m2 m1

TEST Č. 8 Senioři

 

1) Protizvrat na jedné noze vnější - platí stejné zásady provádění jako u protizvratu v testu č. 7, oblouky udržovat stejně dlouhé a nezajíždět přes krátkou osu, celou figuru pomyslně projíždět ve směru dlouhé osy. Po dlouhé ose z místa 1 přeložení vpřed a nasadit na kresbu, celkem 6 obratů.

2) Protizvrat na jedné noze vnitřní - platí stejné zásady jako u zvratu vnějšího. Po dlouhé ose z místa 1 přeložení vpřed a nasadit na kresbu, celkem 6 obratů.

3) Zvrat na jedné noze ven - platí stejné zásady provádění jako u zvratu v testu č. 7, oblouky udržovat stejně dlouhé a nezajíždět přes krátkou osu, celou figuru pomyslně projíždět ve směru dlouhé osy. Po dlouhé ose z místa prvního přeložení vpřed a nasadit na kresbu, celkem 6 obratů.

4) Zvrat na jedné noze dovnitř - platí stejné zásady jako u zvratu vnějšího. Po dlouhé ose z místa prvního přeložení vpřed a nasadit na kresbu, celkem 6 obratů.

5) Vlnovka klička vpřed - odraz z místa, oblouk ven, vlnovka vpřed - dovnitřs nohou vpředu, vnější oblouk, klička vnější, přechod klička vnitřní, zopakovat ještě jednou, bez odrazu; totéž na druhou nohu.

Vnější klička: nájezd do kličky je stejný jako u kruhu vpřed - vens opačným držením, volná noha je v zanožení daleko od nohy jedoucí a noha jedoucí je hodně pokrčená v koleně; volná noha se pohybuje v kličce obloukem kolem nohy jedoucí; při výjezdu z kličky vytažení z kolena a zadržení ramene.

Vnitřní klička: nájezd stejný jako u kruhu vpřed - dovnitřs opačným držením, jedoucí noha je hluboko v koleni. Volná noha je zanožená nad stopou, a postupně se přibližuje k patě nohy jedoucí a v této poloze vydrží až k vrcholu kličky, a pak postupuje po botě nohy jedoucí do přednožení nad stopou. Ramena se při výjezdu vymění 6 kliček.

6) Vlnovka klička vzad - odraz z místa dozadu, oblouk vzad - ven, vlnovka vzad - dovnitřs nohou vzadu, vnější zadní oblouk, zadní vnější klička, přechod, zadní vnitřní klička, zopakovat ještě jednou. Totéž na druhou nohu. Klička vzad - ven: nájezd do kličky je oblouk vzad - ven, záda jsou přetočena do kruhu, hlava je směrem ven z kruhu, volná noha je nad stopou překřížená, jedoucí noha je hluboko v koleni, v této pozici dojedeme až do vrcholu kličky. Těsně za vrcholem kličky vedeme napnutou volnou nohu obloučkem kolem nohy jedoucí do zanožení, a ramena a paže se vymění. Klička vzad - dovnitř: nájezd stejný jako u kruhu vzad - dovnitř, hlava zůstává ven z kruhu, záda natočená do kruhu. Jedoucí noha je hluboce v koleni. Volná noha je napnutá vepředu nad stopou. V této pozici dojedeme až k vrcholu kličky, kde začíná práce volné nohy těsně podél nohy jedoucí vzad do zanožení (volná noha opisuje ve vzduchu celou kličku stejně jako noha jedoucí na ledě). Paže a ramena se na výjezdu vymění. Všechny kličky se jedou na přední části brusle. Po dlouhé ose z místa 1 přeložení vpřed a nasadit na kresbu, celkem 6 kliček.

7) Chlapci - jeden libovolný trojitý skok v kombinaci s libovolným dvojitým skokem.

Dívky - jeden libovolný trojitý skok.

8) Sekvence tří různých dvojitých skoků.

9) Skok do piruety libovolný - 8 otáček v základní poloze, bez obtížných nebo jiných variant.

10) TANCE: sólo: ženy i muži stejné kroky - Quickstep (s hudbou) - 1 kolo (2 kresby)


Podobná témata

TEST č. 1 - Přípravka
TEST č. 2 - Nováčci mladší
TEST č. 3 - Nováčci
TEST č. 4 - Nejmladší žactvo
TEST č. 5 - Mladší žactvo
TEST č. 5 - Mladší žactvo TP
TEST č. 6 - Žactvo
TEST č. 6 - Žactvo TP
TEST č. 6 - Žactvo SD
TEST č. 7 - Junioři
TEST č. 7 - Junioři TP
TEST č. 7 - Junioři SD
TEST č. 8 - Senioři
TEST č. 8 - Senioři TP
TEST č. 8 - Senioři SD
TEST č. 9 - Zlatý test - plní kdokoliv

Související témata

Testy Českého krasobruslařského svazu
Testy U.S.Figure Skating
Testy Федераци фигурного катания на коньках России