m2 m1

TEST č. 1 Přípravka

 

1) Stromeček - požadován odraz celou bruslí, jízda v kolenou, volná noha je po odraze dopnutá.

test_1_1
Napříč 3x - 4x na každou nohu. Start z místa.

2) Zadní vnitřní stromeček- jízda vzad v krátkých vnitřních obloučcích; volná noha po odraze vytočená nad stopou. Viz obr.č.1. Napříč 3x na každou nohu.

3) Oblouk vpřed - ven- nasazení za rukou jedoucí nohy, v oblouku spodní výměna rukou; volná noha vytočená nad stopou se postupně dostává podél druhé nohy dopředu, kde je opět nad stopou a vytočená; plynulé projíždění oblouku. Oblouk vpřed - dovnitř- volná noha vzadu mírně vytočená, nad stopou; jinak stejné jako u oblouku vpřed - ven.

test_1_2
Napříč 3x - 4x na každou nohu. Start z místa.

4) Brzdy pluhem- dle výše uvedených zásad; pravá, levá, oběma současně. Napříč opakovat.

5) Jízda vpřed ve dřepu na jedné noze - jízda vpřed na jedné noze, druhá noha v přednožení poníž, dřep - jízda v dřepu 2 - 3m, paže po celou dobu v upažení poníž, zdvih zpět do jízdy na jedné noze. Provedení pouze na jedné noze.

6) Překládání vpřed - na kruhu, naklonění do kruhu, oba odrazy stejně dlouhé, při druhém odrazu jevolná noha překřížená,

7) Překládání vzad - dtto jako bod č. 6.

8) Valčíkové trojky - nasazení s rukou vpřed, volná noha v obratu odtažená od nohy jedoucí, po trojce odraz na pokrčenou nohu. Po kruhu na obě strany.

9) Spirála („holubička“) - vpřed na oblouku, rozjezd překládáním, volná noha je alespoň na úrovni boků a dopnutá, provedení na jednu nohu.

10) Čápová pirueta - po vycentrování přijde špička volné nohy ke koleni nohy jedoucí. Min 4 otáčky.


Podobná témata

TEST č. 1 - Přípravka
TEST č. 2 - Nováčci mladší
TEST č. 3 - Nováčci
TEST č. 4 - Nejmladší žactvo
TEST č. 5 - Mladší žactvo
TEST č. 5 - Mladší žactvo TP
TEST č. 6 - Žactvo
TEST č. 6 - Žactvo TP
TEST č. 6 - Žactvo SD
TEST č. 7 - Junioři
TEST č. 7 - Junioři TP
TEST č. 7 - Junioři SD
TEST č. 8 - Senioři
TEST č. 8 - Senioři TP
TEST č. 8 - Senioři SD
TEST č. 9 - Zlatý test - plní kdokoliv

Související témata

Testy Českého krasobruslařského svazu
Testy U.S.Figure Skating
Testy Федераци фигурного катания на коньках России