m2 m1

Test №3 - popis a požadavky na provedení

 

  Test № 3 Cross Roll vpřed (vpřed - ven -- vpřed - ven)
1. Změna skluzové nohy přesně na příčné ose.
2. Zřetelná  vnější hrana od začátku oblouku do jeho skončení.
3. Odraz vnější hranou bez pomocí zoubků.
4. Oblouky jsou stejné velikosti a tvaru.
5. Ramena a ruce jsou parallelně k příčné ose v průběhu všech cvičení.

 

  Test № 3 Cross Roll vzad (vzad - ven -- vzad ven)
1. Změna skluzové nohy přesně na příčné ose.
2. Zřetelná vnější hrana od začátku oblouku do jeho skončení, celou plochou brusle, bez pomoci zoubků.
3. Odraz vnější hranou bez pomocí zoubků.
4. Oblouky jsou stejné velikosti a tvaru.
5. Ramena a ruce jsou parallelně k příčné ose v průběhu všech cvičení.

 

viz. obr. 9

ris_09

 

  Test № 3 Trojka vpřed ven (valčíková) (vpřed - ven --- vzad dovnitř -- přechod vzad - ven druhou nohou)
1. Provádí se po kruhu, neméně 4x na každé noze, o nevelké rychlosti.
2. Stejná velikost oblouku na vjezdu do obratu a výjedu z něj.
3. Zřetelná změna hrany k ose středu kruhu.
4. Odraz při změně nohy se uskutečňuje hranou brusle, bez pomoci zoubků.
5. Skluz vzad bez pomocí zoubků.

 

Po odrazu do ВнНа horní část těla postupně natočíme ve směru pohybu, volná noha je za stojnou nohou nad stopou. Při výjezdu z trojky jsou vedoucí rameno a ruka před stojnou nohou, volné rameno a noha jsou za stojnou nohou nad stopou. Při změně nohy НаВн-НаНа je pozice ramen kolmo na stopu, volná noha je za stojnou nohou nad stopou. Hlava je vytočena ke straně vedoucího ramene.


 

  Test № 3 Trojka vpřed dovnitř po kruhu (vpřed - dovnitř -- vzad - ven --přechod vpřed - ven druhou nohou)
1. Provádí se po kruhu, nejméně 3x na každé noze, o nevelké rychlosti.
2. Stejná velikost oblouku na vjezdu do obratu a výjedu z něj.
3. Zřetelná změna hrany k ose středu kruhu.
4. Odraz při změně nohy se uskutečňuje hranou brusle, bez pomoci zoubků, přes T - poziici.

 

viz. obr. 11

ris_11

Po odrazu do ВпВн horní část těla postupně stočíme ve směru pohybu, volná noha je za stojnou nohou nad stopou. Ramena jsou kolmo na oblouk skluzu, volná noha je za stojnou nohou nad stopou. Při změně nohy НаНа-ВпНа je vedoucí rameno, ruka a volné noha před stojnou nohou.


 

  Test № 3 Rittbergerová trojka vzad - ven (vzad - ven -- vpřed - dovnitř -- vzad - dovnitř druhou nohou)
1. Provádí se po kruhu, nejméně 4х na každé noze, o nevelké rychlosti.
2. Oblouk vzad - ven (vjezd do obratu) provádí se zřetelně na vnější hraně, bez pomoci zoubků, výjezdový oblouk - zřetelně na vnitřní hraně vpřed.
3. Oblouky musí být stejně velké.
4. Vlastní obrat se provádí plynule, změna hrany k ose a k středu kruhu.

 

viz. obr. 15

ris_15

Na oblouku ПрНаНа přechází ramenní soustava z pozice dovnitř kruhu do polohy ven kruhu. Volná noha je před stojnou nohou nad stopou, po trojce na oblouku vpřed - dovnitř, se ramenní pás rozbalí dovnitř kruhu, volná noha je před stojnou nohou. V dalších cvičeních se uskutečňuje přechod z Пр-Вп-Вн на Лв-На-Вн.


 

  Test № 3 Otevřený Choctaw (vpřed - ven -- vzad - dovnitř) a trojka vzad - dovnitř, dvojtrojka (vzad - dovnitř -- vpřed - ven --vzad - dovnitř)
1. Provádí se podle obrazce vlnovky, v nevelké rychlosti.
2. Choctaw jedeme zřetelně na vnější hraně viditelně venější hraně, ve skluzu vpřed a viditelně na vnitřní hraně ve skluzu vzad. Změna nohy a hrany je současné na podélné ose.
3. Trojky a oblouky musí být stejně velké a změna hrany v ose středu kružnice.
4. Skluz vzad bez pomoci zoubků, na celé ploše brusle.
5. Odraz hranou brusle při změně nohou, bez pomoci zoubků.

 

viz. obr. 21

ris_21

Na oblouku ЛвВпНа se ramenní soustava rozbaluje ven z kruhu, volná noha po odrazu plynule přechází do postoje před stojnou nohou nad stopou. Na podélné ose se uskutečňuje přechod z ЛвВпНа na ПрНаВн. Ramnní soustava se rozbalí dovnitř kruhu, volná noha je zezadu stojné nohy, nad stopou.

Trojky jsou rovnoměrně rozmístěny po obvodu oblouku, postupně stočíme horní část těla ve směru pohybu, pozice volné nohy je zezadu stojné.


 

  Test № 3 Překládání vzad s Mohawky (vpřed - dovnitř -- vzad - dovnitř) a váhou vzad - ven po uzavřeném kruhu.
1. Provádíme na kruhu.
2. Mohawk provádíme bez doplňujících pohybů tělěm a rameny. Viditelná jízda ve vnitřní hraně.
3. Váhu provádíme s důrazem na vnější hraně, nejméně ve 3/4 kruhu.
4. Stojná noha napřímena, volná - přímá a vytočena.
5. Zádá jsou plynule prohnuta, hlava zvednuta.
6. Skluz vzad - na celé ploše brusle, bez pomoci zoubků.

 

viz. obr. 12

ris_12

Legenda

  • ЛВВ – левая вперед внутрь – levá vpřed dovnitř
  • ЛВН – левая вперед наружу – levá vpřed ven
  • ЛНВ – левая назад внутрь – levá vzad dovnitř
  • ПНН – правая назад наружу – pravá vzad ven
  • ЛНН – левая назад наружу – levá vzad ven
  • ПВВ – правая вперед внутрь – pravá vpřed dovnitř
  • ПВН – правая вперед наружу – pravá vpřed ven
  • ПНВ – правая назад внутрь – pravá vzad dovnitř

 


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.


Podobná témata

TEST č. 1
TEST č. 2
TEST č. 3
TEST č. 4
TEST č. 5
TEST č. 6

 


Související témata

Testy Českého krasobruslařského svazu
Testy U.S.Figure Skating
Testy Федераци фигурного катания на коньках России