menu2 menu1

Výkonnostní testy RFFK - obecná pravidla, požadavky

 

Následující sekce Vás seznámí s krasobruslařskými testy prováděné Ruskou krasobruslaskou federací. Obecné popisy k testům zde uvedených budou postupně přeloženy, obrázky ponechávám v původní nezměněné podobě, u nichž naleznete popis významu zkratek. Za zmínku stojí připomenout tu skutečnost, že na rozdíl od výkonnostních testů ČKS, jsou v Rusku pro každou sezonu testy aktualizovány aby odpovídaly současným krasobruslařským nárokům. Čímž se zajišťuje neustálé zvyšování nároků prováděných testů. Každý účastník testů je v průběhu své sportovní kariéry vybaven "indexem", do kterého se zaznamenávají výsledky testů. Bez tohoto "indexu" a platné lékařské prohlídky není závodník vůbec připuštěn ke složení testu. Hodnocení prvků obsažených v testu je shodné s hodnocením dle ISU.

Všeobecné požadavky

1. Sebejisté provedení cviku na pravé a levé noze.

2. Velikost každého oblouku musí být nejméně jedno násobek výšky krasobruslaře, nejvíce však trojnásobek.

3. Předepsaná hrana skluzu musí být jasně zřetelná.

4. Dodržení geometrie prvků na ledě (přesné rozložení obrazce na podélnou a příčnou osu).

5. Odraz při směně nohou, se musí provést hranou brusle, bez pomocí zoubků brusle.

6. Pěkné a správné držení těla je nutnost!


Podobná témata

TEST č. 1
TEST č. 2
TEST č. 3
TEST č. 4
TEST č. 5
TEST č. 6


Související témata

Testy Českého krasobruslařského svazu
Testy U.S.Figure Skating
Testy Федераци фигурного катания на коньках России