m2 m1

Ostatní tance

 

V dalším uvádíme ostatní tance ježděné na severoamerickém kontinentu. Taktéž představují bruslení předepsaných vzorců stop v souladu s jejich splněním na předepsanou hudbu, rytmus a tempo. Každý tanec má danou přesnou sestavu kroků a je určen jeho vztah k hudbě a k osám tance. Nákresy sestav kroků včetně jejich popisů vytvořených pro každý tanec znázorňují možný směr zakřivení každého oblouku sestavy i jeho relativní délku. V tomto směru však nemusí být dodržovány s naprostou přesností a skutečné provedení tance se může od zakresleného diagramu mírně lišit. Pro snadné pochopení nákresu a popisu jsou jednotlivé kroky tance očíslovány. Vztah hudby ke krokům každého tance je uveden číslem na vnitřní straně diagramu vedle každého kroku. Diagramy uvádějí rovněž rytmus tance, a to např. čísly 1- 4 pro čtyřdobé rytmy (foxtroty a pochody), či čísly 1-3 pro třídobé rytmy valčíků.

Přehled párových tancůh v rámci národních soutěží severoamerického kontonentu.

P Á R O V É       T A N C E

Canasta tango Dutch waltz
Fiesta tango Finnstep
Hickory Hoedown Ten Fox
Wilow waltz Yeankee polka

 


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.


Podobná témata

Tance obecně
Taneční držení
Taneční prvky
Originální tanec
Volný tanec