Jednostranný přívrat - Web, který Vás naučí bruslit i krasobruslit
menu2 menu1

Jednostranný přívrat

Jednostranný přívrat patří k jednodušším způsobům zastavení. Pro zastavení z jízdy vpřed přeneseme v rámci popisovaného příkladu váhu těla na pravou nohu jedoucí v podřepu, zatímco levou odlehčíme a vnitřní rotací vtočíme špičku brzdicí nohy. Vnitřní hranou levé brusle lehce seřezáváme povrch plochy přibližně pod úhlem 30-45° k jedoucí noze.
Postupně zvyšujeme tlak brzdicí nohy, zvětšujeme její vnitřní rotaci a přenášíme na ni váhu těla, a tím se zvětšuje seřezávání plochy a dochází k zastavení.

Přívrat provádíme na pravé jedoucí noze v mírném podřepu, brzdicí nohu plynule propínáme v koleně, pravé rameno a paži držíme v předpažení zevnitř, levé v zapažení zevnitř. Mírným zakloněním trupu zabráníme přepadnutí přes brzdicí hranu. Při zastavení opět zaujmeme
základní vzpřímený postoj. Zastavení jednostranným přívratem nacvičujeme střídavě pravou nacvičujeme střídavě pravou a levou nohou.

Jednostranný přívrat

Provedení jednostranného přívratu (Video)


Nejčastější chyby

Nedostatečné přenášení váhy těla nad jedoucí nohu; předklon trupu; jízda po zoubcích; nedostatečná práce v kolenou.


Podobná témata

1. Základní postoj 18. Překládání vpřed - vpravo
2. Odraz vpřed 19. Překládání vpřed - vlevo
3. Odraz vzad 20. Překládání vzad - vpravo
4. Zastavení z jízdy vpřed - brzda 21. Vozíček - kozáček
5. Zastavení smykem z jízdy vpřed 22. Výskok snožmo
6. Jednostranný přívrat 23. Výskok střižný - koníček
7. Oboustranný přívrat 24. Jízda ve váze (holubička)
8. Jízda přímo vpřed 25. Jízda v dřepu
9. Jízda přímo vzad 26. Obrat snožmo ve smyslu trojky vzad
10. Souměrné vlnovky vpřed 27. Obrat snožmo ve smyslu trojky vpřed
11. Souměrné vlnovky vzad 28. Obrat trojkou z jízdy vpřed ven s přešlápnutím
12. Koloběžka 29. Obrat trojkou
13. Jízda v oblouku vpřed - ven 30.  
14. Jízda v oblouku vpřed - dovnitř 31. Postoj na jedné noze
15. Jízda po kruhu vpřed s odšlapováním 32.  
16. Jízda po kruhu vzad s odšlapováním 33. Jednoduchý skok Kadet
17. Zatáčení snožmo 34. Technika pádu - vstávání

Související témata

Základy bruslení
Krasobruslařské prvky
Jednotlivci
Sportovní dvojice
Taneční páry
Synchronizované bruslení