m2 m1

Zvratový foxtrot (Rocker foxtrot

 

Hudba Tempo Držení: Vzor. stop: Předepsaný  
Foxtrot  4/4 26t/4d/min, 104d/min Viz. kroky v poznámce  
Držení Krok Partner Doby Partnerka
Open 1 LFO 1 LFO
2 XB -  RFI 1 XB - RFI
3 LFO 1 LFO
4 RFI - Pr 1 RFI - Pr
5a LFO 2              1+3 LFO -wRk
Closed 5b RFO 2 LBO
6 LFO 3 1+1          2 RBO
7a RBO 2              4 LFO
Open 7b LFO 2  
8 CR - RFO 2 CR - RFO
9 LFI - Pr 2 LFI -Pr
10 RFO 2 RFO
11 LFO 2 LFO
  Cl - Mo   Cl - Mo
12 RBO 2 RBO
13 XF - LBI 2 XF - LBI
  14 RFI 2 RFI
 
KROKOVÝ DIAGRAM PARTNERA
d_rocker_foxtrot_s
titul_kratky_tanec_1_foto
První krokova sekvence test verze (Video ukázka)
titul_kratky_tanec_1_foto
Druhá krokova sekvence test verze (Video ukázka)
KROKOVÝ DIAGRAM PARTNERKY
d_rocker_foxtrot_s
POZNÁMKA
Zvratový foxtrot začíná přibližně na konci podélné osy kluziště a tvoří na každé straně tři oblouky směřující k hrazení a dva oblouky směřující k podélné ose. Kolem celého kluziště je tedy třeba provést dvě úplné sestavy kroků.
Kroky 1- 4 jsou stejné pro muže i pro ženy. Jedou se v otevřeném držení a sestávají z překříženého přísunu a jednoho klusového kroku. Krok 5 u ženy je zvrat LFO /levá vpřed - ven/ na 4 doby a muž přitom jede dva oblouky ven. Zvrat se provádí s kmihem volné nohy teprve když volná noha těsně minula nohu jedoucí a je napjata vpřed. Obrat se provádí na dobu 2, a to tak, aby bezprostředně následující hluboké a měkké pokrčení nohy ženy bylo současné s pokrčením nohy muže, který jím začíná na dobu 3 oblouček RFO /pravá vpřed - ven/.
Po zvratu volná noha ženy musí být kmihem převedena vpřed a uvedena do souladu s pohybem mužovy volné nohy. Po zvratu ženy vzorec stop opět přibližuje střední ose a pak se opět odklání. Během zvratového obratu pár mění držení na uzavřené, které si zachová až do kroku 7b, kdy pár opět zaujme držení otevřené pro celý zbytek tance. Muž nepřekřižuje při nasazení na krok 6 a měl by mít držení přesně proti své partnerce.
Krok 8 je překřížený protioblouk, kroky 10 a 11 jsou hluboké vnější hrany. Kroky 11 a 12 jsou vnější uzavřené mohawky u obou partnerů. Volná noha se nejprve propne vzadu, pak se dostatečně vytočí a položí se vedle paty jedoucí nohy, kde je právě včas připravena na mohawk. Muž musí dát pozor, aby příliš hluboce nezajížděl svůj krok 11, protože žena musí jet svůj oblouk nejméně tak hluboký, aby byla v držení vedle něho a připravena na obrat k dosažení správného držení musí být ramena před obratem dostatečně natočena.
Mohawk musí směřovat podél dlouhé osy, ne směrem k hrazení, má-li tanec začít opět na dlouhé ose. Po mohawku pokračují oba partneři v pomalé rotaci ve směru hodinových ručiček v průběhu kroku 12 a 13 tak, aby se pohodlně dostali ke kroku 14 a mohli začít tanec znovu. Muž i žena / začínají krok 13 překřížené vpředu.
Zvratový foxtrot se má provádět dostatečně v kolenou, měnit náklony a v dobrém skluzu, aby se tak zdůraznil charakter foxtrotu.
Rocker Foxtrot SOV points
Sequence Steps Code +3 +2 +1 Base -1 -2 -3
1st Sequence 1 - 7 1.0 0.7 0.3 1.4 -0.3 -0.7 -1.0
8 - 14 1.0 0.7 0.3 1.8 -0.3 -0.7 -1.0
2nd Sequence 1 - 7 1.0 0.7 0.3 1.6 -0.3 -0.7 -1.0
8 - 14 1.5 1.0 0.5 2.0 -0.5 -1.0 -1.5
3 rd Sequence 1 - 7 1.0 0.7 0.3 1.8 -0.3 -0.7 -1.0
8 - 14 2.0 1.3 0.5 2.2 -0.5 -1.3 -2.0
4th Sequence 1 - 7 1.5 1.0 0.5 2.1 -0.5 -1.0 -1.5
8 - 14 2.5 1.5 0.7 2.6 -0.7 -1.5 -2.5