m2 m1

Výkonnostní testy stanovené ČKS - obecná pravidla

 

KATEGORIE A JEJICH VĚKOVE ROZDĚLENÍ

V krasobruslařských soutěžích mohou startovat závodníci a závodnice, kteří nejpozději do 30. června před sezónou dosáhnou věku 6 let.

Pro stanovení věkové hranice je rozhodující vždy 1. červenec před sezónou - k tomuto datu musí závodník či závodnice splňovat dané věkové požadavky.

Název kategorie Jednotlivci Sportovní dvojice Taneční páry Synchonizované bruslení
Ženy Muži            
Senioři HVH1 není omezena DVH2 15 let HVH není omezena DVH 15 let
Junioří HVH1 není omezena DVH2 15 let HVH není omezena DVH 15 let HVH 19 let DVH 13 let (mezinárodní soutěže) DVH 12 let (ostatní soutěže)
Žactvo HVH 15 let DVH 10 let (mezinárodní soutěže) HVH 17 let žák HVH 15 let žačka DVH 10 let oba partneři HVH 15 let DVH 10 let (mezinárodní soutěže, žactvo advanced) DVH 7 let (ostatní soutěže, žactvo basic)
Žactvo mladší HVH 12 let HVH 12 let žák HVH 12 let žačka DVH 7 let oba partneři HVH 12 let DVH 7 let
Žactvo nejmladší HVH 10 let
Nováčci HVH 18 let
Nováčci mladší HVH 7 let
Mixed Age  
Adult HVH není omezena DVH 15 let HVH neomezena DVH 21 let, ale 75% týmu musí být starší 25 let

1)Kroky a obraty:

Krokové prvky, jak již bylo uvedeno výše, vycházejí z povinných cviků. Základní odlišností je však vyšší rychlost provedení prvků. Ramena a volná noha musí proto pracovat v dynamičtějším tempu než u klasických povinných cviků. Základní kruhy byly nahrazeny oblouky. Při provedení po diagonále se začíná v rohu těsně za brankovou čárou a končí v protilehlém rohu opět u brankové čáry.

Pokud je požadováno předvedení prvku na obě nohy, popřípadě ve vnější a vnitřní hraně, provede se jedna délka na jedné noze (hraně) a pak na druhé noze (hraně).

V několika případech je však vyžadována změna nohou na středu ledové plochy (kličky, salchowové a toeloopové trojky). Po celou dobu předvedení je zachovávána stejnoměrná rychlost. Rozjezd na jednotlivé kroky/obraty je - pokud není popsáno jinak - minimální, tedy buď z místa nebo pouze z jednoho rozjezdového kroku. Rozhodující kritérium pro správné provedení kroků nebo obratů je čistota provedení - projetí obratů a oblouků v hranách.

Obraty a kroky jsou prováděny následujícím způsobem:

  • - trojky, kličky - v polovině oblouku
  • - dvojtrojky - ve třetinách oblouku
  • - zvraty, protizvraty a přechody - na dlouhé ose
  • - na kruhu: překládání, valčíkové trojky, rittbergerovy kroky, špičkové kroky, amerikány, mondové kroky
  • - diagonála: choctawové kroky
  • - po velkém oblouku: protitrojky

2) Piruety

Nájezdem do piruety se rozumí poslední oblouk, ve kterém se již bezprostředně přechází do otáčení. V piruetě je těžiště těla svisle nad rotující bruslí. Piruety se provádí na přední části brusle, zadní piruety ve vnější hraně. Výjezd může být proveden překročením na druhou nohu nebo na téže noze.

3) Skoky

Je potřeba dbát na správnou techniku jednotlivých skoků (např. u Lutze odskok z vnější hrany). Nájezdy na skoky mohou být libovolné. Dopad skoku je proveden měkce do podřepu přes špičku brusle, okamžitě po dotyku zoubky ledu dochází k přechodu na hranu výjezdového oblouku a jedoucí noha se vytahuje z podřepu do napnuté nohy.

4) Brzdy

Brzdění se provádí celou hranou brusle, nikoliv jen špičkou, hrana brusle „hobluje“ led (brusle neposkakuje).


Podobná témata

TEST č. 1 - Přípravka
TEST č. 2 - Nováčci mladší
TEST č. 3 - Nováčci
TEST č. 4 - Nejmladší žactvo
TEST č. 5 - Mladší žactvo
TEST č. 5 - Mladší žactvo TP
TEST č. 6 - Žactvo
TEST č. 6 - Žactvo TP
TEST č. 6 - Žactvo SD
TEST č. 7 - Junioři
TEST č. 7 - Junioři TP
TEST č. 7 - Junioři SD
TEST č. 8 - Senioři
TEST č. 8 - Senioři TP
TEST č. 8 - Senioři SD
TEST č. 9 - Zlatý test - plní kdokoliv

Související témata

Testy Českého krasobruslařského svazu
Testy U.S.Figure Skating
Testy Федераци фигурного катания на коньках России