m2 m1

Terminologie pro tělo a pohyb

 

Části těla Popis pohybu
Trup Horní část těla výše od pasu, t. j. hrudní koš spolu s pletencem lopatkovým a rukami.
Ramena Tvoří celý pletenec lopatkový s rukami
Pevná noha, stojná noha, jedoucí noha Je ta noha, která v daném okamžiku tvoří jedinou, a nebo hlavní oporu těla.
Volná noha Je ta, jejíž brusle se v daném okamžiku nedotýká plochy, a nebo která slouží tělu jen jako pomocná opora.
Otáčení trupu Je jeho otáčení okolo svislé osy těla proti pánvi, přičemž se pletenec lopatkový přemisťuje na hrudníku na příslušnou stranu; současně se obě ruce vysunou - jedna vpřed a druhá stejně daleko vzad, a nebo obráceně
Vytočení trupu Je statický postoj vytočeného rupu doprava, nebo doleva, vůči pánvi.
Natočení trupu A nebo jiné časti těla ve směru jízdy se nazývá otočení na tu stranu, kam se zakřivuje daná křivka jízdy.
Otočení proti směru jízdy Změna proti původnímu směru pohybu.
Vytočená noha Je taková poloha volné nohy vzadu, kdy je koleno volné nohy obrácené do boku kolmo na směr kolena pevné nohy a chodidlo s napnutou špičkou je obrácené ven natolik, aby při pohledu z boku nebylo vidět patu.
Vpřed a vzad Rozumí se vždy vzhledem k tělu krasobruslaře, ne vzhledem k jeho pohybu po ploše. Tak kmih volné nohy vzad se končí za patou pevné nohy, i když podle pohybu tato noha může při jízdě vzad předběhnout pevnou nohu, křižovat ji, a naopak, vpřed švihl >rná noha bude sahat před špičku pevné nohy, i když podle celkového pohybu — při jízdě nazad — může v takovém případe následovat za pevnou nohou.
Směr jízdy brusle obyčejně nazýváme ne její pohyb vpřed a nebo vzad, ale jen zakřivení její dráhy vpravo a nebo vlevo. V souladu s tím se nenazývá změnou směru změna z jízdy vpřed na jízdu nazad a nebo naopak, ale jen změna zakřivení jedné dráhy, z pravého na levé a nebo naopak. Změnu jízdy z jízdy vpřed na jízdu nazad a nebo naopak nazýváme změnou čelního postavení.

 


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.


Podobná témata

Terminologie pro tělo a pohyb
Terminologie základních prvků
Terminologie stop na ledě
Krasobruslařské zkratky
Terminologie jednotlivci
Terminologie taneční práry
Terminologie pro synchronizované bruslení
Terminologie pro taneční diagramy
Abecední přehled terminologie
Anglicko - Český slovník výrazů
Baletní terminologie