m2 m1

TEST č. 3 Nováčci

 

1) Vlnovka vpřed - ven- provedení: oblouk vpřed - ven, na dlouhé ose provést přechod s protitahem (tzn. tah špičky volné nohy vpřed, paže, bok a rameno nad volnou nohou tahem vzad), po přechodu se ruce vymění spodem a volná noha přechází vzad, následuje vnitřní oblouk.

Vlnovka vpřed - dovnitř- provedení: oblouk vpřed - dovnitř, na dlouhé ose přechod s protitahem, špička volné nohy se vrací po botě vzad a následuje vnější oblouk s opačným držením

test_3_1
Napříč na pravou nohu 3x na levou nohu 3x

2) Zadní vnitřní půloblouky - nasazení do čisté vnitřní hrany směrem na krátkou osu; odraz proveden krátkým obloučkem vzad, hlava směřuje po odrazu ven z kruhu, volná noha je překřížená nad stopou, dochází k postupnému přetáčení v pořadí hlava, ruce, noha; oblouk musí být dotočen tak, aby následující odraz byl proveden opět na pomyslné dlouhé ose. Napříč 3x na každou nohu.

3) Měsícová trojka vnější - čisté nasazení do vnější hrany s náklonem trupu na vnější oblouk; v obratu je volná noha odtažena od nohy jedoucí; po obratu zadržet rameno nad volnou nohou vzad, hlavu natočit do směru jízdy; provedení obratu v polovině oblouku.

test_3_2
Napříč 3x na každou nohu.

4) Dvojtrojka vpřed - ven- po přední trojce zadržet rameno, volná noha je stále odtažená, následuje zadní trojka; na výjezdu zadržet rameno nad volnou nohou vzad; v závěrečném obloku přetočit paže; totéž na druhou stranu. Trojky provádět ve třetinách oblouku.

test_3_3
Napříč 3x na každou nohu.

5) Dvojtrojka vpřed - dovnitř- nasazení s pažemi na dlouhé ose (frontální držení); ve trojce volná noha za patou nohy jedoucí, po trojce zadržet rameno, špička volné nohy u paty nohy jedoucí, ruce plynule vyměnit; v druhé části obratu zadní vnější trojky jde volná noha po botě vpřed, rameno nad nohou jedoucí zadržet vzad, plynule dojet oblouk vpřed - dovnitř; totéž na druhou stranu.

test_3_4
Napříč 3x na každou nohu.

7) Rittberger

8) Flip

9) Lutz

10) Nízká pirueta (3 otáčky)


Podobná témata

TEST č. 1 - Přípravka
TEST č. 2 - Nováčci mladší
TEST č. 3 - Nováčci
TEST č. 4 - Nejmladší žactvo
TEST č. 5 - Mladší žactvo
TEST č. 5 - Mladší žactvo TP
TEST č. 6 - Žactvo
TEST č. 6 - Žactvo TP
TEST č. 6 - Žactvo SD
TEST č. 7 - Junioři
TEST č. 7 - Junioři TP
TEST č. 7 - Junioři SD
TEST č. 8 - Senioři
TEST č. 8 - Senioři TP
TEST č. 8 - Senioři SD
TEST č. 9 - Zlatý test - plní kdokoliv

Související témata

Testy Českého krasobruslařského svazu
Testy U.S.Figure Skating
Testy Федераци фигурного катания на коньках России