m2 m1

Paso Doble

 

Hudba Tempo Držení: Vzor. stop: Předepsaný  
Paso Doble 2/4 56t/2d/min, 112d/min Viz. kroky v poznámce    
Držení Krok Partner Doby Partnerka
Outside 1 LFO 1 RBO
2 RFI - Pr 1 LBI - Pr
3 LFO 1 RBO
  4 RFI - Ch 1 LBI - Ch
  5 LFO 1 RBO
  6 RFI - Ch 1 LBI - Ch
  7 LFO 1 RBO
  8 RF - L foot forward Slip Step 1 LB - R foot forward Slip Step
  9 RF - L foot forward Slip Step 1 RB - L foot forward Slip Step
  10 XF - RFO 1 XB - LBO
  11 XB - LFIO 1/2+1/2 XF - RBIO
  12 XF - RFI 1 XB - LBI
  13 LFO 1 RBO
  14 RFI - Pr 1 XB - LBI
  15 XB - LFO 1 RBO
    op Mo    
Closed 16 RBO 1 XF - LBI
  17 LBI 2 RFI
  18 RBO 1 LFO
  19 XF - LBI 1 XB - RFI
  20a RBO 2  /  1 LFO
  20b /  1 RFI - Ch
  21 LFI 1 LFO
  22 RFI - Ch 1 RFI - Ch
  23 LFO 1 LFO
  24 RFI - Ch 1 RFI - Pr
  25 LFO 1 LFO
  26 CR - RFO 1 CR - RFO
  27 CR - LFO 1 CR - RFO
  28 CR - RFOI 3 CR - RFOI followed by quick sw-op Mo to LBI(short)
 
KROKOVÝ DIAGRAM PARTNERA
d_paso_doble_m_s
titul_kratky_tanec_1_foto
První krokova sekvence test verze (Video ukázka)
titul_kratky_tanec_1_foto
Druhá krokova sekvence test verze (Video ukázka)
KROKOVÝ DIAGRAM PARTNERKY
d_paso_doble_l_s
POZNÁMKA
Paso doble je dramatický a mohutný španělský tanec, který vyžaduje dobré / vládnutí těla a přesnou práci nohou. Může být vyjádřen podle svého původu z hudby býčích zápasů, nebo ve stylu španělského cikánského tance Flamenco.
Kroky 1 - 15 se jedou ve vnějším držení, kdy žena je po mužově pravici, tanec začíná klusovými kroky, po kterých následují dvě přísunové sekvence. Kroky 8 a 9 jsou velmi neobvyklé klouzavé kroky, které se jedou s oběma nohama na ledě kolmo k ledu, přičemž jedna noha míjí velmi těsně druhou. V kroku 8 muž přenese váhu těla na pravou nohu tak, že ji nejprve přisune při napjatých nohou blízko k levé noze, pak přenese váhu těla na pravou, pokrčí |i silně v koleně a nechá přitom levou napnutou v koleně rychle klouzat po ledě vpřed, aniž ji zvedne z ledu. U kroku 9 je to obráceně, levá noha se vede zpět k pravé, pak se pokrčí v koleně a napjatá levá noha se rychle vysune po ledě vpřed. Kroky ženy odpovídají krokům muže, jedou se však vzad.
V kroku 10 se musí volná noha zřetelně zdvihnout z ledu. Následující / změnu hrany v kroku 11 musí oba partneři zdůraznit, na stopě se má objevit zřetelné vyklenutí směrem ven. Krok 12 muž provádí překřížené vpředu, pak dělá klusovou sekvenci kroků, která končí mohawkem nasazeným překříženě vzadu. Žena jede odpovídající sérii překřížených obloučků a po mužově mohawku partneři zaujmou uzavřené držení.
Krok 17 je prvý, který má výdrž na dvě doby. Muž napne volnou nohu vpřed a žena vzad. Muž pak provádí přísun vzad, krok překřížený vpředu a poté oblouček vzad na dvě doby, nato se obrátí dopředu do otevřeného držení u jede sekvenci přísunů a klusů. Žena mezitím jede přísun překřížený vzadu a po něm dva přísuny a klus. Prvý ze dvou přísunů provádí žena, když muž jede oblouk na dvě doby v kroku 20. Kroky 21 - 24 jsou prováděny společně. Je třeba dbát na to, aby partneři zůstali na konci kroku 20 v uzavřeném držení.
Nejobtížnější je pravděpodobně provedení překřížených protioblouků v krocích 26 - 28. Musí být hluboko v hranách, čím více, tím lépe, což vyžaduje dobrou práci v kolenou při rychlém tempu tance. Poslední překříženě nasazený krok jedou partneři ve zdůrazněném oblouku pravá vpřed - ven, který přejde vlnovkou do oblouku pravá vpřed - dovnitř. Volné nohy kmihnou jen málo vpřed a pak zpět k patě. Zatímco muž jede na vnitřní hraně, provede žena rychlý krátký otevřený měsícový překrok s kmihem mezi dobami 4 a 1 a muž přitáhne volnou nohu zpět k patě. Tím se žena dostane opět do vnějšího držení a tanec začíná znovu.
Celková kresba sestavy kroků Paso doble se podobá přibližně elipse s několika výdutěmi a vypouklinami. Prvý klusový krok má tvar oblouku, ale následujících několik kroků je spíše v přímém směru. Vlnovka tvoří vypouklinu a po ní následující kroky 12 - 25 tvoří oblouk. Překřížené oblouky se odklánějí od vzorce stop a na konci před započetím nové sestavy tance vzniká vypouklina.
Paso Doblre SOV points
Sequence Steps Code +3 +2 +1 Base -1 -2 -3
1st Sequence 1 - 17 1.0 0.7 0.3 1.8 -0.3 -0.7 -1.0
18 - 28 1.5 1.0 0.5 2.4 -0.5 -1.0 -1.5
2nd Sequence 1 - 17 2.0 1.3 0.6 2.4 -0.6 -1.3 -2.0
18 - 28 2.0 1.3 0.6 2.8 -0.6 -1.3 -2.0
3 rd Sequence 1 - 17 2.5 1.5 0.7 2.8 -0.7 -1.5 -2.5
18 - 28 2.5 1.5 0.7 3.3 -0.7 -1.5 -2.5