m2 m1

Quickstep

 

Hudba Tempo Držení: Vzor. stop: Předepsaný  
Quickstep 2/4 56t/2d/min, 112d/min Viz. kroky v poznámce    
Držení Krok Partner Doby Partnerka
Kilian 1 LFO 1 LFO
2 RFI - Ch 1 RFI -  Ch
3 LFO 1 LFO
4 RFI - Pr 1 RFI - Pr
5 LFO 4 LFO
  sw - cl Cho   sw - cl Cho
6 RBIO 2+1 RBIO
7 XB - LBI 1 XB - LBI
8 RBI 1 RBI
9 XF - RBO 1 XF - RBO
10 XB - RBO 4 XB - RBO
11 LFI 2 LFI
12 RFI 2 RFI
13 LFO 1 LFO
14 RFI - Pr 1 RFI - Pr
15 LFO 1 LFO
16 XF - RFO 1 XF - RFO
17 XB - LFIO 1/2 + 1/2 XB - LFIO
18 XB - LFIO 1 XB - LFIO
19 X-F RFI 1 X-F RFI
 
KROKOVÝ DIAGRAM PARTNERA
d_quickstep_s
titul_kratky_tanec_1_foto
První krokova sekvence test verze (Video ukázka)
titul_kratky_tanec_1_foto.png
Druhá krokova sekvence test verze (Video ukázka)
KROKOVÝ DIAGRAM PARTNERKY
d_quickstep_s
POZNÁMKA
partneři provádějí stejné kroky. Aby byl tanec skutečně zdařilý, je podstatné, aby pár byl po celou dobu v držení bok na boku, to znamená, že mužův pravý bok je vedle levého boku ženy. Quickstep musí odpovídat rychlému tempu a svěžímu rázu hudby.
Tanec je nutno začít na podélné ose kluziště blízko jejího konce, protože jen tak je možné provést správné oblouky. Sestava kroků má přibližně délku kluziště a je třeba dodržet směr oblouků, tak jak je uvedeno v diagramu.
Kroky 1-3 jsou přísuny, kroky 3-5 jsou klusy, krok 5 je oblouk levá vpřed - ven na čtyři doby a tvoří prvou část uzavřeného choctaw s kmihán. Výjezdový oblouk z choctaw se vydrží na 3 doby, volná noha nejprve zůstává vpředu, pak se vede kolem jedoucí nohy a kmihne měkce ven a vzad, aby usnadnila provedení vlnovky. Vlnovka výrazně ukáže tvar oblouku, ostatní kroky je třeba jet živě a oblouky v krocích 7-9 musí být co nejhlubší. Krok 7 se nasazuje překřížené vzadu, krok 9 překřížené vpředu.
Krok 10, který se má jet s dostatečným pokrčením v kolenou, je zploštělý oblouček, ačkoliv má výdrž na 4 doby. Přechod mezi kroky 10 a 11 může být méně obtížný, jestliže je oblouk pravá vzad - vendobře zvládnut a jestliže žena odolá tendenci jet před mužem. Kroky 13 - 18 jsou provedeny jako lehké a drobné krůčky a je nutné udržet zakřivení vzorce stop. Kroky 13 - 15 jsou klusovou sekvencí. Kroky 16-18 jsou překřížené vpředu, zatímco krok 17 je překřížený vzadu. V kroku 17 je provedena konečná vlnovka, při níž je pravá noha připravena k nasazení na krok 18
Quickstep SOV points
Sequence Steps Code +3 +2 +1 Base -1 -2 -3
1 st Sequence 1 - 9 1.0 0.7 0.3 1.8 -0.3 -0.7 -1.0
10 - 18 1.0 0.7 0.3 1.4 -0.3 -0.7 -1.0
2 nd Sequence 1 - 9 1.5 1.0 0.5 2.0 -0.5 -1.0 -1.5
10 - 18 1.0 0.7 0.3 1.6 -0.3 -0.7 -1.0
3 rd Sequence 1 - 9 2.0 1.3 0.6 2.2 -0.6 -1.3 -2.0
10 - 18 1.0 0.7 0.3 1.8 -0.3 -0.7 -1.0
4 th Sequence 1 - 9 2.5 1.5 0.7 2.6 -0.7 -1.5 -2.5
10 - 18 1.5 1.0 0.5 2.1 -0.5 -1.0 -2.5