroky /choctaw/. Na počátku kroku 23 se pravá noha překříží vzadu. Volné nohy se propnou vpřed.
Kroky 26 a 27 provádějí oba partneři jako lehký úkrok, krok 28 je překřížený vpředu po velmi krátkém kroku. Poloha volné nohy se má vzhledem k jedoucí noze v závěru tohoto kroku podle možnosti zachovat pro krok 29, který se provádí stejným způsobem. Velmi krátkých, vzadu (překřížených kroků před kroky 29 a 30 může být využito jako malých odrazů k udrženi švihu.
V kroku 31 jsou volné nohy vedeny přímo ven ze stopy a zpět Uzavřené taneční držení v krocích 24 a 38 je přerušeno pouze u kroků 32 a 33, když se partneři oddělí. Doporučuje se opět zaujmout stejné držení na dobu 2 u kroku 33 (během obratu). Velmi krátké krokové sekvence před kroky 34, 35 a 36 jsou podobné sekvencím před kroky 28, 29 a 30. Při kroku 37 jsou volné nohy vedeny ven z kruhu jako v kroku 31. Krok 38 je podobný kroku 13, kromě toho, že partneři zaujmou polootevřené držení při ukončení obratu muže - muž nedrží levou rukou pravou ruku ženy. Partneři se opět uchopí za ruce, když žena provede trojku v kroku 39 a partneři se opět dostanou do uzavřeného držení, Oba partneři provedou kmih volnou nohou, muž v kroku 39 a žena v kroku 40, aby se sjednotila poloha volných nohou po otevřených vnitřních trojkách.
Kroky 41 až 134 jsou typické parketové polkové sekvence. Partneři si otáčejí jeden kolem druhého ve směru hodinových ručiček a jedou po oblouku v opačném směru /proti směru hodinových ručiček/. Kroky 45 a 48 jsou široce nasazené přísuny, prováděné téměř na přímce, při nichž se partneři uklánějí na tu stranu, na kterou se provádí úkrok. Kroky 49 až 52 jsou totožné s kroky 41 až 44. Charakter tohoto tance je vyjádřen zajímavým použitím kroků na jednu dobu a velmi krátkými kroky. V tanci se objevují dva odlišné vzorce rytmu. V krocích 1,2, 4 /u muže/, 5, 7, 10,11, 14, 17,24 /u ženy/, 41, 43,45,47, 49 a 51 je vzorec rytmu dlouhá - krátká, dlouhá - krátká atd. V krocích 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 38 a 39 /u ženy/ je vzorec rytmu krátká - dlouhá, krátká-dlouhá atd. Velmi krátké kroky po celý tanec jsou prováděny mezi dobami a proto v tabulce a diagramu není uvedeno ani jejich číslo, ani jejich délka.