m2 m1

Tango

 

Hudba Tempo Držení: Vzor. stop: Předepsaný  
Tango   4/4 27t/4d/min, 108d/min Viz. kroky v poznámce    
Držení Krok Partner Doby Partnerka
Outside 1 XF -RFO 1 XB - LBO
2 XB - LFI 1 XF - RBI
3 RFO 4 O
4 XF - LFO 1 XB - RBO
5 XB - RFI 1 XF - LBI
6 LFO 4 RBO
7 XF - RFO Rk (shalow) 1+1 /   2 XB - LBO
8 XB - RBI 1 RFO
9 XF - LBI 1 XB - LFI
10 LBO 4 RFO
11 XB - RBO 1 XF - LFO
12 XF - LBI 1 XB - RFI
13 RBO 4 LFO
14 CR - LBO 2 / 1 + 1 CR - RFO 3
15 RFO 4 LBO
16 LFO 1 RFI
17 RFI 1 LFO
18 LFO 2 RFI
19 RFI 2 LFO
20 LFI 4 RFO
 
KROKOVÝ DIAGRAM PARTNERA
d_tango_s
titul_kratky_tanec_1_foto
První krokova sekvence test verze (Video ukázka)
titul_kratky_tanec_1_foto
Druhá krokova sekvence test verze (Video ukázka)
KROKOVÝ DIAGRAM PARTNERKY
d_tango_s
POZNÁMKA
Během celého tance je třeba zachovat vzpřímené držení, partneři musí jet tísně vedle sebe. Důraz se klade na čistou práci nohou a dobrý skluz. Celý tanec je třeba jet nenásilně bez znatelné námahy a nápadných odrazů. Tanec sestává většinou z rychlých překřížených kroků prováděných na mělkých obloucích, které se střídají s pomalejšími oblouky v hlubokých hranách, po nichž následuje promenáda, která se jede v otevřeném držení.
Na konci rozjezdových kroků by partneři měli být ve vnějším držení, v němž je žena vpravo od muže. Muž provádí dva rychlé překřížené kroky, první je překřížený vpředu, druhý vzadu /sekvence překřížených přísunů/. Žena provádí podobnou sekvenci, první krok je překřížený vzadu a druhý vpředu. Tyto rychlé kroky jsou vystřídány obloukem na 4 doby, který se jede v uzavřeném držení. Na konci oblouku se partneři vracejí do vnějšího držení, ale tentokrát je partnerka na levé straně. Následující krokový oblouk se skládá ze stejných kroků, jedou se však na opačných nohou.
Třetí krokový oblouk muže začíná plochým zvratem překříženým vpředu v kroku 7, po něm následují dva rychlé překřížené kroky /první překřížený vzadu, druhý vpředu/. Žena v kroku 7 překřižuje vzadu, pak nasadí vpředu na dva kroky, ve druhém kroku překřižuje. Krok 10 je další oblouk, který se ji-de v uzavřeném držení, ale končí ve vnějším držení, při kterém je žena vlevo. Následující oblouk se skládá z další sekvence dvojitého překříženého kroku a hlubokého oblouku.
Jako krok 14 jede žena trojku nasazenou jako překřížený protioblouk. Muž jede také překřížený protioblouk a pak se otočí dopředu do uzavřeného držení. Následuje promenáda, při níž oba partneři jedou v otevřeném držení, provádějí dva rychlé a pak dva pomalé kroky. Každý partner pak provede uzavřený mohawk s kmihem, muž na vnitřní straně a žena na vnější. Každý oblouk trvá 4 doby. V kroku 22 nasadí žena vpřed a provede vnitřní trojku po první době a ve výjezdovém oblouku vydrží 5 dob. Muž provádí sekvenci přísunů a po nich oblouk na 4 doby. První část kroku 22 se jede v otevřeném držení. Po trojce ženy jsou partneři v uzavřeném držení, ale končí krok ve vnějším držení a jsou připraveni k opakování tance.
Tango SOV points
Sekvence Kroky Code +3 +2 +1 Base -1 -2 -3
1 st Sequence 1 - 7 1.5 1.0 0.5 2.0 -0.5 -1.0 -1.5
8 - 15 1.5 1.0 0.5 2.0 -0.5 -1.0 -1.5
16 - 22 2.0 1.3 0.6 3.0 -0.6 -1.3 -2.0
2 nd Sequence 1 - 7 2.0 1.3 0.6 2.5 -0.6 -1.3 -2.0
2 nd Sequence 8 - 15 2.0 1.3 0.6 2.5 -0.6 -1.3 -2.0
2 nd Sequence 16 - 22 2.5 1.5 0.7 3.5 -0.7 -1.5 -2.5