m2 m1

Baletní terminologie

 

Francouzsky Česky Význam - popis
A
Adagio Adážo Termín odvozený od hudebního výrazu adagio. V tanci to znamená velmi pomalé, ladné pohyby. Většinou jde o variaci několika kroků, tančí se u tyče i na volnosti.
Air, en l' Ánlér Ve vzduchu. Když je kročná noha ve vzduchu.
Allegro Allegro Termín odvozený z italského hudebního názvu, který znamená rychle, živě. Živé pohyby.
Alongé Alonžé Natažený nebo napnutý. Specifický pohyb ruky i nohy.
Arabesque Arabeska Póza na jedné noze, kdy druhá noha je zanožená a tvoří s tělem ladnou křivku.
Arriére, en Arriére, en Dozadu. Tanečník provádí krok směrem od publika.
Assemblé Asamplé. Skok, při kterém se nohy před dopadem do páté pozice spojí. Specifický prvek složený z několika jednodušších prvků.
Attitude Atytýda Póza na jedné noze s druhou nohou přednoženou nebo zanoženou a pokrčenou v koleni.
Avant, en Anaván Dopředu. Tanečník provádí krok směrem k publiku.
B
Ballon Skok. Správně, pružně provedený skok.
Ballonné Skok, při kterém tanečník dopadne na jednu nohu v demi-plié s kročnou nohou sur le cou de pied.
Battement Batmán Úder. Vysunutí a natažení kročné nohy. Obecný termín pro mnoho druhů pohybů (některé popsané níže)
Battement fondu Batmán fondy Plynulý, vláčný pohyb. Pohyb vytočené nohy vedený přes cou de pied do propnutí v úhlu 45° nad zemí
Battement frappé Battement frappé Energický pohyb kročnou nohou z cou de pied do nízkého natažení dopředu, do strany nebo dozadu.
Battement tendu Batmán tándy Pohyb, při kterém se kročná noha napne rovnoběžně s podlahou.
Battement tendu jeté Batmán tándy žeté Pohyb, při kterém se kročná noha "vyhodí" do vzduchu.
Batterie Baterí Úder. Pohyb, při kterém o sebe nohy ve vzduchu udeří. Existuje množství druhů. Spíše mužský prvek
Bras Brá Paže.
C
Changement de pieds Šanžmán-d-pie Výměna nohou. Malý nebo velký skok, při kterém se ve vzduchu změní pozice nohou.
Cou de pied Ku-d-pie Krk chodidla. Pozice kročné nohy na kotníku nebo kolem kotníku stojné nohy.
Croisé Kroazé zkřížený. Pozice, kdy trup je mírně otočen a linie nohou se publiku jeví překřížená. Trup je otočen do bodu 2 nebo 8, hlava do publika.
D
Dedans, en Ándedán Dovnitř. Pohyb, krok nebo obrat těla směrem ke stojné noze.
Dégagé Degažé Uvolněný. Chodidlo v otevřené pozici s ohnutým nártem.
Dehors, en Ándeór Ven. Pohyb, krok nebo obrat těla směřuje od stojné nohy.
Demi-plié Demi-plié Polodřep. Pozice s napůl pokrčenými koleny.
Demi-pointes Demi poánt Pološpičky. Tanečnice stojí na bříšcích pod prsty.
Derriére Deriér Za. Pohyb, krok nebo umístění paže nebo nohy za tělo.
Dessous Dessous Pod. Kročná noha se posune za stojnou nohu.
Dessus Dessous Nad. Kročná noha se přemístí před stojnou nohu.
Devant Deván Před. Pohyb, krok nebo umístění paže nebo nohy před tělo.
Développé Developé Rozvinutý. Pohyb, při kterém se zdvižená kročná noha otevře.
Divertissement Divertissement Rozptýlení, zábava. Krátké tance zařazované do klasického baletu, aby umožnily jednotlivcům nebo skupinám předvést své dovednosti.
Drženi těla Způsob držení těla podle pravidel klasického baletu.
E
Ecarté Ecarté Oddělit nebo odhodit stranou. Jedna ze základních póz, kdy nohy tanečníka jsou ve druhé pozici, ale trup je úhlopříčně k publiku.
Echappée Ešapé Únik. Pohyb, při kterém se obě nohy současně na zemi nebo ve vzduchu přemístí do otevřené pozice.
Effacé Efasé Póza, kdy trup je mírně otočený a linie nohou je otevřená směrem k publiku.
Elévation Elévation Výška. Výška dosažená při skoku.
Enchaînment Spojení. Řada propojených kroků.
Epaulement Epaulement Umístění ramen, hlavy a těla při pohybu, kterým se tanečník lehce otáčí k publiku nebo se od něj odklání.
F
Face, en Ánfas Tanečník upírá pohled přímo do publika.
Fermé Fermé Zavřený. Chodidla jsou v zavřené pozici.
Fondu Fondu Vláčný. Plynulý, vláčný pohyb.
Frappé Frappé Úder. Například při battement frappé.
G
Grand Grand Velký. Například grand allegro.
Grand allegio Grand Velké skoky a kroky allegra.
Grand battement Grand batmán Rychlé a energické "vyhození" nohy do vzduchu.
Grand échappée Grand Ešapé Verze skoku échappée sautée, při kterém jsou nohy otevřené jen v momentě doskoku.
Grand jeté Grand žeté Velký skok z jedné nohy na druhou, nohy jsou ve vzduchu napnuté.
Grand plié Grand plié Pozice s plně pokrčenými koleny.
J
Jambe Žamb Noha.
Jeté Žeté Hozený. Například battement jeté.
K
Kalafuna Prášek připravovaný z pryskyřice borovic, kterým si tanečníci natírají špičky tanečních bot proti smekání.
Klasický balet Tradiční baletní technika. Také balet druhé poloviny 19. století, z něhož se tradiční technika vyvinula.
M
Millieu, au O-milié na volnosti. Cvičení ve volném prostoru sálu bez opory tyče.
Moderní balet Baletní styl, který vznikl ve 20. slotetí.
N
Notace Notace Různé systémy záznamu choreografie baletu psanou formou.
O
Osa Pomyslná čára procházející vaším tělem, která vám v každé póze pomáhá držet rovnováhu.
Otočka Pohyb hlavy při piruetách a jiných točivých pohybech.
Ouvert Otevřený Nohy jsou v otevřené pozici k publiku.
P
Parterre Pártér Na zemi. Například v rond de Jambe parterre.
Pas Pa Krok. Například pas de chat.
Pas de bounée Pa de bourné Krok z Bourrée. Starofrancouzský tanec, který se stal součástí klasického baletu. Má řadu forem, ale všechny zahrnují několik překročení z jedné nohy na druhou.
Pas de chat Pa-d-ša Kočičí krok. Různé variace skoku připomínajícího kočičí krok.
Pas de cheval Pa-d-ševal koňský krok. Skočný krok vpřed, připomíná koňský klus.
Pas couru Pa kurü Lehký scénický běh.
Pas de deux Pa-d-dö Tanec pro dvojici.
Pas glisade Pa glissé Klouzavý krok provedený buď jako skok, nebo na špičkách.
Penché Nakloněný. Například při arabesque penchée je noha vysoko zanožená a trup nakloněný kupředu.
Petit Pti Malý. Například petit battement.
Petit allegro Pti allegro Malé skoky a kroky z allegra.
Petit battement Pti batmán Rychlé, drobné údery kročné nohy před nebo za stojnou nohou.
Petit échappée Pti ešapé Jedna z verzí skoku échapée sautée, kdy se nohy otevřou už před dopadem.
Pied Pie Chodidlo.
Pirouette Pirueta Otáčení. Způsob otáčení na jedné noze.
Plié Plié Pokrčení. Pokrčení jednoho nebo obou kolen.
Port de bras Pór-d-brá Práce paží. Pohyb paží různými pozicemi.
Pointe, en Ánpoán Práce paží. Pohyb paží různými pozicemi.
Pointe tendue Poan tándy Natažený. Natažená noha je napnutá tak, že spočívá na zemi jen špičkou palce.
Pointes, sur les su le poán Na špičkách. Vyšvihnutí těla na špičky prstů.
Pose Poza Póza nebo pozice klasického baletu.
Préparation Preparasjón Příprava. Pohyb, kterým se tanečník připravuje na tanec.
Principal Principál Hlavní tanečník souboru.
R
Relevé Relevé Zvednutý. Pohyb, kterým se tělo zvedá na špičky nebo demi-pointes.
Relevé lent Relevé lán Pohyb, kdy se pracující noha ladně a plynule nejprve sune po podložce do propnutí nártu (špička na podložce) a poté se dále plynule zvedá do vzduchu. Např. battement relevé lent.
Retiré Retiré Zdvižený. Špička kročné nohy je zdvižena ze zavřené pozice těsně pod koleno.
Révérence Reveráns Uklona nebo poklona na konci hodiny nebo představení.
Répétition Repetision Zkouška, opakování.
Renversé Ranverze Záklon v otáčce.
Romantický balet Baletní styl období romantismu z první poloviny 19. stoleti.
Rond de Jambe Rón-d-žámb Kruh opsaný nohou. Kruhový pohyb nohou.
S
Sauté Soté Skočený. Pohyb je proveden jako skok, napřiklad échappée sautée.
Seconde, á la Ala seko/ónd Do druhé pozice. Vysoké unožení ve druhé pozici en l air. Je li noha, na zemi nebo ve vzduchu, či ruka ve druhé pozici.
Simple Sempl Jednoduchý. Napřiklad sissonne simple.
Sissorule Sisorul Druh skoku z obou nohou, který může být proveden mnoha způsoby.
Sissone Sison Druh skoku z obou noh a dopad na jednu.
Sissone simple Skok z obou nohou s dopadem do cou de pied devant nebo derriére.
Sissonne fermé Sison fermé Skok z obou noh, při dopadu se opět nohy spojí, končíme v zavřené pozici.
Sissonne ouvert Sison o/uvér Skok z obou noh, při dopadu jsou nohy v otevřené pozici směrem k publiku.
Soulevé Sulevé Totéž co piquée
Soutenu Sotenu S oporou.
Suite, de De suit Za sebou.
Sur place Sur plac Na místě.
Synkopy Synkopy Zdůraznění rytmické části skladby.
T
Temps levé Támp levé Vyšvihnutí. Poskok na jedné noze.
Temps lié Témp lié Spojení. Řada plynule spojených pohybů.
Tendu Tándy Natažený. Například při battement tendu.
Tour en l'air Túr-ánlér Otočení ve vzduchu.
Tournant, en Án turná Otočení. Krok provedený s otočením.
Tutu Tyty česky balerina, označení pro stojatou vyztuženou sukni pevně držící tvar.
Barre Tyč Tyč upevněná ve výšce paží, která pomáhá tanečníkům udržet při cvičení rovnováhu. Cvičením u tyče se obvykle zahajují hodiny.
V
Vytočení Vytočení Způsob vytočení nohou z kyčelních kloubů, které poskytuje dostatek prostoru pro kroky klasického baletu.

 


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.


Podobná témata

Terminologie pro tělo a pohyb
Terminologie základních prvků
Terminologie stop na ledě
Krasobruslařské zkratky
Terminologie jednotlivci
Terminologie taneční práry
Terminologie pro synchronizované bruslení
Terminologie pro taneční diagramy
Abecední přehled terminologie
Anglicko - Český slovník výrazů
Baletní terminologie