m2 m1

TEST č. 5 Mladší žactvo

 

1) Vlnovka vzad vnější - u vnějšího oblouku hlava zůstává natočená do kruhu, před přechodem tah volnou nohou vzad, po přechodu se vrátí volná noha vpřed následuje oblouk vzad - dovnitř.

Vlnovka vzad vnitřní - vnitřní oblouk (viz výše), v přechodu tah volné nohy ve směru krátké osy po přechodu se volná noha vrátí vpřed a pokračuje zadní vnější oblouk s opačným držením paží. Po dlouhé ose stadiónu. Odraz vzad - venz místa 4 opakování (2x vnější, 2x vnitřní) na druhé straně na druhou nohu

2) Salchowové trojky - provádí se ve tvaru velkého "S" přes celé kluziště, ke změně nohy dochází uprostřed kluziště. Na jednu stranu předvést trojky s volnou nohou u paty nohy jedoucí, nazpět trojky s volnou nohou odtaženou od nohy jedoucí. V obou případech je požadováno 6-8 obratů na jednom oblouku. Přechod mezi jednou a druhou nohou se provede plynule, bez zastavení.

test_5_1
Start z místa odrazem z jednoho přeložení vpřed a nasazení na obraty.
6 až 8 obratů na každou nohu.

3) Toeloopové trojky - platí stejná pravidla jako u předcházejícího prvku.

4) Choctawové překroky - prvek provádíme diagonálou na obě strany. Překládání vzad do rohu kluziště, zadní vnitřní oblouk, odšlap do zadního vnějšího oblouku a začít chowtavové překroky (okénka). Okénka = krátký oblouk vzad - ven, špička volné nohy za patou, koleno vytočené, přechod na druhou nohu, krátký oblouk vpřed - dovnitřs volnou nohou vytočenou vpřed. Kroky se provádí výměnou napětí mezi rameny a boky, na diagonále provést 6-8 kroků. Totéž zopakovat na druhou stranu. Důraz je kladen na přesné provedení všech krátkých oblouků v hlubokých hranách.

5) Dvojitý Toeloop

6) Dvojitý Rittberger

7) Dvojitý Flip

8) Dívky - zakloněná/ukloněná pirueta - 6 otáček v základní zakloněné poloze

Chlapci - zadní křížená pirueta - 8 otáček.

9) Pirueta ve váze se změnou nohy - na každé noze 4 otáčky v základní poloze, bez obtížných nebo jiných variací (koleno volné nohy min ve výši boku, chodidlo volné nohy výše nad bokem).

10) Kombinovaná pirueta - provedení s minimálně jednou změnou nohy a minimálně dvěma změnami polohy. Na každé noze min. 6 otáček, tzn. celkem min. 12 otáček. Všechny polohy pouze základní, bez obtížných nebo jiných variant, dle popisu základních poloh v intencích Pravidel ISU.

11) TANCE: sólo: dívky i chlapci - Čtrnáctikrok (s hudbou) - pouze pánské kroky 4 kresby (2 kola)


Podobná témata

TEST č. 1 - Přípravka
TEST č. 2 - Nováčci mladší
TEST č. 3 - Nováčci
TEST č. 4 - Nejmladší žactvo
TEST č. 5 - Mladší žactvo
TEST č. 5 - Mladší žactvo TP
TEST č. 6 - Žactvo
TEST č. 6 - Žactvo TP
TEST č. 6 - Žactvo SD
TEST č. 7 - Junioři
TEST č. 7 - Junioři TP
TEST č. 7 - Junioři SD
TEST č. 8 - Senioři
TEST č. 8 - Senioři TP
TEST č. 8 - Senioři SD
TEST č. 9 - Zlatý test - plní kdokoliv

Související témata

Testy Českého krasobruslařského svazu
Testy U.S.Figure Skating
Testy Федераци фигурного катания на коньках России