menu2 menu1

Test №2 - popis a požadavky na provedení

 

Test № 2 Oblouky vzad ven
1. Provádí se podle obrazce vlnovky, nejnémě 4 oblouky na každé noze o nevelké rychlosti.
2. Oblouky musí být stejně velké s viditelně předepsanou a projetou hranou skluzu
3. Spojení oblouků, při změně nohou, se musí shodovat jak v podélné, tak i v příčné ose, což se celkově dosahuje viditelnou změnou (celého těla) náklonu při změně směru pohybu (vpravo - vlevo)skluzu.
4. Odraz při změně nohy vnitřní hranou brusle, bez pomoci zoubků.
5. Skluz po celé délce oblouku provádíme jistě, bez pomoci zoubků, celou hranou brusle.

viz. obr. 4

Vedoucí rameno a ruka jsou vzadu za stojnou nohou; volná noha, rameno a ruka jsou vpředu nad stopou. Po 1/2 oblouku volná noha přechází do postoje za stojnou nohou nad stopu.


Test № 2 Oblouky vzad - dovnitř
1. Provádí se obrazec vlnovky, nejméně 4x  oblouk na každé noze, o nevelké rychlosti.
2. Oblouky musí být stejně velké  s viditelně předepsanou a projetou hranou skluzu
3. Spojení oblouků, při změně nohou, se musí shodovat jak v podélné, tak i v příčné ose, což se celkově dosahuje viditelnou změnou (celého těla) náklonu při změně směru pohybu (vpravo - vlevo)skluzu.
4. Odraz při změně nohy vnitřní hranou brusle, bez pomoci zoubků.
5. Skluz po celé délce oblouku provádíme jistě, bez pomoci zoubků, celou hranou brusle.

viz. obr. 5

Vedoucí rameno a ruka jsou za stojnou nohou; volé rameno, ruka a noha jsou před stojnou nohou nad stopou. Ve druhé polovině oblouku převedeme ramena do opačného postoje. Volná noha přechází z postoje zezadu za stojnou nohou, před stojnou nohu nad stopou.


Test № 2 Vlnovka vzad - ven (vzad - ven -- vzad - dovnitř)
1. Provádí se obrazec vlnovky, nejméně 3-х vlnovku na každé noze, z rozjezdu o nevelké rychlosti
2. Viditelná vnější hrana oblouku před vlnovkou a vnitřní po vlnovce
3. Celkově vlnovka leží na příčné ose, s viditelnou změnou hrany na podélné ose.
4. Oblouky před a po vlnovce musejí být stejné, a změna nohy pro odraz ne dřív než, než-li po jeden a čtvrt oblouku skluzu od samotného odrazu.
5. Odraz při změně nohy na vnitřní hraně brusle, bez pomoci zoubků.
6. Zkluz na celé ploše brusle, bez pomoci zoubků, dle vzoru.

viz. obr. 6

V oblouku PrNaNa je vedoucí rameno a ruka za stojnou nohou, volný noha se ve druhé čtvrtině kruhu plynule přesouvá zpět za stojnou nohu, při změně směru a hrany NaNa-NaVn je volná noha vynesena vpřed. Tato pozici udržujeme 3/4 kruhu, potom, změníme pozici ramenní soustavy, přejdeme na druhou nohu PrNaVn-LvNaNa pro odraz.


Test № 2 Vlnovka vzad - dovnitř (vzad - dovnitř -- vzad - ven)
1. Provádí se obrazec vlnovky, nejméně 3-х vlnovku na každé noze, z rozjezdu o nevelké rychlosti
2.  Viditelná vnitřní hrana  skluzu na oblouku před vlnovkou  a vnější hrana po vlnovce.
3. Celkově vlnovka leží na příčné ose,, s viditelnou změnou hrany na podélné ose.
4. Oblouky před a po vlnovce musejí být stejné linii.
5. Zkluz na celé ploše brusle, bez pomoci zoubků, dle vzoru.
6. Délka oblouku za vlnovkou musí být nejméně 3/4 předpokládané délky oblouku.


viz. obr. 7

V oblouku ПрНаВн je vedoucí rameno a ruka za stojnou nohou, volná noha je před stojnou nohou nad stopou, plynule převedeme volnou nohu do postoje za stojnou nohu, nad stopou. Při změně směru pohybu ПрНаВн-ПрНаНа a hrany, pozice ramenní soustavy prodlévá v předchozí pozici, a volná noha přechází do postoje před stojnou nohou nad stopou. Tuto polohu udržujeme nejméně 1/2 oblouku, ramenní soustava plynule přechází dovnitř kruhu. V 1/4 do odrazu vystřídáme nohy (ПрНаНа - ЛвНаВн).


Test № 2 Překládání vzad a váha vpřed v uzavřeném kruhu
1. U překládání, spočívá práce v síle nohou, v plynulém pohybu nez poskakování.
2. Přechod z kroků v překládání do váhy, musí splňovat viditelnou jízdu v hraně vzad - ven.
3. Skluz v postoji spirály více než ve třech čtvrtinách kruhu.
4. Stjná noha napřímena, volná - v přímce a vytočená.
5. Záda jsou plynule prohnutá, hlava zvednuta.

Legenda

  • ЛВВ – левая вперед внутрь – levá vpřed dovnitř
  • ЛВН – левая вперед наружу – levá vpřed ven
  • ЛНВ – левая назад внутрь – levá vzad dovnitř
  • ПНН – правая назад наружу – pravá vzad ven
  • ЛНН – левая назад наружу – levá vzad ven
  • ПВВ – правая вперед внутрь – pravá vpřed dovnitř
  • ПВН – правая вперед наружу – pravá vpřed ven
  • ПНВ – правая назад внутрь – pravá vzad dovnitř

Podobná témata

TEST č. 1
TEST č. 2
TEST č. 3
TEST č. 4
TEST č. 5
TEST č. 6


Související témata

Testy Českého krasobruslařského svazu
Testy U.S.Figure Skating
Testy Федераци фигурного катания на коньках России