m2 m1

Rumba (Rhumba)

 

Hudba Tempo Držení: Vzor. stop: Předepsaný  
Rumba  4/4 44t/4d/min, 176d/min Viz. kroky v poznámce    
Držení Krok Partner Doby Partnerka
Kilian 1 LFO 1 LFO
  2 RFI - Ch 1 RFI - Ch
  3 LFIOIO (with wide free leg movement to the side) 2 + 1 + 1 LFIOIO (with wide free leg movement to the side)
  4 XF - RFI 2 XF - RFI
  5 LFO 4 LFO
  6 XF - RFO 2 XF - RFO
  7 XB - LFI 1 XB - LFI
  8 Wide Step - RFI 1 Wide Step - RFI
  9 LFO 2 LFO
  10 XB - RFI 4 XB - RFI
  11 Wide Step - LFI 4 Wide Step - LFI
    op Mo   op Mo
  12 Wide Step - RBO 4 &Wide Step - RBO
    cl Mo   cl Mo
  13 Wide Step - LFI 4 Wide Step - LFI
  14 RFI 3 (with free leg movement) 4 RFI 3 (with free leg movement)
  15 XB - LBO 2 XB - LBO<
  16 XF - RBI 2 XF - RBI
 
KROKOVÝ DIAGRAM PARTNERA
d_rumba_s
titul_kratky_tanec_1_foto
První krokova sekvence test verze (Video ukázka)
titul_kratky_tanec_1_foto
Druhá krokova sekvence test verze (Video ukázka)
KROKOVÝ DIAGRAM PARTNERKY
d_rumba_s
POZNÁMKA
Rumba je živý, avšak měkký a jemný tanec, který se musí provádět bez zjevné síly a přehnanosti.
Rumba se jede po celý tanec v kiliánovém držení a oba partneři provádějí stejné kroky. Tanec začíná otevřeným přísunem, po kterém následuje dvojitá vlnovka v kroku 3. Oblouk vpřed - ven na levé noze se vydrží na 2 doby, volná noha se přisune k jedoucí noze a na dobu 3 provede výrazný švih stranou vzhůru, jedoucí noha se současně napne v koleně. Z vnější hrany se přejde na vnitřní a pak zpět na vnější. Krok 4, který je překřížený vpředu, je vystřídán hlubokým obloukem ven v kroku 5 s volnou nohou napnutou vzadu v prvé části oblouku.
Krok 6 je překřížený vpředu a levá noha zůstává v kroku 7 překřížená vzadu. Oba partneři provedou v kroku 8 současně široký úkrok stranou doprava /pravá volná noha muže se vede přes levou jedoucí nohu ženy/. Následující krok 9 se nasadí vedle pravé nohy a příští krok 10 je překřížený vzadu. Kroky 10 - 14 se provedou každý na 4 doby a každý krok začíná vždy na třetí dobu taktu. Další široký krok se provede v kroku 11, kdy žena vede volnou nohu před jedoucí nohou muže a v tomto kroku přejde muž do vedení. Krok 12 je široký otevřený choctaw, po kterém okamžitě následuje široký uzavřený choctaw v kroku 13. Při druhém choctav se levá noha dá dozadu a nasadí uvnitř kruhu. Volná noha musí být po obrátě dobře vedena a přechází pomalu dopředu a pak nazpět. Je třeba dbát na to, aby po druhém choctaw byl proveden oblouk na celé 4 doby.
Pro usnadnění sladěných trojkových obratů v kroku 14 musí žena jet lehce před partnerem. Volná noha švihne před trojkou dopředu a poté ihned dozadu, takže se dostane do vhodné pozice, aby mohla krok 15 nasadit překřížené vzadu. Krok 16 je překřížený vpředu a tím se usnadní nasazení dopředu k opakování tance.
Musíme dbát na to, aby byla stále zachována plynulost pohybu rumby a aby se neprováděly příliš trhané a přehnané pohyby. Je třeba se vystříhat tendence přeskakovat kroky 8 a 11. Nejsou-li tyto kroky a choctaw nasazeny dostatečně zeširoka, ztrácí tanec mnoho na svém půvabu.
Rhumba SOV points
Sequence Dteps Code +3 +2 +1 Base -1 -2 -3
1. Sekvence 1 - 8 1.0 0.7 0.3 1.4 -0.3 -0.7 -1.0
9 - 16 1.0 0.7 0.3 1.7 -0.3 -0.7 -1.0
2 nd Sequence 1 - 8 1.0 0.7 0.3 1.5 -0.3 -0.7 -1.0
9-16 1.5 1.0 0.5 2.0 -0.5 -1.0 -1.5
3 rd Sequence 1 - 8 1.0 0.7 0.3 1.7 -0.3 -0.7 -1.0
9 - 16 2.0 1.3 0.6 2.3 -0.6 -1.3 -2.0
4 th Sekvence 1 - 8 2.0 1.3 0.6 2.2 -0.6 -1.3 -2.0
4. Sekvence 9 - 16 2.0 1.3 0.6 2.7 -0.6 -1.3 -2.0