m2 m1

Ravensburgský valčík

 

Hudba Tempo Držení: Vzor. . op: Předepsaný  
Valčík   3/4 45t/3d/min,  135d/min Viz. kroky v poznámce    
Držení Krok Partner Doby Partnerka
Closed 1 RFI 13

sw

2+1     /    6

3

LFO -Sr
2 LFO - sr 6     /    2+1

3

RFI 13

 sw

3 RFI 13

- sw

2+1    /     6

3

LFO -Sr
  4 LFO 2 RFI - tw  1,5revolution
  5 RFI - Ch 1 LBI
  6 LFO 2 RBO
  7 RFI - Ch 1 LBI - Ch
  8 RFI - Ch 6 RBO - SR
  9 RFO 2 LBO
  10 LFI - Ch 1 RFO
  11 RFO 2 LFI
        op Mo
  12 LFI - Ch 1 RBI
Kilian 13a RFO 3      /     2 LBO
Kilian 13b   1 RFO
  14 LFI 2 LFI
    op Mo   op Mo
  15 RBI 1 RBI
  16 LBO free leg behind 2 LBO free leg behind
  17 RFO 1 RFO
  18 XB - LFIO 1  +  1 XB - LFI O
  19 RFI - Ch 1 RFI - Ch
  20 LFO 2 LFO
  21 RFI - Ch 1 RFI - Ch
  22 LFO 2 LFO Tw 1 revolution
  23 RFI - Ch 1 RFI
  24 LFO 2 LFO
  25 RFI - Ch 1 RFI - Ch
  26 LFO 2 LFO
  27 RFi - Pr 1 RFI - Pr
Closed 28 LFI 3   / 2 + 1 LFI 3
  29a RFO 3      /     2 XF - RBI
  29b  

1

LBI - Ch
  30 LFO 3 2+1     /   3 RBO Tw 1,5 revolution
  31a RBO 3        /      2 LFO
  31b  

1

RFI - Ch
Open 32 LFO 2 LFO
  33 RFI - Ch 1 RFI - Ch
  34 LFO 2 LFO
  35 RFI - Pr 1 RFI - Pr
  36a LFO 3     /     3+3 LFO -sw Rk
Closed 36b RFO 3  
  37 LFO 3 RFI
        cl Cho
  38 RFO 3 LBO
  39 LFO 3  1  +  1  /   6 RBO
  40 RBO 1 LFO 3
  41 LFO 3 RBO
 
KROKOVÝ DIAGRAM PARTNERA
d_ravensburger_waltz_m_s
titul_kratky_tanec_1_foto
První krokova sekvence test verze (Video ukázka)
titul_kratky_tanec_1_foto
Druhá krokova sekvence test verze (Video ukázka)
KROKOVÝ DIAGRAM PARTNERKY
d_ravensburger_waltz_l_s
POZNÁMKA
Ravensburský valčík má . ejný charakter jako vídeňský valčík. Tanec začíná 3 valčíkovými obraty / krok 1 - 3/, každý na 6 dob, při kterých muž a žena . řídavé provádějí vnitřní trojky na dobu 3 a volnou nohu drží vzadu.  Partner, který se neotáčí, provádí oblouk s kmihem na 6 dob. Tyto kroky se jedou v otevřeném držení na první dvě doby, ale v uzavřeném držení po obratu do oblouku s kmihem na doby 4, 5 a 6. V kroku 4 mezi dobou 2 a 3 žena provede otočku 1,5 obratu pod levou paží muže. Následuje přísun a oblouk s kmihem na 6 dob, přičemž oba partneři zachovají valčíkové držení Rovněž kroky 10 a 13b provádí žena pod levou paží muže a přechází do otevřeného měsícového překroku a přitom v kroku 13b se mění držení na kiliánové.
Při kroku 16 se rameno lehce skloní k volné noze, která je vzadu Při kroku 17 a 18 může žena provést pravou rukou vhodný pohyb. Oba partneři pak mohou prové. lehkou vlnovku na konci kroku 18. Sled kroků 20 až 27 se jede v kiliánovém držení a je přerušen pouze otočkou žen) / twizzle / s jedním obratem pod levou paží muže /krok 22/. Doby se u tohoto kroku počítají stejně jako u kroku 4. Kroky 24 až 25 a 26 až 27 jsou jeden přísun a jeden klusový. Po nich následuje vnitřní trojka ženy, která se provádí pod levou paží muže a držení se mění v kroku 28 na uzavřené.
Otočku vzad / twizzle / s 1,5 obratem v kroku 30 provádí žena pod levou paží muže a muž provádí trojku. Oba partneři končí přísunem v otevřeném držení. Tato otočka se provádí mezi dobou 3 a 1 dalšího taktu.
Kroky 32 - 36 se jedou v otevřeném držení. Zvrat s kmihem ženy v kroku 36 je podobný zvratu ve zvratovém foxtrotu. Kroky 37 až 41 se provádějí v uzavřeném držení. Při uzavřeném choctaw ženy v krocích 37 a 38 dochází ke krátké změně z uzavřeného držení na otevřené, když partneři jsou otočení trupem i obličejem k sobě. Krok 39 je u muže trojkový obrat na dvě doby a krok 40 je u ženy rychlá trojka na jednu dobu v uzavřeném držení.
Ravensburger Waltz SOV points
Sequence Base Steps Code +3 +2 +1 -1 -2 -3
1st Sequence 1 - 8 1.0 0.7 0.3 1.7 -0.3 -0.7 -1.0
  9 - 27 1.5 1.0 0.5 2.2 -0.5 -1.0 -1.5
28 - 41 1.5 1.0 0.5 2.6 -0.5 -1.0 -1.5
2 nd Sequence 1 - 8 2.5 1.5 0.7 2.5 -0.7 -1.5 -2.5
9 - 27 2.5 1.5 0.7 3.0 -0.7 -1.5 -2.5
28 - 41 2.5 1.5 0.7 3.5 -0.7 -1.5 -2.5