m2 m1

Westminsterský valčík (Westminster Waltz)

 

Hudba Tempo Držení: Vzor. stop: Předepsaný  
Valčík   3/4 54t/3d/min, 162d/min Viz. kroky v poznámce    
Držení Krok Partner Doby Partnerka
Kilián 1 LFO 2 LFO
2 RFI - Pr 1 RFI - Pr
3 LFO I 2 + 1 LFO I
  4 RFI 3 RFI
5 LFI 3 LFI
    op MO   op MO
Reverse Kilian 6 RBI 3 RBI
7 LBO 6 LBO
8 RFI 3 RFI
  9 LFO 3 LFO
10a CR - RFO 6  /  2+1 CR - RFO 3
Closed 10b   3 LBO
Open 11 LFO 2 RFI
  12 XB - RFI 1 XB - LBO
  13 LFO - swCtr 6 + 3 RFI - sw Rk
  14 RBI 3 LBO
  15 LFO 6  / 3+3 RFI 3
Closed 16 XF - RFO 2 XB - LBO
  17 LFI -  Pr 1 RBI - Pr
18 RFI wide step 3 LBI wide step
19 LFO 3 RBO
20 CR - RFO 3 2+1  / 3 CR - LBO
Reverse 21a LBO 6  /  2+1 RFO 3
Kilian 21b     / 3 LBO
Change sides 22 RFO -sc 6 RFO - sc
 
KROKOVÝ DIAGRAM PARTNERA
d_westminster_waltz_m_s
titul_kratky_tanec_1_foto
První krokova sekvence test verze (Video ukázka)
titul_kratky_tanec_1_foto
Druhá krokova sekvence test verze (Video ukázka)
KROKOVÝ DIAGRAM PARTNERKY
440
POZNÁMKA
Westminsterský valčík se vyznačuje vznešeným držením a elegancí. Je třeba jej provádět v hlubokých hranách, v dobrém skluzu a s měkkými koleny. Vzpřímené držení bez lámání se v pase je základem pro vyjádření majestátního rázu tance. Kmihy volné nohy se provádějí pouze v obloučcích na 6 dob /nebo více/.
Tanec se začíná v kiliánovém držení, které se mezi kroky 5 a 6 mění na obrácené kiliánové držení. Aby si partneři usnadnili tuto změnu, použijí takzvaného držení za palce, při kterém ruka ženy leží na ruce muže s palcem obráceným dolů do mužovy pěsti. Kroky 1 až 3 jsou klusové. Na konci kroku 3 se však po dvou dobách provede vlnovka tak, že krok 4 se nasadí na rozdíl od směru jízdy kroků 1, 2 a 3 směrem ven. Kroky 5 a 6 tvoří otevřený mohawk: na počátku je muž na levé straně ženy, po obratu, při němž se každý partner otáčí samostatně, je muž na pravé straně ženy. Krok 7 získá na kráse hlubokými hranami a dobrým držením. Krok 8 se provádí směrem k hrazení kluziště a krok 9 pokračuje na stejném oblouku.
V kroku 10, který začíná překříženým protiobloukem obou partnerů, žena pustí muže ve chvíli, kdy před ním provádí trojku. Po obrátě přejdou oba partneři do valčíkového držení a hned nato do foxtrotového pro kroky 11a 12, které jsou překříženými přísuny prováděnými na oblouku. Krok 13 ženy je zvrat vpřed - dovnitřs kmihem volné nohy s výdrží na 6 dob před obratem a na tři doby po obratu. Krok 13 muže je protizvrat vpřed - vens kmihem volné nohy s výdržemi na stejný počet dob. V okamžiku obratu musí být partneři v pozici bok na boku. Krok 14 se nasazuje vedle jedoucí nohy.
V kroku 15 muž následuje stopu ženy, která provádí vnitřní trojku na dobu 4. Kroky 16 až 20 se jedou v uzavřeném držení. Krok 16 se nasadí jen velmi mírně překříženě vpředu, ale nesmí být nasazen zeširoka, nebo přeskočen. Krok 17 je velmi mírný klusový pohyb a po něm oba partneři nasadí zeširoka /asi půl metru/, na krok 18. Krok 20 začíná pro oba partnery jako překřížený protioblouk.
Jede-li muž krok 21 v příliš hluboké hraně, nemůže žena dobře dokončit své kroky. Žena vyprostí svou pravou ruku z levé ruky partnera a okamžitě mu místo ní podá svou levou ruku a na dobu 3 otočí před levým ramenem partnera trojku. Na dobu 4 nasadí žena oblouk levá vzad - vena vloží pravou ruku s napjatou paží do partnerovy pravice, čímž zaujme obrácené kiliánové držení. V kroku 22 pomáhá muž partnerce předjet před ním na druhou stranu do kiliánového držení a připravit se tak na nový začátek tance. Je třeba dbát, aby v kroku 22 kmih volnou nohou nenarušil změnu držení. Na konci kroku 22 se může provést malá vlnovka, která usnadní změnu sklonu před nasazením na opakování tance.
Westminster Waltz SOV points
Sequence Steps Code +3 +2 +1 Base -1 -2 -3
1 st Sequence 1 - 8 1.5 1.0 0.5 2.2 -0.5 -1.0 -1.5
9 - 15 2.0 1.4 0.7 2.8 -0.7 -1.4 -2.0
16 - 22 1.5 1.0 0.5 1. -0.5 -1.0 -1.5
2 nd Sequence 1 - 8 2.9 1.4 0.7 2.9 -0.7 -1.4 -2.0
  9 - 15 2.0 1.4 0.7 3.5 -0.7 -1.4 -2.0
  16 - 22 1.5 1.0 0.5 2.3 -0.5 -1.0 -1.5