menu2 menu

Test №1 - popis a požadavky na provedení

 

Test № 1 Oblouky vpřed - ven
1. Provádí se nejméně 4x oblouk obou tvarů, na pravé a levé noze o nevelké rychlosti.
2. Oblouky musí být stejně velíké (ne méně, jak výška krasobruslaře, ne více, jak trojnásobek).
3. Obrazec musí být rovnoměrně rozložen na podélné a příčné ose.
4. Zřetelné projetí na předepsané hraně skluzu po celé délce oblouku.
5. Odraz z T - postoje, vnitřní hranou brusle, bez pomocí zoubků.

viz. obr. 1

ris_01_02

Vedoucí rameno a ruka je před stojnou nohou nad ledem. Hlava je natočena ve směru vedoucího ramene, volná noha, stehno, rameno a ruka jsou vzadu za stojnou nohou. Poté volná noha plynule přechází do pozice před stojnou nohou nad stopu.


 

Test № 1 Oblouky vpřed - dovnitř
1. Provádí se nejméně 4x oblouk obou tvarů, na pravé a levé noze o nevelké rychlosti.
2. Oblouky musí být stejně velíké (ne méně, jak výška krasobruslaře, ne více, jak trojnásobek).
3. Obrazec musí být rovnoměrně rozložen na podélné a příčné ose.
4. Zřetelné projetí na předepsané hraně skluzu po celé délce oblouku.

 

Test № 1 Vlnovka vpřed - ven (vpřed - ven -- vpřed - dovnitř) a vlnovka vpřed - dovnitř (vpřed - dovnitř -- vpřed - ven)
1. Provádí se obrazec vlnovky, nejméně tři vlnovky na každé noze, s rozjezdem o malé rychlosti.
2. Oblouky vlnovky musí být stejně velké a mít jasně zřetelné požadované hrany skluzu.
3. Kresba vlnovky musí být rovnoměrně rozložena na podélné a příčné ose.
4. Odraz z T - postoje, vnitřní hranou brusle, bez pomocí zoubků

viz. obr. 3

ris_03

Vlnovka vpřed - ven. V oblouku vlnovky - vedoucí rameno a ruka je před stojnou nohou an stopou, hlava natočena ve směru vedoucího ramene. Volná noha, rameno a ruka je zezadu stojné nohy. Pozici těla a rukou neměníme, volné noha plynule přechází do pozice před stojnou nohu nad stopou. Při změne hrany a směru pohybu ВпНа-ВпВн, je linie ramení soustavy rovnoběžně s příční osou obrazce a volná noha přechází do pozice zezadu stojné noze nad stopou.

Na vlnovce ВпНа-ВпВн v oblouku ЛвВпВн volná noha postupně přechází do pozice před stojnou nohou nad stopu, ramena a ruce zůstávají v předchozí pozici Po odrazu do oblouku vlnovky ПрВпВн je vedoucí rameno a ruka před stojnou nohou nad stopou. Volná noha je zezadu stojné nohy nad stopou. Rameno a ruka jsou v téže pozici. Po odjetí jedné třetiny oblouku, volná noha plynule přechází do postoje před stojnou nohou nad stopou, a ramenní soustava přechází do polohy vedoucího ramene a ruky zezadu stojné nohy nad stopou.

Při změně hrany a směru pohybu ВпВн-ВпНаa, je linie ramenní soustavy linie plečevogo pás paralelně s příčnou osou obrazce, volná noha přechází do pozice zezadu stojné nohy. Ve druhé části oblouku PrVpNa, volná noha přechází do pozice před stojnou nohou na stopu


 

Test № 1 Překládání vpřed a jízda ve váze vpřed - dovnitř v uzavřeném kruhu
1. Překládání provádíme na kruhu (skluz musí být zřetelý střídavě na vnější a vnitřní hraně brusle).
2. Odraz hranou brusle bez pomocí zoubků.
3. Jízda ve váze musí být provedena zřetelně na vnitřní hraně brusle od začátku spirály do jejího konce.
4. Celkové velikost spirály není větší než tři čtvrtiny kruhu.
5. Stojná noha musí být napnuta, volná noha - napnutáa vytočena.
6. Hlava je zvednuta, záda jsou plynule ohnuta.

Legenda

  • ЛВВ – левая вперед внутрь – levá vpřed dovnitř
  • ЛВН – левая вперед наружу – levá vpřed ven
  • ЛНВ – левая назад внутрь – levá vzad dovnitř
  • ПНН – правая назад наружу – pravá vzad ven
  • ЛНН – левая назад наружу – levá vzad ven
  • ПВВ – правая вперед внутрь – pravá vpřed dovnitř
  • ПВН – правая вперед наружу – pravá vpřed ven
  • ПНВ – правая назад внутрь – pravá vzad dovnitř

 


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.


Podobná témata

TEST č. 1
TEST č. 2
TEST č. 3
TEST č. 4
TEST č. 5
TEST č. 6

 


Související témata

Testy Českého krasobruslařského svazu
Testy U.S.Figure Skating
Testy Федераци фигурного катания на коньках России