menu2 menu1

Test №4 - popis a požadavky na provedení

 

Test № 4
Trojitá valčíková trojka (vpřed - ven -- vzad - dovnitř -- vpřed - ven --vzad - dovnitř - vzad - ven druhou nohou).
1. Provádí se na kruhu, nejméně 3х na každé noze, v nevelké rychlosti.
2. Oblouky musí být stejné velikosti.
3. Zřetelná změna hrany v ose ke středu kruhu.
4. Skluz vzad se musí provádět na celé ploše brusle, bez pomoci zoubků.
5. Odraz pře změně nohou bez pomoci zoubků.

viz. obr. 16

ris_16

V oblouku ПрВпНа se horní část těla postupně stáčí ve směru pohybu, volná noha je z vnější strany zezadu stojné nohy nad stopou. Výjezd z trojky pravou vzad - dovnitř, ramenní soustava se rozbalí dovnitř kruhu, volná noha je zezadu stojné nohy. Plynule přetočíme ramenní pás do pozice ven z kruhu, a volnou nohu do pozice před stojnou nohou pro vjezd do trojky vzad - dovnitř. Po obratu na oblouku pravou vpřed - ven rozbalíme ramenní soustavu ven z kruhu, volná noha je zezadu stojné nohy. Horní část těla postupně stáčíme ve směru vjezdu do trojky. Po trojce na oblouku ПрНаВн, ramenní soustavu rozbalíme dovnitř kruhu, volná noha je zezadu stojné nohy, a pravou přecházíme vzad - dovnitř, levou vzad - ven do pozice výezdu, ramenní soustava je kolmo na stopě, volná noha je zezadu stojné nohy, nad stopou, hlava je natočena ke středu kruhu, stojná noha pokrčená.


Test № 4 Trojitá trojka vpřed - dovnitř (dovnitř - vzad ven -- vpřed - dovnitř)
1. Provádí se na kruhu, nejméně 3-х na každé noze, v nevelké rychlosti.
2. Oblouky musí být stejně velké.
3. Zřetelná změna hrany k ose středu kruhu.
4. Skluz vzad provádíme bez pomoci zoubků, na celé ploše brusle.
5. Odraz při změně nohoum bez pomoci zoubků.

viz. obr. 20

Na oblouku ПрВпВн se horní část těla postupně stáčí ve směru pohybu, volná noha je za stojnou nohou, nad stopou. Na oblouku ПрНаНа, po trojce, je ramenní soustava kolmo na stopě, volná noha je zezadu stojné nohy, hlava je otočena ke středu kruhu. Po té se horní část těla postupně stáčí ve směru pohybu, volná noha se plynule přiblížuje k stojné noze a v momentě obratu přechází do pozice před stojnou nohou. Ramenní soustava je rozbalena dovnitř kruhu.

Na oblouku ПрВпВн, se horní část těla postupně stáčí ve směru pohybu, volnou nohu překladáme do pozice za stojnou nohou nad stopu. Po výjezdu z trojky je ramenní soustava kolmo na stopě, volná noha je zezadu stojné nohy, hlava otočena do středu kruhu. Po té uskutečníme přechod nohou z ПрНаНа do ЛвВпНа pro další odraz.


Test № 4 Protitrojky vpřed a vzad ven (vpřed - ven -- vzad - dovnitř - přechod druhou nohou vzad - ven -- vpřed - dovnitř)
1. Provádíme na nevelkém kruhu, o neveliké rychlosti, nejméně 3-х na každé noze a všechny druhy.
2. Oblouky před a po protitrojce musí být stejné velikosti a splňovat jistotu jízdy v hraně.
3. Změnu hrany v okamžiku obratu, provádíme přesně k ose středu kruhu.

viz. obr. 17

ris_17

Na oblouku PrNaNa se ramenní soustava rozbalí dovnitř kruhu, volná noha je zezadu stojné nohy, ohnutá v koleně a nachází se poblíž stojné nohy. Během skoby se na oblouku PrVpVn pozice volné nohy a ramenní soustavy nemění. Plynule přetočíme ramena ven z kruhu a přejdeme do ЛвВпНа. Na oblouku ЛаВпНа, během protitrojky a po protitrojce na oblouku ЛвНаВн se ramenní soustava rozbalí ven kruhu, volná noha je ohnuta a je vedle chodidla stojné nohy.


Test № 4 Protitrojky vzad - dovnitř (vzad - dovnitř -- vpřed - ven) a (druhá noha) vpřed - dovnitř (vpřed - dovnitř -- vzad - ven)
1. Provádějí se na nevelkém kruhu, o nevelké rychlosti, neméně 3-x na každé noze a každého typu.
2. Oblouky před a po protitrojce musí být stejné velikosti, tvaru a splňovat jistotu jízdy v hraně.
3. Změna hrany v okamžiku obratu se provádí přesně na ose středu kruhu.

viz. obr. 22

Na oblouku ЛвНаВ se ramenní soustava rozbalí ke středu kruhu, volná noha je ohnuta a nachází se u chodidla stojné nohy. Během protitrojky a na výjezdu z ní, se pozice horní části těla a volné nohy nemění. Na oblouku ЛвВпВн plynule přetočíme ramenní soustavu ven z kruhu, volná noha je před stojnou nohou nad stopou. Potom uskutečníme přechod z ЛвВпНа do ПрВпВн. Na oblouku ПрВпВн se horní část těla rozbalí ven kruhu nad stopu, volná noha je před stojnou nohou. Během protitrojky volná noha přechází zezadu stojné nohy. Ramenní soustava pozici nemění.


Test № 4 Ch otevřený - uzavřený (po vlnovce s obloukem vzad - ven -- vpřed - dovnitř - vzad - ven)
1. Provádíme na obrazci vlnovky, o nevelké rychlosti.
2. Zřetelná změna hran  vzad - ven - - vpřed - dovnitř -- vzad - ven.
3. Skluz bez pomoci zoubků.

viz. obr. 25

ris_25

Na oblouku ПрНаНа se ramenní soustava rozbaluje ven z kruhu, volná noha je zezadu stojné nohy nad stopou. Přechodem na LvVpVn se ramenní soustava rozbaluje ke středu kruhu, volná noha je před stojnou nohou nad stopou. Po přechodu na oblouku ПрНаНа se ramenní soustava rozbaluje ven kruhu nad stopou, volná noha je zezadu stojné nohy nad stopou.

Na oblouku ЛвНаНа se ramenní pás rozbaluje ven kruhu, volná noha je zezadu stojné nad stopou. Přechodem na ПрВпВн se ramenní soustava rozbaluje ke středu kruhu, volná noha je před stojnou nohou nad stopou. Po přechodu na oblouk ЛвНаНа se ramenní soustava rozbaluje ven kruhu nad stopou, volná noha je zezadu stojné nohy nad stopou.


Test № 4 Тwizll vzad - ven  (rittbergerový)
1. Provádíme na kruhu, nebo vlnovce, s rozjezdem, nejméně  4-х na každé noze.
2. Pozice k provedení twizllu  - pozice opačného  (zadního) šroubu.
3. Jisté udržení skluzového oblouku při provádění twizllu.
4. Skluz vzad, obraty a změna nohy bez pomoci zoubků.

viz. obr. 26

ris_26

Vjezd do tvizlu ПрНаНа je analogický jako u vjezdu do ritbergerovy trojky, pozice rukou a volné nohy je obdobná, jako figury "šroub" vzad, ale více volnější. U twizllu doprava, vzad - ven, je výjezd na levé noze vpřed - ven, s přechodem ПрВпВн, ЛеНаВн.


Legenda

  • ЛВВ – левая вперед внутрь – levá vpřed dovnitř
  • ЛВН – левая вперед наружу – levá vpřed ven
  • ЛНВ – левая назад внутрь – levá vzad dovnitř
  • ПНН – правая назад наружу – pravá vzad ven
  • ЛНН – левая назад наружу – levá vzad ven
  • ПВВ – правая вперед внутрь – pravá vpřed dovnitř
  • ПВН – правая вперед наружу – pravá vpřed ven
  • ПНВ – правая назад внутрь – pravá vzad dovnitř

Podobná témata

TEST č. 1
TEST č. 2
TEST č. 3
TEST č. 4
TEST č. 5
TEST č. 6


Související témata

Testy Českého krasobruslařského svazu
Testy U.S.Figure Skating
Testy Федераци фигурного катания на коньках России