m2 m1

Valčík světla hvězd

 

Hudba Tempo Držení: Vzor. stop: Předepsaný  
Valčík 3/4 58t/3d/min, 174d/min Viz. kroky v poznámce    
Držení Krok Partner Doby Partnerka
Closed 1 LFO 2 RBO
  2 RFI - Ch 1 LBI - Ch
  3 LFO 3 RBO
  4 RFO 2 LBO
  5 LFI - Ch 1 RBI - Ch
  6 RFO 3 LBO
  7 LFO 2 RBO
  8 RFI - Ch 1 LBI - Ch
  9 LFOI 3+3 RBO I
  10 RFO -SR 6 LBO - Sr
  11 LFO 3 2+1 / 3 RBO
  12 RBO 3 / 2+1 LFO 3
  13 LFO 3 2+1 / 3 RBO
  14 RBO 3 / 2+1 LFO 3
  15 LFO 3 2+1/ 3 RBO
  16a RBO 2  /  3 LFO
  16b LBI - Pr 1  / Cl Mo
Open 17 RBO 6 RBO
  18 LFI 3 LFI
  19a RFI 3  /  2 RFI
      op MO
Closed 19b /  1 LBI
  20 LFO - Sr 6 RBO - Sr
  21 RFO 2 LFI
        op Mo
  22 LFI - Ch 1 RBI
  23 RFO - Sr 6 LBO - Sr
  24 LFO 2 RFI
        op Mo
  25 RFI - ch 1 LBI
  26 LFO 3 RBO
  27 CR - RFO 3 Cr - LBO
  28 CR - LFO 3 2+1 / 3 RFO
  29a RBO 3  /  2 LFO
  29b /   1 XB - RFI -Ch
Kilian 30 LFO 3 LFO
  31 CR -RFO- sw 6 CR -RFO  sw
  32a LFO 3 / 3+3 LFO3
Closed 32b RFI - sl Ch 3  
 
KROKOVÝ DIAGRAM PARTNERA
/d_starlight_waltz_m_s
titul_kratky_tanec_1_foto
První krokova sekvence test verze (Video ukázka)
titul_kratky_tanec_1_foto
Druhá krokova sekvence test verze (Video ukázka)
KROKOVÝ DIAGRAM PARTNERKY
d_starlight_waltz_l_s
POZNÁMKA
Charakter a rytmus tohoto tance je podobný vídeňskému valčíku. Tanec začíná v uzavřeném držení se 3 sekvencemi přísunů u obou partnerů. Třetí krok každé přísunové sekvence musí být v hluboké vnější hraně. Po třetím přísunu oba partneři provedou vlnovku na 6 dob v kroku 9. Pohyb volné nohy během druhých třech dob v kroku 9 může být prováděn podle přání partnerů. Oba partneři provádějí v kroku 10 protioblouk s kmihem na 6 dob Partneři jedou dále v uzavřeném držení, během kroku 11 až 15 muž jede tři trojkové obraty, zatímco žena provádí dva. Způsob provedení této sekvence je co do pohybu a interpretace ponechán na volbě partnerů, kromě toho, že musí dodržet uzavřené držení. Je třeba dbát na to, aby tyto trojkové obraty nebyly vytržené. Po posledním trojkovém obratu v kroku 15 muž provede klusový krok vzad, zatímco žena se připravuje na uzavřený mohawk. Oba partneři provedou krok 17 na 6 dob a zdůrazní 4. dobu kmihem volné nohy.
Krok 18 se provádí v otevřeném držení, muž provádí krok 19 na 3 doby, zatímco žena jede otevřený mohawk. Poté zaujmou partneři uzavřené držen a jsou připraveni na krok 20, který je překrokem s kmihem. Zena se pak otočí do otevřeného držení a zatímco muž provádí přísun, žena dělá další otevřený mohawk. Oba partneři opět zaujmou uzavřené držení a jsou připraveni k dalšímu překroku s kmihem v kroku 23. Sekvence přísun/mohawk se opakuje v opačném směru v krocích 24 až 25. Při všech třech měsícových překrocích může žena před obratem přiložit patu volné nohy k vnitřní straně nebo patě jedoucí nohy.
V kroku 26 uvolní muž svou levou ruku a založí si ji za zády. Zena pak uchopí jeho levou ruku svou pravou rukou. Muž uvolní svou pravou ruku tak, aby v kroku 28 mohl otočit trojku za ženou. V krocích 26 a 28 může muž dál pravou paži dopředu nebo ji držet stranou.
Kroky 27, 28 a 31 začíná muž jako překřížené protioblouky a krok 27 a 31 začíná žena jako překřížené protioblouky. Po ukončení kroku 29 uchopí muž partnerku v kiliánovém držení, které si zachová až do kroku 32. V kroku 32 muž provádí klouzavý přísun, žena otáčí trojku a kmihne v rytmu hudby volnou nohou vysoko vzad. Dostane se do uzavřeného držení a tanec začíná znovu.
Starlight Waltz SOV points
Sequence Steps Code +1 +2 +3 Base -1 -2 -3
1st Sequence 1 - 10 1.0 0.7 0.3 1.8 -0.3 -0.7 -1.0
11 - 17 1.5 1.0 0.5 2.4 -0.5 -1.0 -1.5
18 - 32 1.5 1.0 0.5 2.4 -0.5 -1.0 -1.5
2 nd Sequence 1 - 10 2.5 1.5 0.7 2.5 -0.7 -1.5 -2.0
11 - 17 2.5 1.5 0.7 4.13.2 -0.7 -1.5 -2.5
18 - 32 2.5 1.5 0.7 3.2 -0.7 -1.5 -2.5