menu2 menu1

Test №6 - popis a požadavky na provedení

 

Test № 6 Kličky
1. Oblouk do kličky a po ní, musí být stejné velikosti a tvaru.
2. Smyčka kličky musí mít kapkovitý tvar a musí být umístěna na podélné ose.
3. Skluz vzad bez pomocí zoubků.
4. V průběhu prvku musí být náklon celého těla ke středu kruhu.
5. Nejméně dvě kličky na každé noze.
6. Kličky vpřed - ven a kličky vpřed - dovnitř se provádí na obrazci osmy, nejnéně 2x na každé noze, z místa.

viz. obr. 27

ris_27

Start v této figuře se začíná aktivním stočením horní části těla za pohybu a důležitým ohnutím stojné nohy. Do vjezdu k obratu, volná noha prodlévá za stojnou nohou, o něco výše, než obvykle. Obrat kličkou ВпНа se uskutečňuje současným otočením horní části těla a volné nohy, přitom pohyb volné nohy se provádí o poznání rychleji. Při výjezdu z kličky se horní část těla otáčí ven kruhu, volná noha pokračuje postupně, až do momentu přechodu na druhou nohu. Po vlnovce na oblouku vpřed - dovnitř, horní část těla směřuje dovnitř kruhu, volná noha je za stojnou nohou z vnějšku stopy. Do vjezdu k obratu volná noha prodlévá za stojnou nohou o něco níže, než obvykle. Stojná noha je značně ohnuta v koleně. Obrat kličkou vpřed - dovnitř se provádí na úkor otočení horní části těla a volné nohy, přitom pohyb volné nohy začíná značně dříve. Při výjezdu z kličky se horní část těla natočí ven z kruhu, volná noha křižue vpředu stojnou nohu.Kličky vzad - ven a dovnitř se provádí z místa na osmě, nejméně dvakrát na každé noze, z místa.

viz. obr. 28

ris_28

Со старта опорная нога значительно согнута в колене, а свободная скрещена с опорной спереди. Horní část těla se plynule stáčí za pohybu Během obratu se volná noha plynule odvádí vzad, a horní část těla zastavuje stáčení na konci obratu. Kmihový pohyb volné nohy okolo těla začínáme provádět při vjezdu do kličky. Tento pohyb je třeba provést rychleji aby došlo k rotaci těla, na výjezdu z kličky se zaujímá pozice, připravujicí tělo do vlnovky НаНа-НаВн. Po přechodu na vnitřní hranu volné nohy křižuje stojnou nohu zepředu, a horní část těla plynule pokračuje ve stáčení po směru pohybu Na vjezdu do kličky je volná noha plynule odvedena za stojnou nohu, rychlým pohybem, než je otáčení těla, volná noha provede slabší kmih zpět.


Legenda

  • ЛВВ – левая вперед внутрь – levá vpřed dovnitř
  • ЛВН – левая вперед наружу – levá vpřed ven
  • ЛНВ – левая назад внутрь – levá vzad dovnitř
  • ПНН – правая назад наружу – pravá vzad ven
  • ЛНН – левая назад наружу – levá vzad ven
  • ПВВ – правая вперед внутрь – pravá vpřed dovnitř
  • ПВН – правая вперед наружу – pravá vpřed ven
  • ПНВ – правая назад внутрь – pravá vzad dovnitř

Podobná témata

TEST č. 1
TEST č. 2
TEST č. 3
TEST č. 4
TEST č. 5
TEST č. 6


Související témata

Testy Českého krasobruslařského svazu
Testy U.S.Figure Skating
Testy Федераци фигурного катания на коньках России