m2 m1

Vídeňský valčík (Wienese Waltt)

 

Hudba Tempo Držení: Vzor. stop: Předepsaný  
Valčík 3/4 52t/3d/min,  156d/min Viz. kroky v poznámce    
Držení Krok Partner Doby Partnerka
Closed 1 LFO 1 RBO
  2 RFI - Pr 1 LBI - Pr
  3 LFO - Pr 3 RBO - Pr
  4 XF - RFO 1 XB - LBO
  5 XB - LFI  O 2 + 1 XF - RBI O
  6 XB - RFI 3 XF - LBI
  7 LFO 3 2 + 1 / 3 RBO
Closed 8 RBO  sc 3 LFO sc
Open 9 LFI 3 RFO
    cl Cho    
  10 RBO 2 LFO
         op Mo
Closed 11 XF - LBI 1 RBO
  12 RFI 3 LBI
  13 LFO 3 RBO
Outside 14 CR - RFO 3 2 + 1 / 3 CR - LBO
Closed 15 LBO 3 RFO
Closed* 16 RBO 1 LFO
  17 LBI - Pr 1 RFI - Pr
  18 RBO - Pr 3 LFO - Pr
  19 1 XF - RFO
  20 XF - RBI O 2 + 1 XB - LFI  O
  21 XF - LBI 3 XB - RFI
  22 RBO 3 LFO
  23 CR - LBO 3  / 2 +1 CR - RFO 3
Closed 24 RFO  sc 6 LBO  sc
 
KROKOVÝ DIAGRAM PARTNERA
d_wiena_waltz_m_s
titul_kratky_tanec_1_foto
První krokova sekvence test verze (Video ukázka)
titul_kratky_tanec_1_foto
Druhá krokova sekvence test verze (Video ukázka)
KROKOVÝ DIAGRAM PARTNERKY
d_wiena_waltz_l_s
POZNÁMKA
Vídeňský valčík je jemný a rytmický tanec, který se musí jet v hlubokých hranách. Dobrá práce v kolenou, čistě provedené kroky a elegantní držení jsou základní požadavky.
Kroky 1-3 /též 16 - 18/ jsou klusy. Během těchto sekvencí pak nejsou partneři přesně proti sobě, ale poněkud stranou, částečně v tangovém držení. Rozdělení dob /timing/ v krocích 1 — 4 /16 — 19/ je neobvyklé a jelikož dodává tanci příjemný a přesný ráz, musí být přísně dodržováno. Kroky 1 a 2 /16 a 17/ jsou kroky na jednu dobu, po nich následuje krok na 3 doby /též krok 18/ a další krok 4 na jednu dobu /též krok 19/. Je třeba toto rozdělení dob dodržovat, protože je zcela odlišné od typického valčíkového rytmu 1-2-3, 1-2-3, ve kterém se jede zbytek tance.
V kroku 5 /též kroku 20/ se provede plynulá hluboká vlnovka, při ni volná noha míjí co nejblíže nohu jedoucí. Během této vlnovky si partneři vymění strany.
Je třeba dbát, aby krok 8 se jel ve správném směru, na hraně a aby žena sledovala partnera. Na konci kroku 8 musí dojít k výrazné změně náklonu, aby krok 9 mohl být proveden bez obtíží. Muž musí v kroku 9 jet před ženou, která sleduje jeho stopu. V kroku 9 jsou partneři na okamžik v otevřeném držení a mají ramena rovnoběžně se stopou. Kroky 9 a 10 tvoří uzavřený choctaw u muže, zatímco kroky 10 a 11 tvoří otevřený mohawk u ženy. V kroku 12 nasadí žena levou nohu stranou a lehce za pravou nohou, která je poté vpředu.
V kroku 13 partneři změní uzavřené držení na vnější držení, aby mohli dobře nasadit krok 14. Krok 14 /též krok 23/je překřížený protioblouk.
Krok 24 je třeba provádět v uzavřeném držení, v hlubokých hranách a měkkým kolenem pro zdůraznění charakteru tance.
Viennese Waltz SOV points
Sequence Steps Code +3 +2 +1 Base -1 -2 -3
Pattern Dance 1st Sequence 1 - 12 1.5 1.0 0.5 2.3 -0.5 -1.0 -1.5
P 13 - 24 1.5 1.0 0.5 1.8 -0.5 -1.0 -1.5
Pattern Dance 2 nd Sequence 1 - 12 2.0 1.3 0.6 2.9 -0.6 -1.3 -2.0
13 - 24 1.5 1.0 0.5 2.3 -0.5 -1.0 -1.5
Pattern Dance 3 rd Sequence 1 - 12 2.5 1.5 0.7 3.4 -0.7 -1.5 -2.5
13 - 24 2.5 1.5 0.7 2.8 -0.7 -1.5 -2.5