m2 m1

Yankee polka

 

Hudba Tempo Držení: Vzor. stop: Předepsaný  
Polka, 2/4 120 t/min Viz. kroky v poznámce    
Držení Krok Partner Doby Partnerka
Open 1 LFO, RFI-Ch 1 "a" RFI,LFO-Ch
2 LFO, RFI-Ch 1 "a" RFI,LFO-Ch
High Kilian 3 LFI3 1+1 RFI3
4 RFI, LFO-Ch 1 "a" 1 LFI
5 RFI OpMo LBI 1 "a" RFI OpMo LBI
6 RBO Sw 2 RBO-Sw
7 LFI OpMo RBI 1 "a" LFI OpMo RBI
8 LBI 1 LBI
9 RBI 1 RBI
10 LBO, RBI-Ch 1 "a" LBO, RBI-Ch
11 LBI 1 "a" LFI OpMo RBI
12 LBI 1 LBI
Arm-in-arm 13 RBO3 (see text) 1+1 2 RFI (see text)
Hold 14 LFO,RFI-Ch 1 "a" LFO, RFI-Ch
15 LFO 1 LFO
Closed 16 CR-RFO3/RBIO 1+1/2+1/2 CR-RFO3/RBIO
17 XF-LBI, XB-RBO 1 "a" XF-LBI,XB-RBO
18 XF-LBI 1 XF-LBI
19 RBO-Sw 2 RBO-Sw
20 XB-LBO 1 XB-LBO
21 XF-RBI 1 XF-RBI
22 LFI,XB-ClCho 2 LFI,XB-ClCho
23 RBO 2 RBO
Closed” (Hand to hand) 24 XF-LBI 1 1 "a" XF-LBI,RBO-Ch
25 RFI 1 LBI
26 Wd-LFI 1 Wd-RBI
27 Wd-RFI 1 Wd-LBI
28 LFO,XF-RFI "a" RBO,XF-LBI
“Closed” (Hand to hand) 29 XB-LFO,XF-RFI "a"
30 XB-LFO,XF-RFI "a" 1 XB-RBO,XF-LBI
31 LFO 1 RBO
Separate 32 RFI, LFI, 3 LBI,RFI3
“Closed” (Hand to hand) 33 RFO3 free leg extended in front "a" 1+1 LFO-Rk free leg extended in front
34 LBO, XF-RBI "a" 1 RFO, XF-LFI
35 XB-LBO, XF-RBI "a" 1 XB-RFI, XF-LFI
36 XB-LBO, XF-RBI "a" 1 XB-RFO, XF-LFI
37 LBO 1 RFO
Semi-Open 38 RBO3 1+1 "a" 2 LFI, RFI
Closed 39 LFO-Sw 2 "a" 1+1 LFI, RFI3
40 RFI3  1+1 2 LFO-Sw
41 LFI OpMo RBI 1 "a" RFO, LFO-Ch
42 LBI 1 RFI
43 RFI,LFO-Ch 1 "a" LFI OpMo RBI
44 RFI 1 LBI
45 Wd-LFI,RFO-Ch 1 "a" Wd-RBI,LBO-Ch
46 Wd-LFI 1 Wd-RBI
47 Wd-RFI,LFO-Ch 1 "a" Wd-LBI,RBO-Ch
48 Wd-RFI 1 Wd-LBI
49 LFI OpMo RBI 1 "a" RFO LFO-Ch
50 LBI 1 RFI
51 RFI,LFO-Ch 1 "a" LFI OpMo RBI
52 RFI 1 LBI
 
KROKOVÝ DIAGRAM PARTNERA
d_yankee_polka_m_s
 
titul_kratky_tanec_1_foto
První krokova sekvence test verze (Video ukázka)
titul_kratky_tanec_1_foto
První krokova sekvence test verze (Video ukázka)
KROKOVÝ DIAGRAM PARTNERKY
d_yankee_polka_m_s
POZNÁMKA, NOTE
Ačkoli polka je živý tanec, základní princip hladící a bez námahy tok musí být dodržený. Partneři sojí blízko u sebe minimalizovat bičující akci vygenerovanou krátkými precizními schody a rychlými otočnými pohyby. Kroky 1 a 2 jsou jeté v otevřeném držení s CHASSÉ sekvenci bruslené téměř přímo. Krok 3 je otevřený s trojkovým obratem prováděným oběma partnery v hluboké hraně, s přechodem do opačné strany. Partner prochází před dámou po otočení. Hrana není tak hluboká, tak že se partneři oddělí velmi snadno, od kroku 4, partner k tomu přidá odloučení, před opětovným spojením partnerů. Změna držení se vyskytuje během kroků 3 a 4 až do drření ve "vyskokém kiliánu" ve kterém je levá ruka dámy prodloužená napříč před partnerovou hrudí. Pravé ruce jsou stisknuty a držený stranou na mírně nahoru. Partnerova pravá ruka je za dámou k tomu, aby uchopila její pravou ruku prodlouženou strany a mírně nahoru. Aspoň jeden pár rukou je v držení mírně nad ramenem v úrovni s mírně ohnutými lokty. Toto držení je udržováno až do kroku 12. Dáma může být jemně před partnerovým pravým bokem, spíše než těsně vedle sebe v kiliánovém držení.
Krok 6 je dva-beatnické houpání pro oba partnery a na spočítají dvě volné nohy byly ohnutý v koleni a zvednutý mimo horizontální. ( (Pár se může dotýkat ledu krátce špičkami, při provádění rychlých swingů.)
(English) Although the polka is a bouncy dance, the basic principle of stroking and effortless flow must be adhered to. The partners must remain close together to minimize the whipping action generated by the short precise steps and rapid turning movements. Steps 1 and 2 are skated in open hold and constitute a chassé sequence skated almost in a straight line. Step 3 is an open inside three-turn skated by both partners on edges deep enough that they change sides with the man passing in front of the lady after the turn. The edges must not be so deep that the partners separate greatly, since Step 4 of the man adds to that separation, before bringing the partners together again. A change of hold occurs during Steps 3 and 4 into a "high Kilian" hold in which the lady’s left arm is extended across in front of the man’s chest. The right hands are clasped and held sideways and upward. The man’s right arm passes behind the lady to grasp her right hand extended sideways and upward. At least one pair of hands is held slightly above shoulder level with the elbows slightly bent. This hold is maintained to Step 12. The lady may be slightly in front of the man’s right hip, rather than in tight side-by-side Kilian hold.
Step 6 is a two-beat swing for both partners and on count two the free legs are bent at the knee and raised past the horizontal. ( Couples may touch the ice briefly with their toe-picks while executing the quick swing.) Care should be taken that Steps 7 to 12 are skated on very deep edges. Step 13 is a right backward outside three-turn for the man and a right forward inside open stroke for the lady and on count two the free feet are raised beside the skating legs close to and just below the skating knee. As these steps are executed, the partners assume arm-in-arm hold with the man’s right and the lady’s left arms locked at the elbows. The free hands are held on the hips.
Step 16 is started on count three with a forward outside three-turn followed by a change of edge immediately after the turn on count four. Care should be taken that couples do not skate a rocker instead. The arm-in-arm hold must not be altered during these steps. Step 19 is performed with the same free leg action as on step 6. Steps 22 and 23 form a cross behind closed toe to toe choctaw for both partners from a left forward inside edge. At the commencement of Step 23 the right foot is crossed behind. The free legs are extended in front during the concluding edge.
The next section (Steps 24 to 38) is skated in typical polka character and the “closed” hold is really done in hand-to-hand manner with the arms of both partners extended to the side and their hands clasped. It starts with the lady backward and the man forward and then reverses after Steps 32 and 33. The “closed” dance hold in only broken for Steps 32 when the partners separate. Steps 26 and 27 are slightly wide stepped by both partners. Steps 28- 31 are very short crossed behind steps that may be used as small power strokes to maintain the flow of the dance.
On Steps 31 and 37 the free legs are carried directly to the outside of the tracing and back. Steps 32-33 (RFI3; LFO-Rk for the lady and LFI3; RFO3 for the man) are skated in opposite direction. Care should be taken that partners stay close together “rolling on each other’s backs” skating a nicely rounded lobe with clean footwork and no lunging. It is preferable that the same hold be regained on beat two of Step 33 as the turns are skated. The very short step sequences before S teps 34, 35 and 36 are similar to those before Steps 28, 29 and 30. The holds for Step 13 and Step 38 are similar, except that the partners assume a semi-open hold upon completion of the man’s turn. The man’s left hand and lady’s right hand are not clasped. The hands are joined again as the lady skates her three turn on Step 39 which places the partners in closed hold. The man’s free leg on Step 39 and the lady’s free leg on Step 40 are swung through to match the partner’s free leg position after the three turns. Steps 41 to 44 form a typical ballroom Polka sequence. The partners skate clockwise while skating a basically counter clockwise curve. Steps 45 to 48 are wide-stepped chassés skated almost in a straight line, the bodies leaning to the same side as each wide step is skated. Steps 49 to 52 are similar to Steps 41 to 44. The wide-stepped chassés may be skated in either of two ways: 1) - wide, closed, closed or 2) - wide, closed, wide.
The character of the dance is achieved through the interesting use of one beat edges and very short steps skated on the “and” between counts. The very short steps throughout the dance are executed between the beats and not given a step number on the diagram and on the chart the time value is indicated as “and.”
Yankee Polka SOV points
Sequence Steps Code +3 +2 +1 Base -1 -2 -3
1st Sequence 1 - 13 1.5 1.0 0.5 2.3 -0.5 -1.0 -1.5
  14 - 38 1.5 1.0 0.5 2.8 -0.5 -1.0 -1.5
  31 - 49 1.5 1.0 0.5 1.6 -0.5 -1.0 -1.5
2 nd Sequence 1 - 16 2.5 1.5 0.7 2.8 -0.7 -1.5 -2.5
  14 - 38 2.5 1.5 0.7 3.5 -0.7 -1.5 -2.5
  39 - 52 2.5 1.5 0.7 2.0 -0.7 -1.3 -1.9