m2 m1

Argentinské tango (Argentine tango)

 

Hudba Tempo Držení: Vzor. stop: Předepsaný  
Viz. kroky v poznámce
Držení Krok Partner Doby Partnerka
  1 LFO 1 LFO
  2 RFI - Pr 1 RFI - Pr
  3 LFO 1 LFO
  4 1 RFI - Ch
  5 LFO 1 LFO
  6 RFI - Pr 1 RFI - Pr
  7 LFO 2 LFO
  8 XF - RFO 1 XF - RFO
  9 XB - LFIO 2 + 1 XB - LFIO
  10 XB - RFI Ctr 1+1 / 1+1 XB - RFIO
  11 LBO 2 XF - LFI followed by short RFI
  12 RBO 2 LFO
  13 CR - LBO 2   / 1+1 CR - RFO 3
  14 RFO 3 1+1 /  2 LBO
  15 LBO 2 RFO
  16a RBO 2 + 1 LFO
  16b               1 RFI - Ch
  17 LFO 1 LFO
  18 RFI - Pr 1 RFI - Pr
  19 LFO 2 LFO
  20 CR - RFO -Sw 4 CR - RFO - sw
  21 LFO 1 LFO
  22 RFI - Pr 1 RFI - Pr
  23 LFO 4 LFO followed by
    Quick sw - op Cho   Quick Tw
    short RBI   1 revolution
  24 LBO 4 RFO
  25 RBO 2   / 1+1 CR - LFO 3
  26 LFO 2 RBO
  27 CR - RFO 2 CR - LBO
  28 CR - LFO 1 CR - RBO
  29 CR - RFO 1 CR - LBO
  30 CR - LFO 1 CR - RBO
  31 CR - RFOI 2 + 1 CR - LBOI follwed by short RFI
 
KROKOVÝ DIAGRAM PARTNERA
d_tango_argentino_l_s
titul_kratky_tanec_1_foto
První krokova sekvence test verze (Video ukázka)
titul_kratky_tanec_1_foto
Druhá krokova sekvence test verze (Video ukázka)
KROKOVÝ DIAGRAM PARTNERKY
d_tango_argentino_l_s
POZNÁMKA

Argentinské tango se má jezdit v hlubokých hranách a se značným “elánem”. Jeho základním znakem je dobrý skluz a rychlá jízda po ploše, čehož je třeba dosáhnout bez viditelné námahy a nápadných odrazů.
Tanec začínají partneři v otevřeném držení v krocích 1 - 10. Počáteční kroky 1-6 jsou klusové s jedním přísunem a končí hlubokým obloukem levá vpřed - ven, v kroku 7, který se jede po dlouhé straně kluziště, V kroku 8 pravá noha obou partnerů kříží levou nohu. Tento krok se provádí pouze na 1 dobu a je třeba se vystříhat tendence jej prodlužovat V kroku 9 se jede dlouhá, vzadu překřížená nasazená vlnovka na 3 doby, kdy volná noha obou partnerů kmihne dozadu kolem jedoucí nohy, aby mohla nasadit na další krok překříženě vzadu. V kroku 10, muž provádí protizvrat, zatímco žena jede další překříženou vlnovku. Tu se partneři dostanou do uzavřeného držení a žena jede svůj oblouk za mužem, který provádí protizvrat.
Krok 11 je oblouk směřující silně ke hrazení. Na konci tohoto kroku žena na okamžik nakročí na oblouček pravá vpřed - dovnitř, dříve než nasadí na krok 12, který je silně zatočen směrem ke střední ose. Oblouk tvořený kroky 13 - 15 začíná překříženým protiobloukem /cross roll/ směrem ke střední ose kluziště. Žena poté otočí trojku směrem k muži, který pak udělá totéž. Tyto kroky se jedou v hlubokých hranách a musí být správně vyklenuty, aby dvojice po jejich dokončení směřovala opět ke hrazení.
Muž jede oblouk na 2 doby, zatímco žena provádí přísun, pak nasadí vpřed a tím je dvojice v kiliánovém držení. Kroky 17 - 19 tvoří klusovou sekvenci, po které následuje překřížený protioblouk s kmihem /krok 20/ podél krátké strany kluziště. Další klusová sekvence vede ke kroku 23. Tento krok je přední otočka s jedním obratem u ženy /twizzle/ a otevřený choctaw s kmihem u muže, což se provádí mezi dobou 4 a dobou 1 dalšího taktu. Během otočky má žena váhu na levé noze, ale pravou vede těsně vedle ní. Při provádění kroků 21 - 23 musí žena jet s bokem těsně na boku muže, přičemž její stopa sleduje jeho stopu. Ramena obou partnerů se musí silně otáčet. Po ukončení tohoto pohybu se pár dostane do uzavřeného držení.
Krok 25 nasazuje žena překřížené, avšak muž ne. Když žena otáčí trojku směrem k muži, muž nasadí dopředu do vnějšího držení a partnerku má po své pravici. Kroky 27 - 31 jsou sérií pěti překřížených protioblouků, směřujících podél hrazení kluziště. První překřížený protioblouk se jede na dvě doby, zatímco další tři, každý pouze na jednu dobu. Partneři musí provádět překřížené protioblouky lehce a v hlubokých hranách. Závěrečný krok je překříženě nasazená vlnovka a na jejím konci žena nasadí krátce na oblouček vpravo vpřed - dovnitř a to mezi dobou 4 a 1, což jí umožní otočit se dopředu k opakování tance.

Argentine Tango SOV points
Sequence Steps Code +3 +2 +1 Base -1 -2 -3
1 st Sequence 1 - 15 1.5 1.0 0.5 2.0 -0.5 -1.0 -1.5
16 - 24 2.0 1.4 0.7 2.8 -0.7 -1.4 -2.0
25 - 31 1.5 1.0 0.5 2.0 -0.5 -1.0 -1.5
2 nd Sequence 1 - 15 1.5 1.0 0.5 2.3 -0.5 -1.0 -1.5
25 - 31 2.0 1.4 0.7 2.8 -0.7 -1.4 -2.0