menu2 menu

Jizda po přímce (kruhu) koloběžka

Je to průpravný prvek pro překládání vpřed, vzad a jízdu po oblouku až kruhu na vnější hraně brusle vpřed á vzad. Metodicky navazuje na "letadélka”, odraz "rybičkami" a jízdu odrazem střídnonož vpřed i vzad.
Ze základního postavení na dvou nohách za jízdy vpřed rotací trupu vlevo a přetočením pravé paže před tělo a levé za tělo přeneseme váhu těla na levou nohu, vnější hranu brusle» Snížíme postoj do podřepu. Pravá noha vytočením špičky ven a zatlačením na zadní část středu brusle opíše odrazový oblouček po vnitřní hraně kolem nohy levé o Tento odraz je stejný jako u "rybiček”, rozdíl je v tom, že ho provádí pouze jedna noha, v našem případě pravá. Nejdůležitější pro další nácvik je, aby brusle levé nohy byla stále na vnější hraně, koleno měkce pérovalo, aby pánev byla protlačena vpřed a celý trup byl pokračováním postavení a náklonu této nohy na jetý kruh. Od počátku nedovolíme cvičencům odklon trupu od kruhu, tedy v našem případě úklon vpravo. Po aktivním odrazu se brusle sjíždějí, celý postoj se mírně zvedne a následuje další snížení a odraz. Brusle se nezvedají z ledu. Při jízdě vzad na obou nohách, provedeme (např,) rotací trupu vpravo, levá paže je před tělem a pravá za tělem, přeneseme váhu těla na pravou nohu a vnější hranu její brusle, podřep, vtočením špičky a vytočením levé paty provedeme odraz vnitřní hranou brusle, který již známe z jízdy vzad odrazem střídnonož. Tento odraz opakujeme, náklon těla na kruh musí být stále zachován. Zábavnou formou procvičováním této jízdy vpřed i vzad je jízda ve vázaném kruhu, cvičenci se drží za ruce. Po získání rychlosti zařazujeme dřep, výdrž na dvou nebo na jedné noze. Střídáme provádění vpravo i vlevo. Další variace tohoto cvičení je ve dvojicích proti sobě, jeden jede vzad, druhý vpřed.

Kresba stopy - jízdy po kruhu vpřed
Kresba stopy - jízdy po kruhu vpřed
Kresba stopy - jízdy po kruhu vzad

Provedení jizdy po přímce (kruhu) "koloběžka" (Video)


Nejčastější chyby

Jakékoliv vychýlení boků trupu, hlavy od osy těla nakloněné na jetý kruh, vysazený předklon, nedostatečná měkkost kolenou, změna vnější hrany brusle jedoucí kruhu.


Podobná témata

1. Základní postoj 18. Překládání vpřed - vpravo
2. Odraz vpřed 19. Překládání vpřed - vlevo
3. Odraz vzad 20. Překládání vzad - vpravo
4. Zastavení z jízdy vpřed - brzda 21. Vozíček - kozáček
5. Zastavení smykem z jízdy vpřed 22. Výskok snožmo
6. Jednostranný přívrat 23. Výskok střižný - koníček
7. Oboustranný přívrat 24. Jízda ve váze (holubička)
8. Jízda přímo vpřed 25. Jízda v dřepu
9. Jízda přímo vzad 26. Obrat snožmo ve smyslu trojky vzad
10. Souměrné vlnovky vpřed 27. Obrat snožmo ve smyslu trojky vpřed
11. Souměrné vlnovky vzad 28. Obrat trojkou z jízdy vpřed ven s přešlápnutím
12. Koloběžka 29. Obrat trojkou
13. Jízda v oblouku vpřed - ven 30.  
14. Jízda v oblouku vpřed - dovnitř 31. Postoj na jedné noze
15. Jízda po kruhu vpřed s odšlapováním 32.  
16. Jízda po kruhu vzad s odšlapováním 33. Jednoduchý skok Kadet
17. Zatáčení snožmo 34. Technika pádu - vstávání

Související témata

Základy bruslení
Krasobruslařské prvky
Jednotlivci
Sportovní dvojice
Taneční páry
Synchronizované bruslení