m2 m1

Blues

 

Hudba Tempo Držení: Vzor. stop: Předepsaný  
Blues    4/4 22t/4d/min, 88d/min Viz. kroky v poznámce    
Držení Krok Partner Doby Partnerka
Outside 1 CR - RFO 1 XB - LBO
Closed 2 LFI - Pr 1 XF - RBI
3 RFO 2 LBO
Outside 4a CR - LFO 3 1 + 1 /1 XB - RBO
Open 4b   1 XF - LBI
  5 RBO 4 RBO
  6 LFO 2 LFO
  7 CR - RFO 4 CR - RFO -sw
  8 LFO 2 LFO
  9 RFI - Pr 1 RFI - Pr
  10 LFO 1 LFO
11 RFI - Pr 2 RFI - Pr
12 LFI 2 LFI
  cl Cho   cl Cho
13 RBO 2 RBO
14 CR - LBO 4 CR - LBO
15 RFI 2 RFI
16a LFO 1 / 1 + 1 LFO 3
Closed 16b RFI - Ch 1  
17 LFO 2 RBO
 
KROKOVÝ DIAGRAM PARTNERA
d_blues_s
titul_kratky_tanec_1_foto
První krokova sekvence test verze (Video ukázka)
titul_kratky_tanec_1_foto
Druhá krokova sekvence test verze (Video ukázka)
KROKOVÝ DIAGRAM PARTNERKY
d_blues_s
POZNÁMKA
Blues je třeba jet v hlubokých hranách a kolenou, aby se dosáhlo žádoucího výrazu tance.
Muž začíná tanec překříženým protiobloukem a mění držení z vnějšího na uzavřené, zatím co žena provádí krok 1 překřížené vzadu. V kroku 2 žena nasazuje překřížené vpředu, zatím co její partner provádí klusový krok. Trojku muže nasazenou překříženým protiobloukem v kroku 4 je třeba jet ve zvýšené rychlosti. Při tomto obratu provádí žena další dva překřížené i roky, první překřížený vzadu, druhý vpředu. Krok 4 začíná ve vnějším držení a končí v otevřeném držení. Krok 5 je hluboký oblouk dozadu ven na I dobu pro oba partnery, přičemž volná noha je propnuta vpředu a vedena zpět k jedoucí noze těsně před nasazením vpřed na krok 6. Je třeba připomenout, že tento krok začíná na třetí dobu taktu.
Krok 7 je hluboký překřížený protioblouk, ve kterém volná noha švihne dopředu, pak se vrátí vedle jedoucí nohy a nasadí na další krok. Kroky 8 - 11 tvoří dvojitou klusovou sekvenci s neobvyklým rozdělením doba Áiming/: první a poslední krok se jedou každý na dvě doby, ostatní na jednu dobu. Práce v kolenou a propnutá volná noha zdůrazňují tíming v kroku 8.
Kroky 12 a 13 jsou uzavřený zvratový překrok /choctaw/, jehož oba oblouky mají stejné zakřivení. Volnou nohu je třeba držet vzadu a přinožit jí k patě jedoucí nohy až k provedení obratu. Zvratový překrok má být proveden zcela čistě, přičemž volná noha nasadí přesné pod těžištěm bruslařova těla.
Krok 14 je u obou partnerů překřížené nasazený protioblouk vzad. Kroky 15-17 tvoří jeden polokruhový oblouk se třemi kroky u ženy a čtyřmi kroky u muže. Během trojky partnerky muž provádí přísun a oba partneři přejdou před posledním krokem tance do uzavřeného držení.
Key Points Blues (source: Communication 2003)
Each Sequence (BL1Sq, BL2Sq & BL3Sq) Key Point 1 Lady Steps 12 & 13 (LFI ClCho, RBO) Key Point 2 Man Steps 12 & 13 (LFI ClCho, RBO)
Key Point Features 1. Correct Edges, 2. ClCho (# 12): correct Turn, 3. ClCho (# 12): correct placement of the free foot 1. Correct Edges, 2. ClCho (# 12): correct Turn, 3. ClCho (# 12): correct placement of the free foot
Blues SOV points
Sequence Steps Code +3 +2 +1 Base -1 -2 -3
1st Sequence 1 - 7 BL1Sq 1.5 1.0 0.5 1.7 -0.5 -1.0 -1.5
8 - 17 1.5 1.0 0.5 2.3 -0.5 -1.0 -1.5
2 nd Sequence 1 - 17 BL2Sq 2.0 1.3 0.6 2.2 -0.6 -1.3 -2.0
1 - 17 2.0 1.3 0.6 2.8 -0.6 -1.3 -2.0
3 rd Sequence 1 - 7 BL3Sq 2.5 1.5 0.7 2.7 -0.7 -1.5 -2.5
8 - 7 2.5 1.5 0.7 3.3 -0.7 -1.5 -2.5