m2 m1

Test №5 - popis a požadavky na provedení

 

Test № 5 Zvraty vpřed - dovnitř (vpřed - dovnitř -- vzad - dovnitř) a vzad - dovnitř (vzad - dovnitř -- vpřed - dovnitř)
1. Provádí se na vzoru vlnovky, nejméně 3-х serie na každé noze, o nevelké rychlosti.
2. Oblouky musí být stejně velké.
3. Zřetelně viditelné projetí celého cviku na vnitřní hraně brusle. Změna hrany je nepřípustná!
4. Skluz vzad - dovnitř bez pomocín zoubků.
5. Odraz při změně nohy vnitřní hranou brusle, bez pomoci zoubků, z T- pozice.

 

viz. obr. 23

ris_23

Na oblouku ПрВпВн se ramenní soustava rozbaluje ke středu kruhu, volná noha je ohnuta a je u chodidla stojné nohy nad stopou. V okamžiku obratu volná noha přechází do pozice před stojnou nohou nad stopou. Na oblouku ПрНаВн se ramenní soustava rozbaluje ven kruhu. Při provedení háku ПрНаВн se volná noha vrací k patě stojné nohy nad stopou. Na oblouku ПрВпВн se horní část těla rozbaluje ke středu kruhu.


 

Test № 5 Zvraty vzad - ven (vzad - ven -- vpřed - ven) a zvraty vpřed - ven (vpřed - ven -- vzad - ven)
1. Provádí se na vzoru vlnovky, nejméně 3-х serie na každé noze, o nevelké rychlosti.
2. Oblouky musí být stejně velké.
3. Zřetelně viditelné projetí celého cviku na vnitřní hraně brusle. Změna hrany je nepřípustná!
4. Skluz vzad - dovnitř bez pomocín zoubků.
5. Odraz při změně nohy vnitřní hranou brusle, bez pomoci zoubků.

 

viz. obr. 24

ris_24

Na oblouku ПрНаНа se ramenní soustava rozbaluje ven z kruhu nad stopou, volná noha je ohnuta a je u chodidla stojné nohy nad stopou. Po obratu na oblouku ПрВпНа se ramenní soustava rozbaluje ke středu kruhu, volné noha je s chodidla stojné nohy nad stopou. Po zvratu vpřed - ven na oblouku ПрНаНа se ramenní soustava rozbaluje ven z kruhu, a volná noha je u chodidla stojné nohy nad stopou.


 

Test № 5 Protizvrat vpřed - ven (vpřed - ven -- vzad - ven)
1. Provádí se na vzoru vlnovky, s rozjezdovými kroky, nejméně 3-х na každé noze, o nevelké rychlosti.
2. Oblouky do obratu a po obratu musí být stejně velké.
3. Zřetelně viditelné projetí celého cviku na vnější hraně brusle včetně protizvratu. Změna hrany je nepřípustná!
4. Celý obrazec se provádí v souladu geometrii na ledě (k podélné a příčné ose).
5. Skluz v obloucích vzad - ven se provádí na celé ploše brusle bez pomoci zoubků.
6. Odraz při změně nohy hranou brusle bez pomoci zoubků.

 

viz. obr. 13

ris_13

Na oblouku ПрВпНа je vedoucí rameno a ruka před stojnou nohou nad stopou, volná noha, při odrazu plynule přechází do pozice před stojnou nohou nad stopou. V okamžiku obratu volná noha dosahuje ke stojné noze a po výjezdu z obratu se vrací do pozice před stojnou nohou. Na oblouku ПрНаНа je vedoucí rameno a ruka zezadu stojné nohy. Ve druhé polovině kruhu se ramenní soustava plynule rozbaluje do opačné pozice, a volná noha je odvedena za stojnou nohu, po 3 kruhu přechází z ПрНаНа do ПрНаНа.


 

Test № 5 Protizvrat vzad - ven (vzad - ven - vpřed - ven)
1. Provádí se na vzoru vlnovky, s rozjezdovými kroky, nejméně 3-х na každé noze, o nevelké rychlosti.
2. Oblouky do obratu a po obratu musí být stejně velké.
3. Obrat se umísťuje na podélné ose vzoru, vjezdový oblok k obratu a výjezdový oblouk na příčné ose.
4. Změna hrany je nepřípustná v průběhu celého cviku.
5. Skluz se provádí na celé ploše brusle, bez pomoci zoubku.

 

viz. obr. 14

ris_14

Na oblouku ПрНаНа je vedoucí rameno a ruka zezadu stojné nohy (ramenní soustava se rozbaluje dovnitř kruhu). Volná noha se ve druhé čtvrtině kruhu plynule je odvádí vzad za stojnou nohu. Při vjezdu do obratu se volná noha približuje k stojné noze a pak se vrací zpět. Ramenní soustava se rozbaluje ven z kruhu nad stopu skluzu. Pro přípravu k odrazu se uskutečňuje přechod z ПрВпНа - ЛвВпВн potom z ПрНаВн-ЛвНаНа.


 

Test № 5 Protizvrat vpřed - dovnitř (vpřed - dovnitř - vzad - dovnitř)
1. Provádí se na vzoru vlnovky, nejméně 3-х na každé noze, o nevelké rychlosti, s rozjezdem o nevelké rychlosti. Oblouky do obratu a po obratu musí být stejně velké.
2. Zřetelně viditelné projetí celého cviku na vnitřní hraně brusle. Změna hrany je nepřípustná!
3. elý obrazec se provádí v souladu geometrii na ledě (k podélné a příčné ose).
4. Skluz vzad bez pomoci zoubků, na celé ploše brusle.
5. Odraz při změně nohy hranou brusle bez pomoci zoubků.

 

viz. obr. 18

ris_18

Na oblouku ЛвВпВн se ramenní soustava rozbaluje ven z kruhu na stopou skluzu, volná noha po odrazu přechází do pozice před stojnou nohou. V momentě obratu se volná noha přibližuje k stojné noze a pak se vrací do původní pozice. Na oblouku ЛвНаВн se ramenní soustava rozbaluje dovnitř kruhu, volná noha z pozice před stojnou nohou přechází za stojnou nohu. Po 3 kruhu se uskutečňuje přechod z ЛвНаВн do ПрВпВн.


 

Test № 5 Protizvrat vzad - dovnitř (vzad - dovnitř - vpřed - dovnitř)
1. Provádí se na vzoru vlnovky, o nevelké rychlosti.
2. Oblouky do obratu a po obratu musí být stejně velké.
3. Obrat se umísťuje na podélné ose, a vjezdové oblouky k obratu a výjezdu z něj - na příčné ose.
4. Změna hrany je nepřípustná v průběhu celého obrazce protizvratu.
5. Skluz vzad se provádí bez pomocí zoubků, na celé ploše brusle.

 

viz. obr. 19

ris_19

Na oblouku НаВн se ramenní pás rozbaluje dovnitř kruhu, volná noha je ohnuta a je u chodidla stojné nohy. V momentě obratu se volná noha přibližuje k stojné noze a pak se vrací do původní pozice. Na oblouku ПрВпВн se ramenní soustava rozbaluje ke středu kruhu. Pozici udržujeme do 3/4 kruhu. Po té se uskutečňuje přechod na pravé - vpřed - dovnitř a na levé - vpřed - dovnitř pro další odraz.


Legenda

  • ЛВВ – левая вперед внутрь – levá vpřed dovnitř
  • ЛВН – левая вперед наружу – levá vpřed ven
  • ЛНВ – левая vzad - dovnitř – levá vzad dovnitř
  • ПНН – правая vzad - ven – pravá vzad ven
  • ЛНН – левая vzad - ven – levá vzad ven
  • ПВВ – правая вперед внутрь – pravá vpřed dovnitř
  • ПВН – правая вперед наружу – pravá vpřed ven
  • ПНВ – правая vzad - dovnitř – pravá vzad dovnitř

 


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.


Podobná témata

TEST č. 1
TEST č. 2
TEST č. 3
TEST č. 4
TEST č. 5
TEST č. 6

 


Související témata

Testy Českého krasobruslařského svazu
Testy U.S.Figure Skating
Testy Федераци фигурного катания на коньках России