m2 m1

Kilián

 

Hudba Tempo Držení: Vzor. stop: Předepsaný  
Pochod 2/4, 4/4 58t/2d/min, 29t/4d/min, 116d/min Viz. kroky v poznámce    
Držení Krok Partner Doby Partnerka
Kilian 1 LFO LFO
2 RFI - Pr RFI - Pr
3 LFO 2 LFO
4 RFO 2 RFO
5 LFO   LFO
  6 RFI - Pr   RFI - Pr
  7 LFO   LFO
  8 XF - RFO   XF - RFO
  9 XB - LFI   XB - LFI
    op Mo   op Mo
10 RBO   RBO
11 XB - LBI   XB - LBI
12 RBO   RBO
13 XF - LBI   XF - LBI
14 RFI   RFI
 
KROKOVÝ DIAGRAM PARTNERA
d_kilian_s
titul_kratky_tanec_1_foto
První krokova sekvence test verze (Video ukázka)
titul_kratky_tanec_1_foto
Druhá krokova sekvence test verze (Video ukázka)
KROKOVÝ DIAGRAM PARTNERKY
d_kilian_s
POZNÁMKA
Kilián je zkouškou přesné práce nohou jedoucích v bezprostřední blízkosti, uihry obratů a bruslařské zdatnosti. Tělo musí být po celý tanec drženo vzpřímeně. Kresbu tance tvoří zhruba kružnice, jede se proti směru hodinových ručiček, avšak začátek a všechny kroky tance mohou být umÍKtény kdekoliv na této kresbě. Zvolená kresba však musí být dodržena a její posun není při dalším opakování přijatelný. Je nutné dobře zvládnout pravotočivý pohyb /ve směru hodinových ručiček/.
Partneři jedou celý tanec v kilianovém držení, těsně vedle sebe a je třeba zvláště dbát toho, aby se partneři vystříhali vzájemného oddalování a přibližování. Muž uchopí pravou rukou pravou ruku ženy a přitiskne ji pevně k jejímu pravému boku, aby tak zabránil oddalování. Levá ruka muže uchopí pravou ruku ženy tak, aby její napjatá levá paže byla držena pevně v překřížení proti jeho tělu.
Tanec má 14 kroků, které se jedou na 16 dob, pouze kroky 3 a 4 se jedou na dvě doby. Všechny ostatní kroky se provádějí na jednu dobu. Kroky 1 až 3 tvoří klusovou sekvenci a je třeba dbát na to, aby se krok 4 nepřipravoval vykloněním již během kroku 3. Kroky 3 a 4 musí být čisté vnější hrany provedené bez vlnovky, nebo zploštění. Správný náklon v těchto obloucích je základním předpokladem pro dobré vyjádření tance.
Kroky 5 až 7 tvoří další klusovou sekvenci a partneři se opět musí naklonit do kružnice. Na začátku kroku 8 se tělo naklání z kružnice směrem k hrazení a je třeba provést silný protipohyb ramen, aby se udržel náklon v kroku 9. Krok 8 je překřížený vpředu, zatímco krok 9 je překřížený vzadu. Oba tyto kroky vyžadují měkkou práci kolenou.
Kroky 9 a 10 tvoří otevřený choctaw. Pravá brusle směřuje k vnitřní straně jedoucí nohy, obě kolena jsou dobře vytočena a jsou na okamžik v otevřené pozici. Volná noha musí být nasazena na led lehce před jedoucí nohou. Je třeba silného protipohybu ramen na počátku kroku 10, aby se zastavil otáčivý pohyb. Levá noha se zvedne z ledu a nasadí na krok 11 překříženě obloučkem levá vzad - dovnitř za nohou jedoucí.
V kroku 12 se nohy míjejí těsně vedle sebe, ale krok 13 začíná překřížení, vpředu. Správné otáčení ramen partnerů ve směru hodinových ručiček v krocích 12 a 13 usnadňuje uzavřené nasazení na krok 14, který má být nasazen těsně u paty jedoucí nohy. Je třeba dbát na to, aby tento krok nebyl prodlužován. Pro krok 14 je žádoucí dostatečné pokrčení v kolenou a vzpřímené držení.
Kilian SOV points
Sequence Steps Code +3 +2 +1 Base -1 -2 -3
1 st Sequence 1.3 0.8 0.3 1.9 -0.3 -0.8 -1.3
2 nd Sequence 1.5 1.0 0.5 2.1 -0.5 -1.0 -1.5
3 rd Sequence 1.8 1.2 0.7 2.4 -0.7 -1.2 -1.8
4 th Sequence 2.0 1.4 0.9 2.7 -0.9 -1.4 -2.0
5 th Sequence 2.3 1.6 1.1 3.0 -1.1 -1.6 -2.3
6 th Sequence 2.6 1.9 1.3 3.4 -1.3 -1.9 -2.6