m2 m1

TEST č. 7 Junioři

 

1) Protizvraty vnější - přední vnější oblouk, volná noha jde do přednožení podél nohy jedoucí, paže a rameno do protitahu. Před provedením předního obratu je volná noha těsně před nohou jedoucí, v okamžiku obratu jsou špičky nohou na stejné úrovni, bezprostředně po obratu zůstává volná noha přednožena, paže zatlačena nad jedoucí nohou vzad, hlava zůstává natočena do kruhu, postupně dáváme volnou nohu k patě nohy jedoucí a provedeme zadní obrat. Po zadním obratu dojet přední oblouk a totéž zopakovat na druhou nohu. Přední obrat proveden přes přední část brusle, zadní obrat přes zadní část brusle. Stále stejná hrana brusle. Před obratem nesmí dojít ke změně hrany.

test_6_1
Start odrazem z místa 2x levá, 2x pravá noha.

2) Protizvraty vnitřní - stejná pravidla jako u protizvratu vnějšího.

3) Zvraty vnější - přední vnější oblouk, paže postupně přetáčet tak, že těsně před obratem jsou záda ven z kruhu, volná noha jde do přednožení těsně nad stopou, v okamžiku obratu jsou špičky nohou na stejné úrovni, po obratu se volná noha rychle vysune předno-žení, špička nad stopou, intenzivní zatlačení ramene nad volnou nohou vzad. Hlava je přetočena ven z kruhu. Plynulým pohybem volné nohy se dostane špička k patě nohy jedoucí, proveden zadní obrat. Po obratu zůstává volná noha vzadu za nohou jedoucí. Dojet vnější oblouk s přetočeným držením, tlačit intenzivně rameno nad nohou jedoucí vzad. Totéž na druhou nohu. Nesmí dojít ke změně hrany před obratem a po obratu.

test_6_2
Start odrazem z místa 2x levá, 2x pravá noha.

4) Zvraty vnitřní - platí stejná pravidla jako u zvratů vnějších s výjimkou: v předním vnitřním oblouku zůstává volná noha vzadu nad stopou, před obratem je u paty nohy jedoucí a ve druhé polovině obratu se vysune vpřed na stopu. Start odrazem z místa 2x levá 2x pravá noha.

5) Dvojitý Axel

6) Kombinace dvou dvojitých skoků

7) Pouze chlapci !! -jeden trojitý skok, libovolný

8) Skok do piruety dle pravidel ISU pro KP juniorů pro danou sezónu. Celý počet požadovaných otáček provedený pouze v základní poloze, bez obtížných nebo jiných variant.

9) Kombinace piruet dle pravidel ISU pro KP juniorů pro danou sezónu.

10) TANCE: sólo: dívky i chlapci - Kilián (s hudbou) - stejné kroky 2 kola (4 kresby)

 


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.


Podobná témata

TEST č. 1 - Přípravka
TEST č. 2 - Nováčci mladší
TEST č. 3 - Nováčci
TEST č. 4 - Nejmladší žactvo
TEST č. 5 - Mladší žactvo
TEST č. 5 - Mladší žactvo TP
TEST č. 6 - Žactvo
TEST č. 6 - Žactvo TP
TEST č. 6 - Žactvo SD
TEST č. 7 - Junioři
TEST č. 7 - Junioři TP
TEST č. 7 - Junioři SD
TEST č. 8 - Senioři
TEST č. 8 - Senioři TP
TEST č. 8 - Senioři SD
TEST č. 9 - Zlatý test - plní kdokoliv

Související témata

Testy Českého krasobruslařského svazu
Testy U.S.Figure Skating
Testy Федераци фигурного катания на коньках России