m2 m1

Evropský valčík (European Waltz)

 

Hudba Tempo Držení: Vzor. stop: Předepsaný  
Valčík   3/4 45t/3d/min,  135d/min Viz. kroky v poznámce    
Držení Krok Partner Doby Partnerka
Closed 1 LFO 3 RBO
2 CR - RFO 3 2 + 1 /      3 LBO
3 LBO 3       / 2 +1 RFO 3
4 RFO 3 LBO
5 CR - LFO 3 2 + 1      /  3 RBO
  6 RBO 3      /  2 + 1 LFO 3
  7 LFO 3 2 + 1      /  3 RBO
  8 RBO 3      /  2 + 1 LFO 3
  9 LFO 3 2 + 1      /  3 RBO
  10              RBO 3      /  2 + 1 LFO 3
11 LFO  3 2 + 1      /  3 RBO
12 RBO 3      /  2 + 1 LFO 3
13 LFO 3 RBO
14 CR - RFO 3 2 + 1      /  3 LBO
15 LBO 3      /  2 + 1 RFO 3
16 RFO 3 LBO
17 CR - LFO 3 2 + 1      /  3 RBO
18 RBO 3      /  2 + 1 LFO 3
 
KROKOVÝ DIAGRAM PARTNERA
d_european_waltz_s
titul_kratky_tanec_1_foto
První krokova sekvence test verze (Video ukázka)
titul_kratky_tanec_1_foto
Druhá krokova sekvence test verze (Video ukázka)
KROKOVÝ DIAGRAM PARTNERKY
d_european_waltz_s
POZNÁMKA
Základní kroky muže v evropském valčíku jsou trojka, oblouček vzad - ven a oblouček vpřed - ven, základní kroky ženy jsou oblouček vzad - ven, trojka a druhý oblouček vzad - ven. Polokružnice těchto trojkových kroků se jedou podél dlouhých stran kluziště, první oblouk začíná směrem ke střední ose, druhý směrem ke hrazení atd. Směrem ke střední ose se provádějí dvě polokružnice, ale je-li kluziště kratší než 56 m /185 stop/, je dovoleno provádět směrem ke střední ose pouze jednu polokružnici.Je třeba dbát na to, aby tyto oblouky byly celými polokružnicemi, takže každá začíná přímo směrem k střední ose, nebo naopak směrem ke hrazení.
Na krátkých stranách kluziště přecházejí půlkružnicové kresby ve větší oblouky, které se skládají ze série trojek a oblouků vzad - ven. V této polokružnici jsou obvykle 4 trojkové obraty u každého partnera, avšak na široké ledové ploše je možno provádět trojkových obratů víc.
Trojka muže na začátku každé půlkružnicové kresby se nasazuje jako překřížený protioblouk. Žena však začíná oblouk vzad - ven jako otevřený odraz. Všechny trojky se provádějí na třetí dobu, všechny oblouky trvají tři doby.
Celý tanec se jede v uzavřeném držení. Otáčení partnerů kolem sebe je plynulé a směr otáčení se mění teprve s počátkem nového sledu kroků. Např. v půlkružnicových kresbách, které směřují ke hrazení, se dvojice otáčí doleva. V polokružnicových kresbách, které směřují ke střední ose, se dvojice otáčí doprava. Otáčení musí být dobře zvládnuto, s volnou nohou drženou těsně u nohy jedoucí. Přetáčení je třeba vyloučit malým protiotáčením ramen bezprostředně po každé trojce.
Vzpřímené držení, stále stejně silné odrazy i propínání volné nohy a pravidelné pokrčování a propínání kolena jedoucí nohy dávají tanci jeho valčíkový ráz.
European Waltz SOV points
Sequence Steps Code +3 +2 +1 Base -1 -2 -3
1. Sequence 1 - 9 1st side 2.4 1.5 0.7 3.4 -0.7 -1.5 -2.4
10 - 18 1st end 2.6 1.6 0.8 3.8 -0.8 -1.6 -2.6
2. Sequence 1 - 9 2nd side 2.8 1.8 0.9 4.2 -0.9 -1.8 -2.8
10 -18 2nd end 3.2 2.0 2.2 4.6 -1.0 -2.0 -3.2